ITDK 2018. ősz

FELHÍVÁS

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar

Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciájának

2018. évi őszi fordulóján való részvételre

 

A rendezvény helyszíne:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar

1083 Budapest, Ludovika tér 2.

Nevezési határidők:

  • a nevezési lap és a dolgozat és a magyar és angol nyelvű rezümék benyújtásának határideje: 2018. november 19. (hétfő) 12:00

A rendezvény időpontja:

2018. november 28. (szerda)

A részvétel feltételei:

A nevezés személyi feltételei:

Az intézményi TDK konferencián történő részvételre az NKE Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar, valamint a NKE bármely BSc, MSc, BA és MA képzésében részt vevő hallgatói,

amennyiben megfelelnek a jelen felhívásban és mellékleteiben megfogalmazott valamennyi feltételnek. Továbbá pályázhatnak más felsőoktatási intézmények azon hallgatói is, akik a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar valamely tudományos diákkörének célkitűzéseivel megegyező tudományterülettel foglalkoznak, valamint az ily módon jogosultságot szerző külhoni magyar egyetemista és főiskolás önképzőkörösök.

Az Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciára magyar és angol nyelvű pályamunkával is lehet nevezni. A magyar anyanyelvű hallgatóknak idegen nyelvű pályamunka esetében is szükséges az angol mellett magyar nyelvű rezümét benyújtani, és előadásukat magyarul (vagy legalább részben magyarul) kell megtartaniuk. A külföldi, nem magyar nyelvű felsőoktatásban tanuló hallgatók pályamunkájukat angol nyelven is benyújthatják. A nem magyar anyanyelvű hallgatók rezüméjüket is angolul kell, hogy beadják, és angolul kell előadásukat megtartaniuk. A nem magyar anyanyelvű hallgatók nevezését az ITDK rendezői felé külön is jelezni szükséges.

A nevezés tartalmi feltételei:

  • a pályamunka rezüméjének benyújtása Word formátumban (.doc vagy .docx) 1500-2500 terjedelemben magyar, és szintén 1500-2500 leütés terjedelemben angol nyelven. A beküldött rezümék publikálásra kerülnek. A rezümének rövid összefoglalásban (maximum 500 karakter) tartalmaznia kell a hallgató saját magának tulajdonított eredményeit.
  • a Kar honlapján található nevezési lap kitöltése és benyújtása
  • a kész pályamunka elkészítése és benyújtása
  • nevezni olyan pályamunkával (dolgozattal, tanulmánnyal, alkotással) lehet, amely a graduális képzési idő alatt, önképzési céllal készült és még nem szerepelt más fórumon. A kari TDK-ra tehát nem nyújtható be sem olyan szemináriumi dolgozat, amely a felsőoktatási tanulmányok során kötelezően, a tantervben is előírt feladatok teljesítésének eredményeként született, sem pedig már eljárásra bocsátott, ill. megvédett szakdolgozat, diplomamunka – minthogy ezek nem tartoznak a graduális felsőoktatási önképzés fogalomkörébe.
  • A dolgozat maximum oldalszáma: angol nyelvű pályamű esetén 40 oldal, magyar nyelvű pályamű esetén 100 oldal

·       Betűtípus: Times New Roman

·       Betűméret: 12

·       Sortáv: 1,5

·       Margó: 2,5

A benyújtás módja:

Papíron és elektronikusan.

Személyesen leadandók a rezümék, a nevezési lapok, valamint a dolgozatok két kinyomtatott, lefűzött formában Dr. Molnár Anna NETK KTDT elnök irodájában (NKE Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar, 1083 Budapest, Ludovika tér 2. II. em., 204-es iroda, 1441 Budapest, Pf.: 60., Tel: +36-1–4329000/20-803-as mellék) és

·         e-mailben a tdk.netk@uni-nke.hu címre

Budapest, 2018. augusztus 28.

Dr. Molnár Anna

NETK KTDT elnök

NETK TDK nevezési lap

TDK útmutató - formai követelmények

Európa-tanulmányok Tanszék által javasolt TDK témakörök

Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszék által javasolt TDK témakörök

Idegen Nyelvi és Szaknyelvi Központ által javasolt TDK témakörök

Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék által javasolt TDK témakörök

Közgazdaságtani és Nemzetközi Gazdaságtani Intézet által javasolt TDK témakörök

Európai Köz- és Magánjogi Tanszék által javasolt TDK témakörök

Stratégiai Védelmi Kutatóközpont által javasolt TDK témakörök