Afrika a globalizált világban - lehetőségek és kihívások Ludovika Kutatócsoport

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében lehetőséget teremtett arra, hogy oktatói, kutatói Ludovika Kutatócsoportokat hozzanak létre az általuk gondozott területek vizsgálatára. Az egyéves futamidejű kutatás keretében a kutatócsoportok monográfiákkal, tanulmányokkal, konferenciákkal, terepkutatásokkal igyekeznek elősegíteni a tudományos diskurzust a vizsgált témákban.

Sokan vélekednek úgy, hogy a 21. század ,,Afrika évszázada" lesz. Az ezredforduló után az afro-pesszimizmust egyre inkább felváltotta az afro-optimizmus, a kontinens növekedésébe és fejlődésébe vetett hit. Másfél évtized elmúltával azonban egyre inkább felmerül az igény, hogy az érzelmi megközelítésen túllépve a tényleges adatok, folyamatok feltérképezésével ítéljük meg Afrika globális szerepét és súlyát.

A globalizáció folyamatai alól hazánk sem vonhatja ki magát. Ennek felismerése táplálta a 2011-es ,,globális", majd a 2012-es ,,keleti nyitást". Ezt követte 2015-ben a ,,déli nyitás", amelynek egyik oszlopát a szubszaharai térség jelentette. A Külgazdasági- és Külügyminisztérium többek között két Budapesti Afrika Fórum megszervezésével, az önálló Afrika Főosztály megalakításával, illetve szubszaharai nagykövetségek újranyitásával támogatja a folyamatot, amelynek egyik fő célja az Afrikába irányuló magyar exporttevékenység erősítése.

E folyamatok sikere azonban elképzelhetetlen a kontinens mélyebb ismerete nélkül. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karán létrejött ,,Afrika a globalizált világban – lehetősége és kihívások” kutatócsoport célja - a maga szerény kereti között – ennek a tevékenységnek a támogatása alapkutatások elvégzésével. A projekt a lehetőségeken túlmenően a kontinens jelentette kihívásokkal is foglalkozni kíván, amelyek ismerete és megértése - különösen a migrációs válság tükrében - hazánk számára is elengedhetetlen.

A kutatócsoport arra tesz kísérletet, hogy munkája során elemezze a kontinens legfontosabb trendjeit (demográfiai folyamatok, az államiság helyzete, klímaváltozás, migráció, gazdasági folyamatok, harc az erőforrásokért, demokratizálódás, radikalizmus, fegyveres konfliktusok stb.), és azokból próbáljon következtetéseket levonni a jövőre nézve.

A hazai és külföldi afrikanisták (a római Institute for Global Studies) bevonásával a projekt azt is szeretné feltérképezni, hogy melyek azok a területek, amelyeken a következő években, évtizedekben alaposabb vizsgálatok lesznek szükségesek. A kutatócsoport öt állandó tagja mellett mintegy harminc magyar és külföldi szakember járul hozzá a projekt különféle elemeinek megvalósulásához. A projekt a külföldi szereplők bevonásával az NKE nemzetköziesítését is elősegíti.

Afrika a globalizált világban
PDF letöltése