Zachar Péter Krisztián sikeres habilitációja

2018. november 13-án Dr. Zachar Péter Krisztián, a NETK Nemzetközi Tanulmányok és Diplomácia Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense sikerrel habilitált a Károli Gáspár Református Egyetemen. Habilitációs előadásainak címe: A magyar gazdasági kamarák létrejöttét és tevékenységét alakító német és osztrák hatások  / Deutsche und österreichische Einflüsse auf die Entstehung und Tätigkeit der ungarischen Wirtschaftskammern (tudományos előadás magyar és német nyelven), valamint A gazdasági kamarák történelmi szerepe a magyar gazdaságfejlődésben a polgári korban (tantermi óra).

A Habilitációs Bizottság elnöke Prof. Dr. Hermann Róbert volt, tagjai pedig Prof. Dr. Gergely András, Dr. habil. Ujváry Gábor, Dr. Bognár Zalán és Dr. Makkai Béla.
A bírálók Dr. habil. Hornyák Árpád, egyetemi docens és Prof. dr. habil. Nagy Marianna, egyetemi tanár voltak.

A habilitáció végén a Kodolányi János Egyetem rektorhelyettese, Dr. Vizi László Tamás és intézetvezetője, Lőrinczné dr. Bencze Edit dicsérő oklevelet adott át Zachar Péter Krisztián részére a KJE szenátusa nevében, mellyel az intézményben végzett több mint egy évtizedes oktatói, tudományszervezői és tehetséggondozó tevékenységét ismerték el.

Gratulálunk a sikeres habilitációhoz és az oklevélhez!

 


Címkék: habilitáció