Felvételi eljárás alapszakokra

Felvételi eljárás alapszakokra

 

1.) Érettségi követelmények az alapképzési szakokra való felvételhez

 

Nemzetközi biztonság- és védelempolitikai alapszak

     Kettőt kell választani:

 • Angol nyelv
 • Magyar nyelv és irodalom
 • Történelem
 • Matematika
 • Földrajz
 • Belügyi rendészeti ismeretek
 • Katonai alapismeretek

     A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni.

 

Nemzetközi igazgatási alapszak

     Kettőt kell választani:

 • Magyar nyelv és irodalom
 • Történelem
 • Idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol)
 • Katonai alapismeretek
 • Belügyi és rendészeti ismeretek
 • Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan)
 • Közgazdasági ismeretek

     A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni.

 

2.) Nyelvi követelmény az alapképzési szakokra való felvételhez
 

Nemzetközi biztonság- és védelempolitikai, Nemzetközi igazgatási alapszakok

 

A szakra egy idegen nyelvből állami vagy államilag elismert B2 szintű (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, vagy azzal egyenértékű okirattal rendelkezők jelentkezhetnek.

 

3.) Felsőfokú oklevél alapján számított felvételi pontszám alapképzésen

 

Amennyiben az intézmény az oklevél minősítéséből pontot számít az oklevél minősítését az alábbi dokumentumokkal kell igazolni:

 

 1. oklevél, amennyiben tartalmazza az oklevél minősítését,
 2. (elektronikus) leckekönyv vagy oklevélmelléklet, amennyiben tartalmazza az oklevél minősítését,
 3. amennyiben nem állnak rendelkezésére a fenti dokumentumok vagy adatok, a pontszámításhoz a www.felvi.hu honlap „Kérvénytárból” letölthető záróvizsga eredmény igazolást kell feltölteni.

 

Záróvizsga eredmény alapján akkor számítható pontszám, ha oklevél minősítést nem állapított meg a felsőoktatási intézmény.

 

A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket - amennyiben alapképzésre jelentkeznek - az NKE-NETK a felsőfokú végzettséget tanúsító oklevél alapján is rangsorolhatja. Ebben az esetben az oklevélért adható pontot az oklevél minősítése határozza meg az alábbiak szerint:

 

Mesterfokozatot vagy azzal egyenértékű végzettséget igazoló oklevél esetén a pontszámítás az alábbiak szerint történik:

Amennyiben az oklevél minősítése ötfokozatú:

 • 5 (kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont;
 • 5 (jeles) minősítés esetén 390 pont;
 • 4 (jó) minősítés esetén 360 pont;
 • 3 (közepes) minősítés esetén 320 pont.

Amennyiben az oklevél minősítése három fokozatú:

 • summa cum laude minősítés esetén 400 pont;
 • cum laude minősítés esetén 350 pont;
 • rite minősítés esetén 310 pont.

Alapfokozatot vagy azzal egyenértékű végzettséget igazoló oklevél esetén a pontszámítás az alábbiak szerint történik:

a) amennyiben az oklevél minősítése ötfokozatú:

- 5 (kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén  320 pont;

- 5 (jeles) minősítés esetén 310 pont;

- 4 (jó) minősítés esetén 300 pont;

- 3 (közepes) minősítés esetén 290 pont.

 

b) amennyiben az oklevél minősítése három fokozatú:

- summa cum laude minősítés esetén 320 pont;

- cum laude minősítés esetén 300 pont;

- rite minősítés esetén 280 pont.

 

4.) Az alapszakra történő jelentkezésnél benyújtandó dokumentumok

 

A nem magyar nyelven kiállított dokumentumokhoz a hiteles magyar fordítás másolatát is be kell nyújtani.

 

Az érvényes jelentkezéshez mellékelendő dokumentumok (másolat):

 • érettségi bizonyítvány
 • a középiskolai bizonyítvány minden olyan oldala, amely a pontszámításhoz szükséges érdemjegyeket alátámasztja
 • külföldi vagy külföldi rendszerű bizonyítvány vagy oklevél
 • a felvételi eljárási díj befizetésének igazolása

 

A többletpontokat igazoló dokumentumok (másolat):

 • nyelvvizsga bizonyítvány
 • a tanulmányi versenyeredmények igazolása
 • a felsőfokú végzettséget igazoló bizonyítvány
 • a sporteredmény igazolása
 • a hátrányos helyzet igazolása
 • a fogyatékosság igazolása
 • a gyermekgondozás igazolása

 

5.) A felvételivel kapcsolatos határidők, fontos dátumok:
2019. február 15. Felsőoktatási felvételi jelentkezési határidő (kérelem rögzítésének határideje az E-felvételiben)
2018. július   A felvételi kérelem benyújtását követően megszerzett dokumentumok (pl. felsőfokú oklevél másolata) benyújtásának, továbbá az egyszeri sorrendmódosítás a határideje.