Kari Tudományos Diákköri Tanács (KTDT)

A Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Kari Tudományos Diákköri Tanácsa 2015. szeptember 21-én alakult meg, elnökévé Dr. Molnár Annát választotta. A KTDT feladata a Karon folyó hallgatói tudományos munka szervezése, koordinálása és összefogása. A KTDT döntési joggal bír a kari hallgatói tudományos munkát érintő kérdésekben, emellett irányító, koordináló, véleményező és tanácsadó feladatot lát el. Tevékenysége során együttműködik a Kar tudományos ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező dékánhelyettesével, valamint a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Hallgatói Önkormányzatával.

Elérhetőség:

Dr. Molnár Anna – elnök
NKE Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar,
1083 Budapest, Ludovika tér 2. II. em., 204-es iroda,
1441 Budapest, Pf.: 60.,
Tel: +36-1–4329000/20-803-as mellék)

Herczeg Petra – KTDT titkár
E-mail: herczegpetra1997@gmail.com

Tanszéki TDK-képviselők:

A Kari Tudományos Diákköri Tanács az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanáccsal (ETDT) együttműködve készíti elő a 2017 tavaszán megrendezésre kerülő XXXIII. OTDK-n való részvételt. Az OTDK-ra történő nevezési időszakig (2016. december) két intézményi TDK konferenciára kerül sor, 2016 tavaszán és őszén. A NETK széles spektrumú képzési területeit szem előtt tartva az ITDK tagozatait az intézményi konferenciákon a KTDT igyekszik úgy kialakítani, hogy hallgatóink az OTDK-n igény esetén három szekcióban is képviseltethessék majd magukat:

 

Állam- és Jogtudományi szekció (Kapcsolattartó: Dr. Simonné Dr. Gombos Katalin, NKMJT)

Had- és Rendészettudományi szekció (Kapcsolattartó: Dr. Molnár Anna, NKDT)

Társadalomtudományi szekció (Kapcsolattartó: Csiki Tamás, SVKK)

NKE NETK KTDT ügyrend
PDF letöltése