Szabályzatok, dokumentumok

Szabályzatok, dokumentumok

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási és tudományos teljesítményének, szakmai színvonalának növelése érdekében minőségbiztosítási rendszert működtet, amely hozzájárul az oktatás, a kutatás-fejlesztés és a kiegészítő tevékenységek, valamint az intézményi irányítás magas színvonalú ellátásához és folyamatos tökéletesítéséhez.

A Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar minőségbiztosítási rendszerének folyamatos működését a dékán biztosítja. A kar minőségbiztosítási rendszerének működtetése, a kar átfogó önértékelési és minőségközpontú irányítási folyamatainak koordinációja a dékán által kijelölt dékánhelyettes (kari minőségügyi vezető) feladata. A kari minőségbiztosítás felügyeletét a Kari Minőségügyi Bizottság (KMB) végzi. A KMB szervezetének és működésének részletes szabályait a dékán által jóváhagyott ügyrend tartalmazza.

A NETK minőségügyi tevékenysége az NKE Intézményfejlesztési Stratégiája, Minőségfejlesztési Programja, valamint Minőségbiztosítási Szabályzata alapján álló kari szabályzók rendszerére épül, és az ezek nyomán megfogalmazott stratégiai, középtávú és rövidtávú minőségcélok megvalósításában ölt formát. A kar Minőségpolitikai Nyilatkozatában foglalt értékeket a Kari Minőségügyi Stratégia elemei ültetik át a gyakorlatba, melyek végrehajtásáról a Kari Minőségügyi Bizottság tevékenységén és éves értékelésein keresztül kapunk képet.