Oktatás

A Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karon (NETK) folytatott oktatási tevékenység jelenleg öt különböző szinthez, illetve területhez kapcsolódik:

 • Alapképzés:

A Kar 2015 őszétől két alapképzési szakot működtet: a Nemzetközi Biztonság- és Védelempolitika szak a „bolognai rendszer” bevezetése előtti is évtizedes múltra tekintett vissza és a védelmi szféra számára képez szakreferenseket; míg a Nemzetközi Igazgatás alapszak a közszféra azon leendő tagjai számára kínál ideális képzést, akik az államigazgatás és közigazgatás nemzetközi kapcsolatokkal is rendelkező intézményeinél kívánnak elhelyezkedni.

Alapképzési szakok:

 • Nemzetközi biztonság- és védelempolitika alapszak: 6 féléves képzés, nappali munkarend, közszolgálati ösztöndíjas és önköltséges formában.
 • Nemzetközi igazgatás alapszak: 6 féléves képzés, nappali és levelező munkarend, közszolgálati ösztöndíjas és önköltséges formában.

 

 • Mesterképzés:

A kar négy mesterképzési szakot működtet:

A Nemzetközi Biztonság- és Védelempolitika szak a megegyező nevű alapképzésre épül, és a védelmi szféra központi intézményei számára képez szakértőket.

A Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok szak a Nemzetközi Igazgatás alapszak nyomán a közszféra azon leendő tagjai számára kínál ideális képzést, akik az államigazgatás és közigazgatás nemzetközi kapcsolatokkal is rendelkező intézményeinél, a magyar külképviseleteknél, valamint közvetlenül nemzetközi intézményeknél kívánnak elhelyezkedni.

Az International Public Service Relations angol nyelvű mesterképzési szak a nemzetközi karrierre készülő fiatalokat és a közszolgálatban dolgozókat készíti fel nemzetközi szervezetnél és az Európai Unió intézményrendszerében, a hazai központi és helyi közigazgatásban, a külügyi, védelmi és rendvédelmi igazgatásban nemzetközi vonatkozású feladatok magas színvonalú ellátására. 

A Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak a diplomáciai pályára felkészítő, gyakorlatorientált képzés, amely a Külgazdasági és Külügyminisztériummal egyeztetve került kialakításra. A nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak nemzetközileg elismert és versenyképes végzettséget ad, így azok számára is vonzó lehet, akik nem a közszolgálatban, hanem tudományos pályán vagy versenyszférában, nemzetközi területen képzelik el a jövőjüket.

Mesterképzési szakok:

 • Nemzetközi biztonság- és védelempolitika mesterképzési szak: 4 féléves képzés, nappali és levelező munkarend, közszolgálati ösztöndíjas és önköltséges formában.
 • Nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzési szak: 4 féléves képzés, nappali és levelező munkarendű, közszolgálati ösztöndíjas és önköltséges formában, 4 választható szakiránnyal:
  • nemzetközi közigazgatási tanulmányok szakirány,
  • biztonsági tanulmányok szakirány,
  • rendészeti tanulmányok szakirány,
  • Európa-tanulmányok szakirány.
 • International Public Relations angol nyelvű mesterképzési szak: 3 féléves képzés, nappali munkarend, önköltséges formában.
 • Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak: 4 féléves képzés, nappali és levelező munkarend, közszolgálati ösztöndíjas és önköltséges formában, 3 választható specializációval:
  • Európa-tanulmányok,
  • nemzetközi gazdasági kapcsolatok,
  • regionális és civilizációs tanulmányok
 • Doktori képzés:

A NETK tanszékeinek és kutatóközpontjainak docensei, professzorai meghatározó szerepet vállalnak számos PhD képzési programban Magyarországon, ezen belül kiemelten az NKE Hadtudományi Doktori Iskolájának nemzetközi biztonsági tanulmányokhoz és stratégiai tanulmányokhoz, valalmint az NKE Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola nemzetközi és európai, valamint közgazdasági területekhez kapcsolódó kutatási, képzési és mentorálási tevékenységeiben.

 • Katonai felsővezetői képzés:

A NETK tanszékeinek és kutatóközpontjainak oktatói és kutatói rendszeresen részt vesznek a Magyar Honvédség tisztikara számára a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon szervezett Felsőfokú Vezetőképző Tanfolyamának egyes programjaiban, elsősorban a stratégiai értékelés és a nemzetközi biztonsági tanulmányok aktuális kérdéseit illetően.

 • Közigazgatási továbbképzés:

A NETK oktatói és kutatói az NKE Államtudományi és Közigazgatási Karán működő Vezető- és Továbbképzési Központ tevékenységéhez hozzájárulva minden évben szerepet vállalnak egy vagy több napos továbbképzésekben, így például a Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszék „Biztonságpolitika és válságkezelés”, a Stratégiai Védelmi Kutatóközpont munkatársai „Biztonsági kihívások és stratégiai válaszok” címmel folytatatott kormánytisztviselői továbbképzést.

Ezen túlmenően oktatóink és kutatóink kölcsönösen részt vesznek a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, a Rendészettudományi Kar, valamint az Államtudományi és Közigazgatási Kar releváns képzéseiben, valamint az NKE közös képzési moduljának oktatásában.