Az Etióp Közszolgálati Egyetem oktatói az NKE-n

Az Etióp Közszolgálati Egyetemmel (ECSU) fennálló immár két és féléves intézményi kapcsolat keretében az ECSU African Institute of Governance and Development (AIGAD) vezetője, Dr. Berhanu Beyene professzor és Dr. Getachew Zeru egyetemi adjunktus látogatott oktatói mobilitás keretében a NETK-re, ahol alap- és mesterszakos hallgatóknak tartottak kurzusokat Afrika szarvának politikai és biztonsági folyamatairól, Etiópia gazdasági sikereiről, a radikális szervezetekről Szomáliában, a vízkonfliktusokról, illetve az E-governance-ről. A kéthetes mobilitás margóján az etióp oktatók találkoztak a kar vezetőjével, Dr. Koller Boglárka dékán asszonnyal is, amelynek során az együttműködés további lehetőségeit beszélték át kutatási, publikációs és esetleges közös tananyag-fejlesztési területeken.