Munkatársak

TANSZÉKVEZETŐ

 

Dr. habil. Vizi Balázs 
egyetemi docens

Tel.: 36-1-432-9000/20-805
E-mail: vizi.balazs@uni-nke.hu

Önéletrajz
CV

Oktatási-kutatási terület: nemzetközi jog, emberi jogok nemzetközi védelme, kisebbségi jogok, európai kisebbségi ügyek, nem területi alapú autonómiák

Európában

247. iroda

OKTATÓK

 

Dr. Lattmann Tamás 
egyetemi docens

Tel.: 36-1-432-9000/20-805
E-mail: lattmann.tamas@uni-nke.hu

Önéletrajz
CV

Oktatási-kutatási terület: nemzetközi jog, nemzetközi hadijog, nemzetközi büntetőjog, emberi jogok, európai jog, Európai Unió

249. iroda

Dr. Csapó Zsuzsanna
egyetemi docens

Tel.: 36-1-432-9000/20-805
E-mail: csapo.zsuzsanna@uni-nke.hu

Önéletrajz
CV

Oktatási-kutatási terület: nemzetközi jog, fegyveres konfliktusok nemzetközi joga (ius ad bellum, ius in bello), a természetes személy aktív és passzív nemzetközi jogalanyisága (emberi jogok, nemzetközi büntetőjog), nemzetközi viták rendezése

249. iroda

Dr. Tóth Norbert 
egyetemi docens

Tel.: 36-1-432-9000/20-805
E-mail: toth.norbert@uni-nke.hu

Önéletrajz
CV

Oktatási-kutatási terület: diplomáciai kapcsolatok joga, emberi jogok, kisebbségi jogok, a területi autonómia kérdése a nemzetközi jogban

249. iroda

Dr. Nagy Noémi 
adjunktus

Tel.:36-1-432-9000/20-805
E-mail: nagynoemi@uni-nke.hu

Önéletrajz
CV

Oktatási-kutatási terület: nyelvi és kisebbségi jogok, nyelv- és kisebbségpolitika, az emberi jogok nemzetközi és alkotmányos védelme, nemzetközi jog, jogtörténet

249. iroda

Dr. Hárs András
tanársegéd

Tel.:36-1-432-9000/20-805
E-mail: hars.andras@uni-nke.hu

Önéletrajz
CV

Oktatási-kutatási terület: nemzetközi jog, magyar külügyi igazgatás, konzuli kapcsolatok joga, felelősség a nemzetközi jogban, nemzetközi szervezetek, ENSZ, békefenntartás

249. iroda