ITDK 2018. tavasz

CALL FOR PAPERS

for the 2018 spring session

of the Scientific Students' Associations Conference

of the Faculty of International and European Studies of National University of Public Service

Venue:

National University of Public Service (NUPS)

Faculty of International and European Studies

H-1083 Budapest, Hungary, Ludovika tér 2.

Application deadlines:

 • the deadline for submitting the application form, the written work, and the abstracts is: 16 April 2018  at 4 p.m. CET

Event: Wednesday, 25 April 2018

Participation requirements:

Personal entry:

Any of the BSc, MSc, BA, or MA students of the Faculty of International and European Studies of NUPS, as well as any other students of NUPS, may attend the Scientific Students' Associations Conference if they meet the conditions set out in this call for applications and its appendices. The call is also open to students of other Higher Education Institutions (HEIs) who deal with fields of science aligned with the aims of the Faculty of International and European Studies, as well as to Hungarian university or college students who participate in self-development courses abroad.

Hungarian- and English-language works both will be accepted. Hungarian speakers can submit their essays in Hungarian or in English. In either case they are required to write a Hungarian- as well as an English-language abstract. Hungarian speakers with essays in English are required to make their oral presentations at least partly in Hungarian, and may do so entirely in Hungarian. Students who do not speak Hungarian should submit their essay and abstract in English; they will make their presentation in English, too. These students should notify the organizers of the conference in advance of their intention to participate in the event.

 Content requirements:

 • An abstract in Word format (.doc or .docx) written in Hungarian (1500-2500 characters) and in English (1500-2500 characters). All abstracts submitted will be published;
 • Completion and submission of the entry form found on the faculty’s website;
 • preparation and submission of the scientific work;
 • only works (papers, essays) prepared during the gradual training period, with the intention of self-training, and never presented in any other forum will be accepted. The Scientific Students’ Associations Conference will not accept seminar papers that are the result of obligatory tasks prescribed in the curriculum of higher education studies, or theses or dissertations already submitted or defended, as these do not belong to the concept of self-education in higher education.
 • the essay must be a minimum of 18 pages for English-language entries and 30 pages for Hungarian-language entries
 • the essay can be no longer than 40 pages for English-language entries and 100 pages for Hungarian-language entries

·       Font: Times New Roman

·       Size: 12 point

·       Spacing: 1.5 lines

·       Margins: 2.5 cm on all sides

 

Delivery:

The essay should be submitted in both paper and electronic format.

The entry forms, abstracts, and the scientific essays should be submitted in person, in two printed and comb-bound copies to the office of Dr. Anna Molnár, President of the Scientific Students’ Association of the Faculty of International and European Studies (NUPS FIES: H-1083 Budapest, Hungary, Ludovika tér 2., Second Floor, Office 204; Phone number: +36-1–4329000, extension: 20-803) and

·         by e-mail to: tdk.netk@uni-nke.hu

 

Budapest, 30 January 2018

Dr. Anna Molnár

President of the Scientific Students’ Association of the Faculty of International and European Studies

Evaluation sheet

 

FELHÍVÁS

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar

Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciájának

2018. évi tavaszi fordulóján való részvételre

 

A rendezvény helyszíne:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar

1083 Budapest, Ludovika tér 2.

Nevezési határidők:

 • a nevezési lap és a dolgozat és a magyar és angol nyelvű rezümék benyújtásának határideje: 2018. április 16. 16:00

A rendezvény időpontja:

2018. április 25. (szerda)

A részvétel feltételei:

A nevezés személyi feltételei:

Az intézményi TDK konferencián történő részvételre az NKE Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar, valamint a NKE bármely BSc, MSc, BA és MA képzésében részt vevő hallgatói,

amennyiben megfelelnek a jelen felhívásban és mellékleteiben megfogalmazott valamennyi feltételnek. Továbbá pályázhatnak más felsőoktatási intézmények azon hallgatói is, akik a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar valamely tudományos diákkörének célkitűzéseivel megegyező tudományterülettel foglalkoznak, valamint az ily módon jogosultságot szerző külhoni magyar egyetemista és főiskolás önképzőkörösök.

Az Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciára magyar és angol nyelvű pályamunkával is lehet nevezni. A magyar anyanyelvű hallgatóknak idegen nyelvű pályamunka esetében is szükséges az angol mellett magyar nyelvű rezümét benyújtani, és előadásukat magyarul (vagy legalább részben magyarul) kell megtartaniuk. A külföldi, nem magyar nyelvű felsőoktatásban tanuló hallgatók pályamunkájukat angol nyelven is benyújthatják. A nem magyar anyanyelvű hallgatók rezüméjüket is angolul kell, hogy beadják, és angolul kell előadásukat megtartaniuk. A nem magyar anyanyelvű hallgatók nevezését az ITDK rendezői felé külön is jelezni szükséges.

A nevezés tartalmi feltételei:

 • a pályamunka rezüméjének benyújtása Word formátumban (.doc vagy .docx) 1500-2500 terjedelemben magyar, és szintén 1500-2500 leütés terjedelemben angol nyelven. A beküldött rezümék publikálásra kerülnek. A rezümének rövid összefoglalásban (maximum 500 karakter) tartalmaznia kell a hallgató saját magának tulajdonított eredményeit.
 • a Kar honlapján található nevezési lap kitöltése és benyújtása
 • a kész pályamunka elkészítése és benyújtása
 • nevezni olyan pályamunkával (dolgozattal, tanulmánnyal, alkotással) lehet, amely a graduális képzési idő alatt, önképzési céllal készült és még nem szerepelt más fórumon. A kari TDK-ra tehát nem nyújtható be sem olyan szemináriumi dolgozat, amely a felsőoktatási tanulmányok során kötelezően, a tantervben is előírt feladatok teljesítésének eredményeként született, sem pedig már eljárásra bocsátott, ill. megvédett szakdolgozat, diplomamunka – minthogy ezek nem tartoznak a graduális felsőoktatási önképzés fogalomkörébe.
 • A dolgozat maximum oldalszáma: angol nyelvű pályamű esetén 40 oldal, magyar nyelvű pályamű esetén 100 oldal

·       Betűtípus: Times New Roman

·       Betűméret: 12

·       Sortáv: 1,5

·       Margó: 2,5

A benyújtás módja:

Papíron és elektronikusan.

Személyesen leadandók a rezümék, a nevezési lapok, valamint a dolgozatok két kinyomtatott, lefűzött formában Dr. Molnár Anna NETK KTDT elnök irodájában (NKE Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar, 1083 Budapest, Ludovika tér 2. II. em., 204-es iroda, 1441 Budapest, Pf.: 60., Tel: +36-1–4329000/20-803-as mellék) és

·         e-mailben a tdk.netk@uni-nke.hu címre

Budapest, 2018. január 30.

Dr. Molnár Anna

NETK KTDT elnök

NETK TDK nevezési lap