Remek Éva az NKE habilitált doktorainak sorába lépett

 

2018. november 7-én Dr. Remek Éva, a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar oktatója Ünnepi Szenátusi ülés keretében vehette át habilitációs oklevelét.

A bizottság a Habilitációs Szabályzatban rögzített követelmények teljesítése alapján ítélte oda a habilitációt Remek Évának, a hadtudományok PhD fokozatosának, akinek „Változó biztonságfelfogás Európában” címmel tartott nyilvános vitáját a bírálóbizottság 100%-os eredménnyel értékelte.

Habilitációs előadása „Az európai biztonság keretrendszere és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet” címmel zajlott, amelynek magyar nyelvű részét kollégánk 96%-os, angol nyelven elhangzott részét 88%-os eredménnyel teljesítette.

Ezúton is gratulálunk Dr. Remek Évának és további munkájához sok sikert és jó egészséget kívánunk!