Dékáni köszöntő

„Nyitott szemmel a világra”

A körülöttünk zajló gazdasági, társadalmi, politikai és intézményes folyamatok megismerésének és megértésének célkitűzése határozza meg a mindennapi munkánkat. Az oktatásban és a kutatásainkban is válaszokat keresünk – válaszokat a körülöttünk folyamatosan változó világ kihívásaira.

Akik az általunk gondozott szakokon tanulnak, azok az oktatókkal és kutatókkal együtt, ugyanebben a szemléletben ismerik meg az Európai Unió működését, értik meg a Közel-Keleten zajló politikai és társadalmi folyamatokat, vagy mélyednek el a kínai gazdaság működésének tanulmányozásában. E szerteágazó tudás megszerzése azonban nem öncélú tevékenység számunkra.

Alapvető feladatunk az utánpótlás biztosítása, a tisztviselők képzése és továbbképzése a külképviseleteken, a hazai közigazgatás külügyi érintettségű területein és a nemzetközi és európai uniós intézményekben.

Hisszük, hogy a világra nyitott, széles látókörű és nemzetközi mércével mérve is versenyképes szakemberek képzésével szolgáljuk leginkább hazánkat, Magyarországot.  Mindez megkívánja a nagyfokú nyitottságot, a befogadás képességét és az alázatot oktatóktól, kutatóktól és hallgatóktól egyaránt.

A művelt tudományterületek tekintetében sokszínűek vagyunk: nemzetközi és európai uniós jogászok, katonai és civil biztonságpolitikusok, politológusok, nemzetközi kapcsolatok és közigazgatási szakértők, történészek, közgazdászok dolgoznak nálunk a tudományos ranglétra minden szintjén a tanársegédtől a professzorig.

Az ismeretek átadásán túl legfontosabb feladatunk, hogy a szakemberekben megismerjük az embert, elismerjük és segítsük az egyéni ambíciók kibontakozását, megtaláljuk, támogassuk és inspiráljuk a tehetségeket.

Koller Boglárka
dékán