Lehetőségek és kihívások a magyar-kínai politikai és gazdasági kapcsolatok területén - Ludovika Kutatócsoport

A „Lehetőségek és kihívások a magyar-kínai politikai és gazdasági kapcsolatok területén” c. komplex kutatási program a KÖFOP 2.1.2. – „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat fejlesztés” c. projekt támogatásával valósul meg 2017 szeptembere és 2018 augusztusa között a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, az e célra létrejött Ludovika Kutatócsoport szervezeti keretei között.

A Magyarország számos neves Kína-szakértőjének részvételével megvalósuló kutatás elsősorban arra a kérdésre keresi a választ, hogy a magyar-kínai gazdasági és politikai kapcsolatok területén a magyar közigazgatás, közszolgálat szereplői (közigazgatási szervezetek, a közigazgatásban dolgozók) (1) miként tudják sikeresen kezelni a Kína felől érkező kihívásokat, (2) miként tudják sikeresen kiaknázni a Kínában rejlő lehetőségeket. A kutatás multidiszciplináris megközelítést alkalmazva a sinológia, a közgazdaságtan, a nemzetközi tanulmányok, a közigazgatás-tudomány és más diszciplínák bevett kutatási módszereinek alkalmazásával vizsgálja megjelölt témakörét, miközben – eltérően a világ más országaiban zajló kutatásoktól – kifejezetten a magyar közigazgatás, közszolgálat igényeire, szükségleteire fókuszál, azzal a céllal, hogy kutatási eredményein keresztül hozzájáruljon a magyar közigazgatás fejlesztéséhez, és ezáltal Magyarország nemzetközi versenyképességének fokozásához.

A kutatás vezetője Dr. P. Szabó Sándor, az NKE NETK Kínai Közigazgatás-, Gazdaság- és Társadalomkutató Központjának igazgatója.

A Kutatócsoport további tagjai: 

  • Bánhidi Ferenc
  • Bartók András
  • Horváthné Varga Polyák Csilla
  • Juhász Ottó
  • Krajczár Gyula
  • Kusai Sándor Zoltán
  • Rácz Gábor
  • Takács Zsolt