Anonim panaszok kezelése

Túl hosszúak az órák, nagyon rövidek a szünetek (anonim panasz; 2017. március 30.)

Kiadás alatt áll a 2017/2018. tanévtől érvényes csengetési rendről szóló rektori utasítás, amely szerint a 45 perces tanórák reggel 8.00 órától óránként kezdődnek, a tanórák között 15 perces szünet áll rendelkezésre. 

A képzés szempontjából nem releváns tananyag, túl hosszú képzési idő, magas követelmények (Anonim panasz, 2017. március 30.):

Az egyes szakokhoz tartozó képzési időt a nemzeti felsőoktatásról szóló CCIV. törvény, a szakok képzési és kimeneti követelményeit pedig rendeletek rögzítik; ezekben kerülnek meghatározásra az elsajátítandó ismeretkörök. A NETK által gondozott szakok esetében ezek az információk a honlapon is elérhetők: http://netk.uni-nke.hu/oktatas. A tantervek e jogszabályok alapján készülnek, és az egyetem Szenátusa valamint a Fenntartói testület által kerülnek jóváhagyásra. A mintatantervek a jogviszonnyal rendelkező hallgatók számára a Neptun rendszerben is rendelkezésre állnak.

2017 tavaszán a NETK alapszakos képzései, többek között hallgatói visszajelzések alapján és a hallgatók bevonásával megújításra kerültek. Az új tantervek bevezetésére a megfelelő döntéshozatali eljárást követően, felmenő rendszerben, várhatóan a 2017/2018. tanévtől kerül sor. A tantervekben szereplő egyes tantárgyak követelményeit a Neptun rendszerben szintén elérhető adatlapok tartalmazzák.

A NETK oktatói elkötelezettek a színvonalas egyetemi oktatás iránt, ez tükröződik a tantárgyak tartalmában és követelményrendszerében is. Az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó oktatói teljesítmény értékelésére az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése (OMHV) anonim kérdőív keretében minden tanév végén lehetőség nyílik.