Oklevelet és elismeréseket is kaptak a NETK végzősei

„Európa eszméje a szilárd alapok mellett is folyamatosan formálódik, ezért az egyetemnek vitaképes, öntudatos, európai polgárokat és magyar hazafiakat kell képeznie”- fogalmazott Koltay András rektor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar 116 végzős hallgatóját ünneplő oklevélátadón.

Koltay András szerint a karon folyó képzések mindegyike Magyarország és Európa, illetve Magyarország és a világ kapcsolatának kérdései köré szerveződik. A rektor úgy látja, hogy kultúránk, vallási és világi hagyományaink, legjobb elméink és művészeink törekvései mind-mind kijelölik azt, milyen legyen az a világ, amelyet építeni akarunk. „Megvan bennünk az erő, a hit és az elszántság, hogy közösen, a legjobb tudásunk szerint építsük jövőnket és határozzuk meg helyünket a világban”- hangsúlyozta. Szerinte hinni kell abban, hogy a magyarság színesíti Európát, a magyar nemzet önálló létezése hozzáad az európai civilizáció értékéhez és Európa jövője a nemzetállamok szoros együttműködésében van. „Az Európai Unióban integráció és önállóság egymás mellett kell, hogy létezzen kulturális, politikai, gazdasági értelemben egyaránt”- hangsúlyozta Koltay András, aki elmondta azt is, hogy a megszerzett tudás egyben felelősséget is ró a végzős hallgatókra, hiszen a feladatok, amelyek ellátásra készülnek, számosak és súlyosak. „Az egyetemi tanulmányok zárásakor kívánom Önöknek, hogy vállalják e felelősséget s tegyék mindezt jó kedéllyel, jó társaságban, kiegyensúlyozott lélekkel!”- fogalmazott a rektor, aki köszöntőbeszéde végén a külföldi hallgatókhoz is szólt. „Vigyék magukkal Magyarország és a magyar emberek szeretetét”- tette hozzá.

Orbán Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára elmondta, hogy a végzett hallgatók a haza szolgálatára szerződtek, amely komoly vállalás, hiszen a magyar állam a Kárpát-medence legősibb társadalmi képződménye, mely több mint ezer éve biztonságot biztosít és a jobb élet feltételét igyekszik megteremteni valamennyi itt lakó számára, továbbá képviseli a medencében élők céljait az európai kontinensen és szerte a világban. „Küldetésünk tehát ugyanaz, mint Szent István, Mátyás király vagy Tisza Kálmán miniszterelnök korában: minden megbecsülést és segítséget megérdemelnek azok, akik ennek a munkának, a magyar államnak a támogatására szerződnek”- hangsúlyozta a miniszterhelyettes. Mint mondta, olyan időket élünk, amikor minden gyorsan változó és bizonytalan: multipoláris világgá alakultunk, egyes országok felülemelkednek, mások lesüllyednek, új szövetségek és erőközpontok alakulnak. „Ebben egy olyan ország, mint Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha erős felhatalmazással bíró kormánnyal, világos stratégiával és támogató állammal lép a palástra”- hívta fel rá a figyelmet. Orbán Balázs szerint szerencsés korban élünk, hogy világot láthatunk és hogy ez az egyáltalán nem magától értetődő szabadság rendelkezésünkre áll. „Mi azt szeretnénk kérni Önöktől, hogy járják be a világot, tanulják meg, hogyan működik a 21. század globalizált és nemzetközi közege, élvezzék azt a szabadságot, ami a generációjuknak rendelkezésre áll, ugyanakkor sose feledjék, hogy mindennek csak akkor van célja és értelme, ha Önök azt sem felejtik el, hogy Magyarország állampolgárai, vagyis mindezt a haza szolgálatában teszik”- hívta fel rá a figyelmet.

Az ünnepségen a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar dékánja köszönetet mondott mindazoknak, akik lehetővé tették és segítették azt, hogy a végzős hallgatók lezárhassák életük egy nagyon fontos szakaszát. „Nagyon büszkék vagyunk most Önökre”- szólt Koller Boglárka az oklevelüket átvenni készülő hallgatókhoz. Véleménye szerint néhány év távlatából is emlékezni fognak a hallgatók, milyen elméleti alapokkal és gyakorlati módszerekkel kell hozzákezdeniük a nemzetközi vagy európai politikában történő események, új jogalkotás vagy válsághelyzet elemzéséhez és értékeléséhez. Munkájuk során nem lesz probléma egy feljegyzést vagy értékelést elkészíteni, meggyőzően tárgyalni vagy a különböző döntési szcenáriókat összeállítani. „Magabiztosan és könnyen végre tudják majd hajtani a feladatot, mert mi Önöket az egyetemi évek alatt erre felkészítettük”- jegyezte meg, majd hozzáette, különös büszkeség, hogy ezt nemcsak anyanyelvükön, magyar nyelven, hanem angolul és más nyelveken is könnyen megteszik majd. Elhangzott, hogy a most végzettek a magyar külpolitika és a magyar Európa politika alakítóivá válhatnak, hiszen értik az európai és a tágabb globális térben zajló politikai és gazdasági folyamatokat. „Hazánknak, Magyarországnak szüksége van jól képzett diplomatákra, biztonságpolitikai szakértőkre és uniós tisztviselőkre”- hangsúlyozta.

Az ünnepségen sor került az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat által alapított elismerések átadására, amelyben Koltay András, Koller Boglárka és Cziczás Péter, az NKE EHÖK elnöke működött közre. Fodor Márk Joszipovics, a kar nemzetközi biztonság- és védelempolitika alapszakon végzett hallgatója Pro Juventute ösztöndíjban részesült. Az Egyetemi Közösségi Díjat Szabados Boglárka, a kar nemzetközi igazgatási alapszakon végzett hallgatója vehette át. Egyetemi Szakmai Ösztöndíjban részesült Tóth Klaudia, a kar nemzetközi igazgatási alapszakon végzett hallgatója, míg kari tanácsi dicsérő oklevelet vehetett át Horváth Klaudia Gabriella, aki nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzési szakon kezdte tanulmányait 2017-ben és Európa-tanulmányok szakirányon szerzett diplomát. Kari tanácsi dicsérő oklevelet kapott Vladár Veronika is. „A Nemzeti Közszolgálati Egyetem jó tanulója, jó sportolója” díjat Kota Gabriella, nemzetközi biztonság- és védelempolitikai alapképzési szakos hallgató kapta meg, aki a magyar futsal válogatott csapat tagja. A végzett hallgatók esküjüket magyar és angol nyelven egyaránt letették. Az eskü szövegét Vladár Veronika végzős hallgató mondta elő. A hallgatói kérelmet Simon Annamária terjesztette elő. Ezt követően került sor az oklevelek átadására. Harmincnégyen szereztek oklevelet nemzetközi biztonság- és védelempolitikai alapszakon, tizenegyen nemzetközi biztonság- és védelempolitikai mesterszakon. Nemzetközi igazgatási alapszakon negyvennyolc, nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterszakon tizenegy, International Public Service Relations mesterszakon nyolc, valamint a nemzetközi tanulmányok mesterszakon négy hallgatót ünnepeltek az oklevélátadón.

A hallgatók nevében Fekete Gréta búcsúzott az egyetemtől és az oktatóktól, felidézve az itt töltött évek közös, meghatározó történéseit. „A mai nap az egyetemi tanulmányaik utolsó formális aktusa, mely alkalom egyszerre örömteli és fájdalmas”- fogalmazott a végzős hallgatók tiszteletére tartott pohárköszöntőn Gazdag Ferenc, a kar professzor emeritusa. Mint mondta, a diploma birtoklásánál fontosabb az a tudás, melyet az oktatás során igyekeztek átadni a hallgatóknak.

 

Szöveg: Fecser Zsuzsanna

Fotó: Szilágyi Dénes


Címkék: oklevélátadó NETK