Munkatársak

 

 

Jakusné Dr. Harnos Éva
mb. központvezető, adjunktus

Tel.: 36-1-432-9000
E-mail:  jakusne.harnos.eva@uni-nke.hu

Önéletrajz
CV

Oktatási-kutatási terület: angol politikai és katonai szaknyelv, politikai diskurzuselemzés, propagandaelemzés, stratégiai kommunikáció, szaknyelvkutatás és -oktatás.

248. iroda

 

   

Budai György
nyelvtanár

Tel.: 36-1-432-9000
E-mail: budai.gyorgy@uni-nke.hu

Önéletrajz
CV

Oktatási terület: angol-orosz nyelvoktatás és szaknyelvoktatás.

248. iroda

 

Szekrényesné Dr. Rádi Éva
adjunktus

Tel.: 36-1-432-9000
E-mail:  szekrenyesne.radi.eva@uni-nke.hu

Önéletrajz
CV

Oktatási terület: német gazdasági szaknyelv, magyar mint idegen nyelv
Kutatási terület: Nyelvtudomány: gazdasági szaknyelv, kognitív nyelvészet

248. iroda

 

Somogyi Klára Ildikó
nyelvtanár

Tel.: 36-1-432-9000
E-mail: somogyi.klara@uni-nke.hu

Önéletrajz
CV

248. iroda