Őszi könyvszüret a NETK-en

A Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karon bemutatták a 2017/2018-as tanévben megjelent, a kari tanszékek munkatársai által publikált könyveket. Az eseményen négy műre fókuszált, amelyek mind különböző jogi témákkal foglalkoztak.

Az első bemutatott könyv Simon Károly László, az Európai Köz- és Magánjogi Tanszék oktatójának munkája volt, mely a „Tartásdíjigények érvényesítése határok nélkül – Megoldások és kihívások a magyar jogalkalmazás számára” címet viselte és a HVG-Orac kiadásában jelent meg. Az elmúlt évtizedekben megnőtt a családjogi viták száma, melyek nem maradtak országhatárokon belül, hanem több állam jogrendszerének érintettségét eredményezik. Ilyen esetek a család elszakadásával, vegyes házasság és vegyes de facto élettársi kapcsolat révén jöhetnek létre. Gyakran e konfliktusok fő áldozatai a gyerekek. Így a családjog mára a nemzetközi polgári eljárásjog és a jogharmonizáció egyik leggyorsabban fejlődő területévé vált. A könyvet bemutató Bartók Tímea szerint a mű: „ Átfogó és gyakorlatias, méltán állhat be a témában írt monográfiák sorába. Az elméleti megalapozás, a tartásdíj igénylésének jogalkotási folyamata és a tartási rendelet szabályainak precíz ismertetése a könyv fő erőssége. Nem száraz leírás, hanem a szerző kiemeli a hibákat, s így lép a következő fejlődési szintre. Az alapfogalmak tisztázása jól átgondolt.”

Szegedi László, az Európai Köz- és Magánjogi Tanszék munkatársa a Dialog Campus által kiadott „Az európai közigazgatás fejlődése és szabályozása – Az uniós normák közvetett és közvetlen végrehajtása” című könyvét nem csak a szakmai közönségnek ajánlja, hanem az egyetemi hallgatók jegyzetként is hasznosíthatják. A szakirodalom által Európai Közigazgatási Térségnek nevezett jogterület egyes elemeit vizsgálja a kötet. Több kihívással kellett szembenéznie a szerzőnek: egyrészt hogy megfeleljen az állam-, a jog-, a közigazgatástudomány igényeinek, másrészt bemutassa a legmodernebb tudományos eredményeket is e témában. Könnyen kezelhető mű, alapozó jellegű ismeretátadásra törekszik. „A könyv legkiválóbb része az uniós ügynökségek csoportosítása, mely megfelel a hagyományoknak, mégis új, a szerző által létrehozott egyedi rendszert eredményez.”

„A jogi alapismeretek” című kötet célja egy alapozó jellegű ismeretanyag biztosítása a nem jogi tanulmányokat végző vagy jogi tanulmányaikat kezdő hallgatók számára. Mivel a kar nem rendelkezett saját oktatói által készített, a jog általános szerkezetét bemutató jegyzettel, ezért az Európai Köz- és Magánjogi Tanszék munkatársai közös erővel dolgoztak azon, hogy kiküszöböljék ezt a hiányt. „A többszerzős kötet kiindulópontot nyújt például a magán- és a közjog különbségtételéhez, illetve a köz- és magánjogi viszonyok megértéséhez” – hangzott el a könyv bemutatásakor. A kötetet szintén a Dialog Campus Kiadónál jelent meg.

Az utolsó, Dialog Campus Kiadó által megjelent mű „A versenyjog legújabb fejleményei Európai uniós kitekintéssel” Gombos Katalin szerkesztésében jelent meg. Az Európai Unió egységes belső piacának egyik legfontosabb területe a versenyjog, ezért a kötet próbálja a témát minél több aspektusból bemutatni. „A szerzők kitérnek a kartelljogi jogsértések magánjogi jogkövetkezményeire, a versengő alapjogokra, a fúziókontrollra, valamint a verseny felügyeleti bírságok különös életére is” – emelte ki Gombos Katalin.

A könyvbemutatókat műhelybeszélgetés követett az érintett témakörökben. A könyvszüret és a megjelent kötetek a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar oktatói összetételének minőségére reflektálnak, illetve a kar tudományos megítélését növelik.

 

Szöveg: Juhász Katalin

Fotó: Szilágyi Dénes