Hallgatói mobilitási igényfelmérés

Hallgatói mobilitási igényfelmérés 2015

 

2015. 04. 20. – 2015. 05. 08. között a február 1-jén alakult Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar hallgatói körében felmérést végeztünk a hallgatók nemzetközi mobilitási igényének megismerése céljával. A papír alapú kérdőíves felmérés a Kar minden alap- és mesterszakos, nappali és levelező munkarendű képzésére kiterjedt a 2014-2015 tanév tavaszi szemeszterében aktív státuszú hallgatók körében. A felmérésben a hallgatók 49%-a vett részt. A lekérdezés adatairól – megkérdezett hallgatók és válaszadók száma, arányai – ld. az 1. Mellékletet.

A Mobilitási Igényfelmérés legfontosabb tanulságai:

A NETK hallgatóinak külföldi tanulmányi és szakmai gyakorlati mobilitásra vonatkozó igényfelmérését az NKE Nemzetközi Irodával együttműködve készítettük annak érdekében, hogy szolgáltatásaikat ezek fényében tudják továbbfejleszteni.

Az eredményekből kiderül, hogy a NETK aktív státuszú hallgatóinak körében a válaszadók közül 17%-a tanult már külföldön és 4%-a vett már részt külföldi szakmai gyakorlati mobilitási programban. A hallgatók 30%-a pályázott már valamilyen ösztöndíjra (amelynek 57%-a volt sikeres, 29% nem válaszolt); 37%-uk tervezi, hogy a következő egy évben pályázni fog ösztöndíjra, és 41%-uk tervezi, hogy a következő egy évben pályázni fog külföldi szakmai gyakorlatot támogató mobilitási támogatásra. A külföldi mobilitást a hallgatók azért tekintik előnyösnek, mert „a későbbi munkavállalást nagy mértékben segíti”, illetve „a külföldi szakmai gyakorlat hasznosabb a szakmai fejlődésük szempontjából, mint a hazai”. A mobilitási programokban való részvételre leginkább a „szakmai fejlődés és kapcsolatteremtés” és a „nyelvi fejlődés lehetősége” motiválja a hallgatókat. Annak érdekében, hogy külföldi mobilitási programban vehessenek részt, a hallgatók extra tanulmányi terhelést inkább, extra anyagi terhelést kevésbé lennének hajlandóak vállalni.

A felmérés vizsgálta a hallgatók aktuális, igazolható idegen nyelvi tudásszintjét (nyelvvizsgák meglétét); melynek során kiderült, hogy a válaszadók 46%-a rendelkezik az adott képzésben a diploma megszerzéséhez szükséges mennyiségű és minőségű nyelvvizsgával. (Pontosabban: biztonság- és védelempolitika BSc és MSc szakokon összesen 53%-uk, a 2014 őszén indult nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mester szakon 9%-uk. BSc szinten a hallgatók 51%-a, mester szinten 38%-a rendelkezik jelenleg a diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsgákkal.)

Az idegen nyelvek ismerete terén (nyelvvizsgával igazolt tudás alapján) első nyelvként kiemelkedik az angol (87%), amit a német, francia, spanyol, olasz követ. Második idegen nyelvként a német (44%), a francia, olasz, spanyol, angol szerepeltek. A képzés ideje alatt a hallgatók idegen nyelvi ismereteiket elsőként angol (49%), német (19%), orosz (13%) nyelvekből, másodikként orosz (16%), angol és francia nyelvekből (11%) bővítenék.

A külföldi mobilitás programokat illetően Erasmus+ tanulmányi mobilitás Európában a válaszadók 44%-át, Erasmus+ szakmai gyakorlati mobilitás 58%-át érdekelné. A válaszadók az ösztöndíjakkal kapcsolatos lehetőségekről legnagyobb arányban az egyetemi honlapról (44% használja), Neptun üzenetekből (39%), hallgatótársaiktól (28%) és oktatóktól (22%) tájékozódik.

További részletek elérhetők a Vezetői összefoglalóban.

A Mobilitási Igényfelmérés alapján az NKE Nemzetközi Kapcsolatok Iroda Intézkedési Tervet készít 2016 júliusában „A Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar nemzetközi hallgatói mobilitási programokkal kapcsolatos feladatainak ütemezésére”.