Hallgatói elégedettségvizsgálat

Hallgatói elégedettségvizsgálat 2015

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Minőségbiztosítási Szabályzatának 5.§ (4) pontja előírja a hallgatói elégedettség mérését. Ennek értelmében 2015 decemberében az Egyetemen online formában dolgozói és hallgatói elégedettségmérést végeztek az EvaSys rendszeren keresztül. A felmérés során négy területre vonatkozólag tettek fel kérdéseket, amelyekhez a kitöltőknek lehetőségük volt szöveges megjegyzéseket is fűzni, így a hallgatók bővebben kifejthették javaslataikat és véleményüket. Az online kiküldött kérdőívekhez külön kódot generáltak, hogy a felmérést mindenki anonim módon és csak egyszer tölthesse ki. A hallgatói elégedettségmérés november 24-től december 14-ig tartott, és a kérdőívet összegyetemi szinten 984 hallgató töltötte ki.

A hallgatói elégedettségmérés során négy területre vonatkozólag tettek fel kérdéseket: az intézményről, az oktatásról, az adminisztratív ügyintézésről, és az infrastruktúráról, amelybe beletartozott az informatikai ellátottság megítélése is. A hallgatók az „Intézmény” és az „Oktatás” területeit ítélték meg erősebbnek az „Adminisztratív ügyintézés” és az „Infrastruktúra és informatikai ellátottság” területeivel szemben. Az egyes kérdéscsoportokhoz tartozó szöveges megjegyzések lehetőségét leginkább a Közigazgatás-tudományi Kar valamint a Rendészettudományi Kar hallgatói használták ki. Jellemzően az alapképzésben részt vevő hallgatók fűztek megjegyzéseket a feleletválasztós kérdésekhez.

A hallgatói elégedettségmérés eredményeiről bővebben olvashat itt.

A felmérésekről készült jelentést a Rektori Tanács a 2016.02.08-i ülésén tárgyalta, és ezzel kapcsolatosan olyan intézkedési tervek elkészítését irányozta elő az érintett szervezeti egységek vezetői részére, amelyek megteremtik a beavatkozási lépések alapját, elősegítve, hogy hallgatók számára minél színvonalasabb, hallgatóközpontú tanulási munkakörnyezetet biztosítsunk.

A hallgatói elégedettségmérő kérdőívet a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar hallgatóinak 4,79%-a töltötte ki. (Viszonyításképpen: a kérdőívet a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar hallgatóinak 3,67%-a, a Közigazgatás-tudományi Kar hallgatóinak 59,88%-a, míg a Rendészettudományi Kar hallgatóinak 31,67%-a töltötte ki.)

A hallgatói elégedettségmérés az összesített adatok szerint a NETK vonatkozásában az alapszakos és a mesterszakos képzésben is 23 hallgató véleményét tükrözi. Ez az adatsor semmilyen szempontból nem tekinthető reprezentatívnak, ezért a NETK a Kari Hallgatói Önkormányzattal konzultálva a felmérésből kiindulva azonosított olyan területeket, ahol valóban általános és rendszerszintű problémák jelentkeznek.

Azonosított problémák

1.      A hallgatói elégedettségmérés alacsony válaszadási szintje

A hallgatói elégedettség felmérése és megfelelő becsatornázása csak akkor lehetséges, ha teljes körű vagy legalábbis reprezentatív adatok állnak rendelkezésre. A 2015. decemberi felmérés esetében ez nem valósult meg. A felmérés reprezentativitásának biztosítása érdekében további lépések szükségesek a NETK részéről is.

2.      A hallgatók szabadidős és sportolási lehetőségei

A hallgatók szabadidős és sportolásai lehetőségei a Ludovika Campus területén egyelőre nem megoldottak. A hallgatók a NETK-es belépőjükkel nem jutnak be a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar sportlétesítményeibe, a Ménesi úti lehetőségek pedig fizetősek.

3.      A könyvtár nyitva tartása és ellátottsága

A könyvtár nyitva tartása nem teszi lehetővé a tanórákat követő kutatást és a szakirodalom helyben tanulmányozását. A kari könyvtár állománya a hallgatói igényeket – különösen a mesterszakos hallgatók igényeit – nem elégíti ki. Az egyetemi könyvtárak közötti mobilitás nem megoldott. A NETK hallgatóinak hozzáférése az egyetemi közös képzési modulos tantárgyak tankönyveihez nem megoldott.

4.      A jegyzetbolt nyitva tartása

A jegyzetbolt nyitva tartása a hallgatói igényeket nem elégíti ki.

5.      A Tanulmányi Osztály nyitva tartása és a tanulmányi ügyintézés

A NETK Tanulmányi Osztály nyitva tartása hallgatói szempontból – különösen a levelezős hallgatók esetében – nem optimális. A Tanulmányi Osztály és a tanszékek közötti kommunikáció nem problémamentes. A hallgatóknak adott szóbeli tájékoztatások és felhívások nem mindig koherensek és konzisztensek. Az ügyintézés nem mindig történik meg határidőben, a kreditelismerési kérelmek elbírálása különösen elhúzódik.

6.      Oktatási színvonal, óratartás, oktatásszervezés

Továbbra is létező probléma, hogy órák maradnak el, amelyek pótlása időnként nehezen megoldható – különösen a levelező képzési rendben. Ez a jelenség legnagyobb gyakorisággal a sokoktatós kurzusokat érinti. E körben az előadások koherenciájára és egymásra épülésére is érkeznek panaszok, ami a hasonló tematikájú alapszakos és mesterszakos kurzusok esetében is megismétlődik. Gyakori felvetés, hogy a hallgatókkal nem közlik megfelelő időben a tantárgy teljesítésének feltételeit, a kötelező irodalmat és a számonkérés módját, vagy ezek a szemeszter folyamán megváltoznak.

7.      Kollégium

A kollégiumokban állandó szálláslehetőség a levelezős hallgatóknak nem biztosított.

Az azonosított problémák kezelése érdekében az oktatási dékánhelyettes 2016 márciusáig intézkedési tervet dolgoz ki.