Felvételi eljárás szakirányú továbbképzési szakokra

Általános tudnivalók, valamint a jelentkezéssel kapcsolatos információk

A szakirányú továbbképzési szakokra, olyan szakemberek jelentkezését várjuk, akik elméleti, módszertani és gyakorlati tudásuk birtokában készek és képesek folyamatosan lépést tartani szakmájuk fejlődésével, valamint a közigazgatásban bekövetkezett jelentős jogszabályi-szervezeti változások okozta és a szervezet által megkövetelt kompetenciák permanens fejlesztésére.

A képzések kiscsoportos jellege biztosítja az oktatás gyakorlatiasságát, a mentorálással, valamint az e-tananyaggal támogatott oktatási módszerek pedig lehetővé teszik hallgatóink differenciált fejlesztését, valamint előnyös szakmai kapcsolatok kiépítését.

Képzéseink munka mellett is végezhetők, hiszen a konzultációk levelező munkarend szerint kerültek kialakításra, a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kéthetenként munkanapokon (csütörtök-péntek), illetve a heti pihenőnapon (péntek-szombat) vagy havonta egy alkalommal háromnapos blokkokban munkanapokon (hétfő-kedd-szerda) kerül sor.

A szakirányú továbbképzési szakokra történő jelentkezés tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a szak Képzési Programjában meghatározott felvételi feltételek rendelkezései irányadóak. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 40. § (5) bekezdése értelmében „szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett fokozattal és szakképzettséggel rendelkezik.” A további speciális felvételi feltételekről az egyes szakoknál szereplő részletes leírásnál tájékozódhat.

A szakirányú továbbképzési szakra történő jelentkezéshez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

  1. Jelentkezési lap.
  2. a hallgatói jogviszony létesítéséhez szükséges Beiratkozási nyilatkozat
  3. az alapfokozatot vagy mesterfokozatot, illetve az egyetemi vagy főiskolai végzettséget igazoló oklevél másolata,
  4. a jelentkező szakmai önéletrajza,
  5. egy darab igazolványkép, valamint
  6. a szakirányú továbbképzési szak Képzési Programjában meghatározott speciális felvételi feltételek esetén, annak igazolására szolgáló további dokumentum.


Tisztelettel szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a hallgatói jogviszony létesítésének előfeltétele a büntetlen előélet. Amennyiben a felvett státuszú pályázó a beiratkozásakor ezt három hónapnál nem régebbi bejegyzésmentes hatósági bizonyítvánnyal nem igazolja, az Egyetemre nem iratkozhat be, hallgatói jogviszonyt nem létesíthet.

Jelentkezési határidővel kapcsolatban kérem, tájékozódjon az adott szakirányú továbbképzési szak alhonlapján.

A jelentkezési határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a jelentkező a kérelmet a határidő utolsó napján igazoltan postára adta.

A jelentkezési anyagot az alábbi címre szükséges megküldeni:

NKE NETK
Oktatásszervezés
1441 Budapest, Pf. 60.

Abban az esetben, ha a jelentkező a felvételi jelentkezési kérelmet hiányosan vagy nem a kiadott formanyomtatványon nyújtja be, az Egyetem határidő tűzésével írásban hiánypótlásra szólítja fel a jelentkezőt. Amennyiben a hiánypótlási felhívásnak a jelentkező határidőben nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, a kérelem elutasításra kerül.

A felvételi eljárás keretében a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar felvételi beszélgetést szervezhet, amelyről előzetesen tájékoztatja a jelentkezőket.

A jelentkezés eredményéről a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar a felvételt nyert jelentkezőket a képzés megkezdése előtt írásban értesíti.

A szakirányú továbbképzési szakok döntően önköltséges formában működnek, az önköltség mértéke egységesen 217.000 Ft/félév.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar 2019/2020-as tanév szeptemberi indulással meghirdetni tervezett szakirányú továbbképzési szakja:

  • Külpolitikai szakújságíró és elemző szakirányú továbbképzési szak

 

További információkért keresse a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar munkatársait az alábbi elérhetőségeken:

Cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 2. II. emelet 253. sz. iroda

E-mail: felveteli.netk@uni-nke.hu

Telefon: +36 1 432 9145