70 éves az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

Az ENSZ Közgyűlése 1948. december 10-én hirdette ki az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, mely dátumot ma is az emberi jogok világnapjaként tartunk számon. Az ENSZ Emberi Jogi Főbiztossága 2017. december 10-én egy évig tartó kampányt indított, melynek célja, hogy minél szélesebb körben tudatosítsa a Nyilatkozat alapelveit, valamint ösztönözze azon gondolkodást, miként állhatunk ki a mindennapokban e jogokért. Az alapvető jogok biztosa az évforduló alkalmából tudományos esszépályázatot hirdetett meg, melyre magam is beneveztem. A kampány a 2018. november 21-én megtartott jubileumi ünnepséggel zárult, ekkor került sor a díjak átadására is.

Tanulmányom az elsők között került díjazásra, mely a Nyilatkozat általános bemutatását, kikényszeríthetőségét, valamint a dokumentum a migrációval és a kínzás, valamint az embertelen bánásmód tilalmával kapcsolatos cikkeinek összefüggéseit vizsgálja. Az említett két cikk között enyhe párhuzamot véltem felfedezni a menekültválság okozta nehézségekből kifolyólag, ugyanis a hazájukat elhagyni kényszerülő emberek iránt tanúsított bánásmód sokszor közel sem nevezhető emberségesnek. A cikkek által védelmezni kívánt emberi jogok napjainkbeli érvényesülésének bemutatása területi fókuszt is kap. Míg Franciaország hagyományosan bevándorló ország, Magyarország viszont nem, így érdekesnek találtam összehasonlítani a két ország migrációs válságra adott válaszát. Tanulmányom célja, hogy ne csupán az évforduló ünnepléseként, de egyfajta megemlékezésként is szolgáljon az olvasó számára, egy olyan üzenetként, mely az emberi jogok tiszteletben tartását örök érvényűnek ismeri el.

Szöveg: Haszonits Andrea