Hallgatói véleményfelmérés

Hallgatói véleményfelmérés 2015

 

2015. 04. 20. – 2015. 05. 08. között a február 1-jén alakult Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar hallgatói körében két felmérést végeztünk a hallgatók képzésre vonatkozó véleményének megismerése céljával. A papír alapú kérdőíves felmérés a Kar minden alap- és mesterszakos, nappali és levelező munkarendű képzésére kiterjedt a 2014-2015 tanév tavaszi szemeszterében aktív státuszú hallgatók körében. A felmérésben a hallgatók 49%-a vett részt.

A Hallgatói Véleményfelmérés legfontosabb tanulságai:

Az eredmények alapján a hallgatói vélemények tükrében megfelelőnek mondható:

  • az elméleti képzés színvonala,
  • az oktatók szakmai felkészültsége,
  • az oktatók által biztosított szakmai konzultációs lehetőség.

Ugyanakkor fejlesztést igénylő területet jelentenek:

  • a kollégiumi elhelyezési körülmények,
  • az ösztöndíj lehetőségek,
  • a gyakorlati képzés színvonala,
  • az idegen nyelv-tanulási lehetőségek,
  • a kar által becsatornázott szakmai gyakorlati lehetőségek és az azokkal kapcsolatos információ, tájékoztatás hiánya.

Értékelés és várható intézkedések:

A fenti vélemények szaktól és képzési formától függetlenül mindenhol megjelentek. A fejlesztést igénylő területek esetében a kollégiumi elhelyezési körülmények a Ludovika Kampusz civil kollégium használatba vételével, az ösztöndíj-lehetőségek a kari ösztöndíjak rendszerének kialakításával várhatóan javulnak 2015 őszén. A gyakorlati képzés színvonalának javítása (több szemináriumi óra, kutatószemináriumok beépítése a tantervekbe), az idegen nyelv-tanulási lehetőségek fejlesztése (az idegen nyelvi képzés újragondolása és erősítése a képzéseken belül, a Kar nemzetközi beágyazottságának erősítése által), és a kari szakmai gyakorlati rendszer kialakítása már a NETK megalapításakor a dékáni szakmai vezetői program részét képezték – ezek első lépéseit, elemeit 2015 nyarán az oktatási szünet idején tervezi megvalósítani a kar vezetése. E területek fejlesztése azért sem tűr halasztást, mert ezeknek a hallgatók minden esetben kiemelten nagy jelentőséget tulajdonítanak.

A 2014-2015-ös tanévben indult Nemzetközi Közszolgálati Mesterszak esetében – új képzésként, amelynek hallgatói jelentős mértékben már a Kar megalakulását követő tapasztalatok alapján ítélik meg a helyzetet – további pozitívumként jelent meg „a kari Tanulmányi Osztály működése”, fejlesztendő területként pedig „a Hallgatói Önkormányzat tevékenysége” és a „Tudományos diákköri aktivitás”. Tekintettel arra, hogy utóbbiak a Kar alapítását követően kezdtek funkcionálni, a hiányosságok jelentős része 2015 őszére pótolható.

 

További részletek elérhetők a Vezetői összefoglalóban.