„Vietnámtól napjainkig” - ENSZ békefenntartási konferencia Szolnokon

2018. október 9-én tíz biztonság- és védelempolitikai szakos hallgató (alap és mester szakos diákok vegyesen) vett részt egy ENSZ békeműveleti konferencián, Szolnokon, a Magyar Honvédség Béketámogató Kiképző Központban (MH BTKK). A csoportot két oktatónk, Dr. Remek Éva és Dr. Szenes Zoltán kísérte, akikhez csatlakozott még Gyarmati-Szijj Dóra biztonság- és védelempolitikai szakos Alumni-diák, a HM Védelempolitikai Főosztály ENSZ referense. A konferenciát az ENSZ békefenntartási tevékenység 70. és a magyar részvétel 30. évfordulójának tiszteletére rendezték, célja pedig az egyes katonai misszióik élményszerű bemutatása volt. A rendezvény hetven fős hallgatósága honvédségi és tartalékos katonai szervezetek képviselőiből, az NKE NETK és a Károli Gáspár Református Egyetem hallgatóiból és békefenntartó veteránjaiból került ki.     

A konferenciát – szolgálati elfoglaltsága miatt – Drót László ezredes, az MH BTKK parancsnok video üzenetben köszöntötte, majd Szenes Zoltán vezérezredes, a Magyar ENSZ Társaság elnökségi tagja nyitotta meg.  Az első ülés a rendszerváltás előtti békefenntartó tevékenységgel foglalkozott. Dr. Botz László ny. altábornagy, a Katonai Felderítő Hivatal volt főigazgatója, főhadnagyként vett részt a Nemzetközi Felügyelő és Ellenőrző Bizottság munkájában1973-1975 között, Vietnámban. Ez volt az első alkalom, amikor Magyarország feladatot vállalt nemzetközi békefenntartásban, amelyre a párizsi egyezmény alapján, ENSZ jóváhagyással került sor. Az előadó által csak „elfelejtett missziónak” nevezett, 45 éve indult tevékenységben a magyarok közreműködtek katonai stratégiai körzetek felállításában, hadifogolycserékben, tűzszünetsértési bejelentések kivizsgálásában. Mivel abban az időben kevés angolul beszélő katona volt, 150 fő nyelvet ismerő civil tartalékost (újságírókat, külügyben dolgozó szakembereket, tanárokat) vontak be a misszióba.

Dr. Svéd László ny. o. altábornagy (akkor ezredes) pedig az Öböl-háborúban (1991) részt vett katonai egészségügyi kontingens feladatairól és szerepéről beszélt szélesebb katonai és harctéri egészségügyi kontextusban. A misszió során a magyar katonaorvosok és egészségügyi szakemberek sokat tanultak az amerikai háborús egészségügyi biztosítási rendszerről, különösen a sérültek osztályozásáról, az osztályozótér berendezéséről, felszereléséről és működtetéséről, vagy a nemzetközi (arab) működésbeli környezet problémáiról.

A tanácskozás második részében már az „újkori” békefenntartásról volt szó, amikor is az egyes missziókban szolgáló katonák beszéltek személyes élményeikről és tapasztalataikról. Mátyus Zoltán ny. ezredes, az MH BTKK első parancsnoka, 2002-2003-ban szolgált Koszovóban az UNMIK keretében, ahol a legfontosabb feladatok közé a rend helyreállítása, a közigazgatás megteremtése, az infrastruktúra kiépítése és az emberi jogok biztosítása tartoztak. Az előadásában külön kiemelte, hogy a kint tartózkodása során nap mint nap tapintható feszültséggel találkozott, paramilitáris szervezetek masíroztak az utcákon, robbantásos merényletek voltak az ENSZ erői ellen.
Gerebenics Zsuzsanna őrnagy, a HM Védelemgazdasági Hivatal munkatársa, a nyugat-szaharai misszióban, a MINURSO-ban szolgált (még századosként) az Arab-tavasz idején, 2010-11-ben. Előadásában elsősorban a gender kérdés gyakorlati problémáiról beszélt, hogy milyen nehéz volt nekik, katonanőknek megküzdeni az előítéletekkel (az arabok „fehér európai kutyáknak” hívták őket), kivívni a tiszteletet és egyenrangú bánásmódot.

A konferencia nagyszünetében mutatták be az első magyar békefenntartó színhelyről készült festményt, amely Kréta 1897 nevet kapta. A kiképzőközpont „festménycsarnokában” már látható Kapetanovics Milán százados, aki az 1900-as évek elején több békefenntartó misszióban vett részt a Balkánon.  Ugyancsak megtekinthető Pintér Gyula konzul fényképe is, akit a krétai misszió során a közigazgatás vezetőjének neveztek ki.  

A konferencia harmadik részében három afrikai misszióról (a ma folyó 14 ENSZ-misszió fele Afrikában zajlik), Grúziáról és még ma is „magyar érdekeltségű” ciprusi és libanoni műveletekről beszéltek az előadók. A délutáni előadások már a békeműveletek „való világát” mutatták be, ahol sajnos jelen van az erőszak, a félelem és a biztonság hiánya. Dr. Boldizsár Gábor ezredes, a HHK volt dékánja a mozambiki missziót (ONUMOZ) mutatta be (amelyben még századosként vett részt), mint a második generációs békefenntartás pozitív példáját. Kranczicki József alezredes élményszerű visszaemlékezést tartott Ugandáról és Angoláról (UNAVEM misszió), ahol katonai felderítőként látott el feladatokat. Papp István ny. alezredes, a magyar katonai békefenntartás doyenje afrikai élményeiről és szudáni elrablásáról mesélt a hallgatóságnak. Papp alezredes az UNAMID misszióban gyerekkatonák leszerelésében segédkezett, amikor házából elrabolták fegyveresek és tartották három hónapig fogságban. A konferenciához kapcsolódóan bemutatták Papp István missziós relikvia-gyűjteményét is.

Az afrikai témák után Vörös Zoltán önkéntes műveleti tartalékos alezredes Grúzia társadalmi helyzetéről vázolt fel egy minden szempontból megdöbbentő képet. A 2003 és 2009 között szolgálatot teljesítő rendőr politikai gyilkosságok nyomozásával foglalkozott az UNIMOG misszióban, fényképes illusztrációval mutatta be a grúz-abház háborús bűncselekményeket és mindkét fél által elkövetett rémtetteket.  Végül Sándor Zsolt térképész főhadnagy beszélt a libanoni misszió (UNIFIL) határkitűző munkáiról, a térképkészítés nehézségeiről, a Blue Line, azaz az Izrael és Libanon között húzódó 120km hosszú tűzszüneti vonal munkálatairól, az aknamezők felszámolásának veszélyeiről. 
A konferenciát Erdős André nagykövet, Magyarország volt ENSZ állandó képviselője, a Biztonsági Tanács volt tagja zárta összefoglaló értékelésével, aki a békefenntartás fejlődéséről és fontosságáról beszélt.  Az érdekfeszítő előadások között került sor egy klasszikus honvédségi ebédre, mely babgulyásból és egy szelet túrós süteményből állt.

A konferencia rendkívül hasznos volt, több tantárgy vonatkozásában is bővítette a világszervezetről, a magyar katonai békefenntartásról szerzett ismereteinket. A rendezvény egy igazi A4P-esemény (Action For Peacekeeping) volt, amely jól kapcsolódott Antonio Guterres ENSZ-főtikár új kezdeményezéséhez, a békefenntartás akciókon át vezető megerősítésének programjához.

 

Szerzők: Szilágyi Laura és Haiszky Edina Julianna (első éves nemzetközi biztonság- és védelempolitikai alapszakos hallgatók)