OTDK 2017

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével, továbbá a felsőoktatásban érintett minisztériumok és országos hatáskörű intézmények, szervezetek, alapítványok erkölcsi, szakmai, valamint anyagi támogatásával 2017 tavaszára meghirdeti a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát (XXXIII. OTDK).

A XXXIII. OTDK a hagyományok szerinti 16 tudományterületi szekcióban kerül megrendezésre. Az OTDT és a szakmai bizottságok XXXIII. OTDK-val kapcsolatos minden hivatalos dokumentuma a http://www.otdk.hu honlapon található.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kara (NETK) a karon működő tudományos diákkörök tevékenységével – a társkarokkal együttműködve – azt kívánja elősegíteni, hogy a XXXIII. OTDK-n a tudományos téren legkiválóbb eredményeket felmutató hallgatók vegyenek részt. A NETK ennek érdekében az OTDK-t megelőzően minden szemeszterben Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia rendezésével segíti a hallgatók felkészülését.

Felhívás