Kutatás és Tudományos élet

Az oktatási tevékenység mellett a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar (NETK) ad otthont a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatói potenciáljának meghatározó részét képező Stratégiai Védelmi Kutatóközpontnak és a Kínai Közigazgatás-, Gazdaság- és Társadalomkutató Központnak, amelyek mellett a Kar oktatói és kutatói tágabb értelemben is széleskörű szakmai kapcsolatrendszerrel rendelkeznek, mind Magyarországon, mind nemzetközi téren, melyek az NKE és hallgatói rendelkezésére állnak.

A kutatás több okból kifolyólag is központi szerepet tölt be a NETK életében. Egyrészt a Kar alapvető rendeltetését képező oktatás sem képzelhető el magas színvonalú kutatói tevékenység nélkül, mert képzéseink olyan aktuálpolitikai kérdésekkel foglalkoznak a nemzetközi kapcsolatok területén, amelyek folyamatosan frissülő megismerést és feldolgozást kívánnak. Másrészt az oktatói kiválóságot és előmenetelt kizárólag párhuzamos kutatással lehet biztosítani, aminek feltételrendszere jelentős fejlesztés előtt áll. Emellett a Kar oktatói és kutatói nem csak maguk végeznek tudományos kutatást, hanem széleskörű mentorálást végeznek a kiemelkedő tehetségű hallgatók, köztük doktoranduszok körében.

A NETK tudományos élete hazai és nemzetközi környezetben és résztvevőkkel három fő pillérre épül: alkalmazott kutatásokra, szakmai rendezvényekre, valamint szakkiadványokra, amelyekről a Kar egyes szervezeti egységeit bemutató aloldalakról, valamint a Kar életéről szóló, folyamatosan frissülő hírekből tudhatunk meg többet.