Tudományos részvétel a Cseh Közgazdasági Társaság biennáléján

2018. december 1-jén a Prágai Közgazdasági Egyetem adott otthont a Cseh Közgazdasági Társaság kétévente megrendezésre kerülő tudományos konferenciájának, amely idén a 10. születésnapját ünnepelhette.

A rendezvényt a házigazda és a szervező intézmények prominens képviselőinek beszédéi nyitották meg (Prágai Közgazdaságtani Egyetem, Cseh Közgazdasági Társaság, Cseh Nemzeti Bank, Cseh Tudományos Akadémia Tudományos Tanács). A plenáris előadást a Massachusettsi Műszaki Egyetem közgazdászprofesszora, Athanasios Orphanides tartotta, aki a jegybanki függetlenség régi és új kérdéseiről, a jegybanki diszkrecionális politika és a demokratikus berendezkedés közti összhangkövetelmény jellegéről beszélt. Az előadást követően megkezdődtek a délelőtti szekciók előadásai (összesen 9 szekcióban 27 előadás) olyan átfogóbb területekre fókuszálva, mint az információs korszak, a globális értékláncok és az ipar viszonya, kvantitatív közgazdaságtan, közgazdasági gondolatok, bank és pénzügyi szabályozás, közösségi gazdaságtan, nemzetközi gazdaságtan, jólét, növekedés és a közgazdaságtudomány oktatása, vállalati pénzügyek). Az ebédet követően pedig a délutáni szekciók következtek (9 szekció, 35 előadás) olyan területekre vonatkozva, mint a kvantitatív közgazdaságtan, a gazdaságpolitika és intézmények viszonya, szociális-közgazdaságtan, nemzetközi monetáris közgazdaságtan, banki teljesítmény mérhetősége, közpénzügyek, vagy a bérek alakulása stb.).

A rendezvényen az NKE NETK Közgazdaságtani és Nemzetközi Gazdaságtani Intézete is képviseltette magát. Az Intézet részéről Kovács Olivér (az NKE NETK Közgazdaságtani és Nemzetközi Gazdaságtani Intézet tudományos főmunkatársa) a Technology in Society című folyóiratban megjelent munkájára építő előadásában a modern kormányzás kapacitásában mutatkozó komplex változások fölvázolását követően arra a kérdésre kereste a választ, hogy remélhet-e a fejlett világ (konkrétan pedig az Európai Unió) látványos termelékenységi javulásokat a negyedik ipari forradalomtól; illetve, hogy milyen típusú gazdasági kormányzás járulhat hozzá az ipari forradalom fenntarthatóságához a kihívások rendszerének komolyabb figyelembe vétele mellett.


Címkék: konferencia