Tudományos Diákkör

A tudományos diákköri munka támogatása a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar tehetséggondozási tevékenységének szerves részét képezi a Hallgató Önkormányzat szakmai programjainak támogatása, valamint az Egyetemen működő szakkollégiumok autonóm, önképző tevékenységének segítése mellett. A Karon dolgozó oktatók és kutatók munkaköréhez hozzátartoznak a mentori feladatok, melyek célja, hogy hallgatóink egyéni érdeklődésüknek megfelelően személyre szabott iránymutatást és módszertani képzést kapjanak graduális tanulmányaik kiegészítéseként.

A Magyarországon nagy hagyománnyal rendelkező és széleskörű ismertségnek, valamint elismertségnek örvendő tudományos diákköri (TDK) munka mind intézményi, mind országos szinten több évtizedes múltra tekint vissza, melynek nyomán a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar 2015 szeptemberében megalakította Kari Tudományos Diákköri Tanácsát, 2016 tavaszán pedig megrendezi első Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciáját. Ezt követően hallgatóink félévenként intézményi, minden második évben pedig országos TDK-konferenciákon mérhetik össze tudásukat, önálló kutatómunkájuk eredményét.