Köszöntjük a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar honlapján!

A 2012. január 1-jén megalakult Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2015. február 1-jén jött létre a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Rendeltetése a közigazgatási szervek diplomáciai és egyéb nemzetközi feladatainak ellátásához szükséges utánpótlás biztosítása, a külképviseleti és európai uniós intézményekben dolgozó szakemberek felsőfokú képzése, valamint szakirányú át- és továbbképzésében való közreműködés. A Kar a közszolgálat különböző hivatásrendjeihez igazodó szakokkal, szakirányokkal rendelkezik, melyek biztosítják az egyes hivatásrendekhez kapcsolódó speciális ismeretek átadását.

Ennek megfelelően a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar kutatásokat folytat, illetve szervez különösen a közigazgatás-tudomány, a biztonságpolitika, a védelempolitika, a hadtudomány és rendészettudomány nemzetközi vonatkozásaiban, továbbá a nemzetközi kapcsolatok, a nemzetközi jogtudomány, az európai tanulmányok, az uniós jog, a külügyi és külgazdasági-, valamint a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok, a diplomáciatörténet és a modern diplomáciai ismeretek vonatkozásában.

A Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar egyedülálló alap- és mesterképzési kínálattal; nemzetközileg is versenyképes tudással; külföldi ösztöndíj lehetőségekkel; gyakornoki programokkal rendelkezik, amely kiváló elhelyezkedési lehetőségeket biztosít a hazai és EU-s közigazgatásban, a nemzetközi szervezetekben, a külföldi nagyvállalatoknál és azok hazai leányvállalatainál, valamint a nem kormányzati szervezeteknél. Karunk nemzetközi és európai uniós BA és MA szintű képzéseket biztosít angol és magyar nyelven.

Célunk, hogy a karunkon folyó nemzetközi irányultságú felsőfokú közigazgatási oktatás a „jó állam” eszméjének megvalósítását szolgálja. Ennek érdekében arra törekszünk, hogy a magas szintű, minőségi szakértelem és a nemzetközi kapcsolatok terén nélkülözhetetlen stratégiai szemlélet mellett kellő hivatástudattal, a nemzetközi közszolgálatban is érvényesíthető közigazgatási attitűddel rendelkező, a magyar és az európai értékek mellett elkötelezett szakemberek kerüljenek ki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karáról.

A Kar vezetése