Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Tudományos Diákköreinek tevékenysége

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karán működő Tanszékeken megalakult Tudományos Diákkörök elsődleges célja a hallgatók szakmai tevékenységének támogatása, segítség nyújtás a TDK dolgozat megírásában, ezen kívül lehetőséget teremt számukra a publikálás lehetőségére is.

2016-ban alakultak meg a Tudományos Diákkörök nagy része annak érdekében, hogy segítséget biztosítsanak a hallgatók számára a tavaszi félévben megrendezésre kerülő intézményi TDK fordulón való sikeres részvételhez. A Tudományos Diákkörök munkája azonban nem merül ki ennyiben. A későbbiekben oktatási és kutatási műhelyként funkcionálnak tovább, és a napirenden lévő aktuális kérdések megoldására keresik a választ.

 

A Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karon jelenleg 5 Tudományos Diákkör működik.

 1. Az Európai Köz- és Magánjogi Tanszék működő Tudományos Diákkör keretén belül félévente kerül sor workshopok megrendezésére, melyek alkalmával a hallgatók számára lehetőség nyílik előadásokat tartani egy általuk választott, de a Tanszék profiljához kapcsolódó témában. Ezen előadások során alkalmuk nyílik a hallgatóknak a kutatómunka elsajátítására, illetve az előadáskészség fejlesztésére.
  A workshop alkalmakon kívül a Tanszék számos előadást, konferenciát rendez, amelyekre külföldi és hazai emberek hívnak meg. Legutóbbi alkalommal Gerencsér Judit engedett betekintést a hallgatók számára a kutatásmódszertan elméletébe és gyakorlatába.
   
 2. Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék Tudományos Diákkörének alapvető célja, hogy tagjainak az egyetemi tanulmányain felül tehetséggondozást, pályaorientációt, versenyfelkészítést és közösségi programokat biztosítson. A Tudományos Diákkör jelenlegi céljának a 2016-ban folyó EMILYO  - Common Security and Defence Policy Olympiad versenyre való felkészítést tűzte ki. A TDK tagjai együttesen versenyeznek, versenydolgozataikat a későbbiekben Tudományos Diákköri Konferenciára is szeretnék benevezni.
  Üléseik során, a Tudományos Diákkör alapvető adminisztrációján kívül, kéthetente fejlesztik saját készségeiket, hogy minél sikeresebben képviselhessék a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet az elkövetkezendő nemzetközi megmérettetésen.
   
 3. 2016. február 8-án alakult meg az Stratégiai Védelmi Kutatóközponthoz kötődő Tudományos Diákkör. Megalakulását követően február 16-án tartotta első nyílt rendezvényét, melynek keretében Csiki Tamás, a Diákkör pártoló tagja, a kutatóközpont munkatársa tartott TDK-népszerűsítő előadást "Lehull a lepel a TDK-ról" címmel.
  Az előadást március 3-án és 10-én egy kétalkalmas kutatás- és elemzésmódszertani szeminárium egészítette ki, ahol a részt vevő hallgatók többek között a hivatkozások elkészítésével és a forráskezeléssel kapcsolatban kaphattak hasznos tanácsokat, illetve különböző esettanulmányok vizsgálatán keresztül szerezhettek saját elemzéseik elkészítéséhez is alkalmazható gyakorlati ismereteket, valamint választott tudományos diákköri dolgozatuk, illetve szakdolgozati/diplomamunka témájukhoz kötődően személyre szabott módszertani segítséget kaptak.
   
 4. Az Európa-tanulmányok Tanszék Tudományos Diákkörének elsődleges célja az, hogy a jövőbeli versenyzőket már most felkészítse a későbbi konferenciákra. Legfontosabb feladata a félévben elsősorban azonban az egyetemi oktatás melletti plusz ismeretek nyújtása, és az aktuális, az Európai Unióban felmerülő problémák megvitatása.
  Ennek érdekében jött létre a kéthetente megrendezésre kerülő EU műhelyek. A műhelyek mindig három részből állnak: először egy adott téma kerül megvitatásra egy meghívott előadó közreműködésével, majd a hallgatók az előadó segítségével közösen megvitatják azt, végül pedig a tudományos munkák megírásával kapcsolatban kiadott feladatot elemzik. A foglalkozások gyakorlatiasak, interaktívak, kiválóan fejlesztik a hallgatók kompetenciáit.
   
 5. Kína Közigazgatás- Gazdaság- és Társadalomkutató Központjának Tudomány Diákköre lényegét tekintve egy olyan szakmai közösség, amelynek tagjait összeköti a kínai nyelv és Kína, mint ország, annak közigazgatása, gazdasága, társadalma és kultúrája, függetlenül attól, hogy a tanulmányai alatt ki mit hallgat, és azok végeztével milyen pályán helyezkedik el.
  A Tudományos Diákkör keretében szervezett előadások a legkülönfélébb témákat érintik, mint például Kína helyzete a nemzetközi rendszerben, valamint gazdasági helyzete. A konferenciák és előadások neves sinológusok és más tudományterületről érkező, Kínával foglalkozó szakemberek közreműködésével valósulnak meg.
  Külön érdemes kiemelni, hogy azon TDK tagok, akik a kínai nyelv elsajátításával is aktívan foglalkoznak, évről évre nagy sikerrel pályáznak meg és nyernek meg kínai nyelvi részképzésre irányuló ösztöndíjakat.

 

Kari Tudományos Diákkörök

A hallgatók mentorálása, így tudományos diákkörök alakítása és működtetése a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar (NETK) tehetséggondozási koncepciójának egyik alapeleme. A Kari Tudományos Diákköri Tanács 2015. szeptember 21-i megalakulását követő fél évben a NETK tudományos diákkörei részben fokozatosan jöttek létre az úttörő Európai Köz- és Magánjogi Tanszék példáját követve. A kar vezetésének és oktatóinak célja, hogy a NETK-n minden tanszékhez és kutatóközponthoz kapcsolódjon tudományos diákkör, így biztosítva a hallgatói kiválóság gondozását és a hallgatók széleskörű mentorálását a kari képzésekhez kapcsolódó valamennyi tudományterületen. 

 

Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Tudományos Diákkörei

Európa-tanulmányok Tanszék

Neve: EU műhely

Tagok:

 • Záhoczky Csenge (elnök)
 • Csík Sára Luca
 • Herczeg Petra
 • Juhász Katalin
 • Pató Viktória
 • Varga Róbert

Európai Köz-és Magánjogi Tanszék

Neve: Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Tudományos Diákköre

Tagok:

 • Kresz Alexandra (elnök)
 • Bak Pál (titkár)
 • Hornyik Anna

 

Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék

Neve: Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék Tudományos Diákköre

Tagok:

 • Al-Agha Cintia Asoum (elnök)
 • Géczi Luca
 • Turzán Noémi

 

Stratégiai Védelmi Kutatóközpont

Neve: Stratégiai Védelmi Kutatóközpont Tudományos Diákköre

Tagok:

 • Pénzváltó Nikolett (elnök)
 • Czottner Balázs (titkár)
 • Szabó Márk