Biztonság- és védelempolitikai ALUMNI

Biztonság- és védelempolitikai ALUMNI

A kari ALUMNI- projekthez kapcsolódva megkezdődött a nemzetközi és biztonságpolitikai (NBVP) szak korábban végzett hallgatói 2019. évi találkozójának előkészítése. A szak felelőse először felkért egy ALUMNI- elnökséget, amelynek tagjait a 22 éve működő szak „öreg diákjai” alkotják. A felkérésnél fontos szempont volt, hogy az elnökség tagjai a biztpol szakon végzettek széles spektrumát reprezentálják, sikeres szakmai karrierpéldát mutassanak, jó kapcsolatokkal és szervezőképességgel rendelkezzenek, ma is kapcsolódjanak az egyetemhez. Így az első biztpol ALUMNI találkozó szervezését az alábbi elnökség kezdte meg 2019. június 3-án: Dr. Boldizsár Gábor ezredes, a HHK volt dékánja (jelenleg Afganisztánban), Huszár Viktor vállalkozó, a Katonai Műszaki Doktori Iskola doktorandusza, Krizbai Diána, Junior Príma Primissima - díjas újságíró, Dr. Sulányi Péter ügyvéd, a Hadtudományi Doktori Iskola doktorandusza; Dr. Szálkai Kinga, az ELTE adjunktusa, Dr. Szenes Zoltán szakfelelős egyetemi tanár (elnök) és Tischler Zoltán, NETK oktatásszervezői referens, valamennyien diplomás NBVP szakértők. A szervező bizottság a későbbiekben kiegészül honlapszerkesztővel (Szakács Mirjam) és titkárral (Szászi Ivett).  

Az első ülést az elnökség Huszár Viktorhoz tartozó Teqball Csoport székházában tartotta, ahol üdvözlő felirat fogadta a pionír szervezőket.

A brainstorming típusú megbeszélésen az elnökség tagjai egyeztették elképzeléseiket egy BIZTPOL ALUMNI megszervezésének céljairól, működéséről, fenntartásának lehetőségeiről, illetve lehetséges szakmai közösség-szervező erejéről. Egyetértés született abban, hogy az első rendezvény networking jellegű, egyetemen megtartandó, ünnepélyes vacsora legyen, kiemelt előadókkal, díjak és elismerések átadásával. Az ültetéses vacsora önköltséges legyen, „húzó nevekkel”, maximum 150 fős „véndiák” részvevővel, amelyet a Széchenyi Díszteremben lenne célszerű megrendezni. A BIZTPOL ALUMNI Díjat célszerű alapítani a szak „hírességeinek” elismerésére, az egyetemért / biztpol szakért legtöbbet tett volt diákok, valamint a szak iskolateremtő tanárai számára. A rendezvényre magas rangú személyeket célszerű felkérni fővédnöknek. A díjak alapításához szponzorok megnyerésére lesz szükség. Szükség lesz egy BIZTPOL ALUMNI honlap létrehozására, ahol az „öregdiákok” tudnak regisztrálni, hírekkel megismerkedni. A hosszú távú működéshez – nyugati minta alapján – szükségesnek látszik egy alapítvány létrehozása, amely megteremthetné a tartós működés pénzügyi alapjait. A másfél órás megbeszélés részét képezte a Teqball-cégnek is helyet adó Docler Irodaház megtekintése, amely később szintén számításba jöhet ALUMNI rendezvények megszervezésére.

Az elnökség tagjai (b-j): Huszár Viktor, Tischler Zoltán, Szálkai Kinga, Szenes Zoltán, Krizbai Diána, Sulányi Péter

Az elnökség végül felkérte a bizottságát elnökét és titkárát, hogy folytasson tárgyalást az egyetem ALUMNI szervezőjével, és alakítson ki elgondolást az első rendezvény megszervezésére 2019. október első felében. A terv elkészítése és jóváhagyása után elindulhat a konkrét szervezés, a rendezvény előkészítése.

Dr. Szenes Zoltán 

 

 


Címkék: biztpol alumni