Felhívás - ITDK 2018 őszi fordulóján való részvételre

A rendezvény helyszíne:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar

1083 Budapest, Ludovika tér 2.

Nevezési határidők:

  • a nevezési lap és a dolgozat és a magyar és angol nyelvű rezümék benyújtásának határideje: 2018. november 19. (hétfő) 12:00

A rendezvény időpontja:

2018. november 28. (szerda)

A részvétel feltételei:

A nevezés személyi feltételei:

Az intézményi TDK konferencián történő részvételre az NKE Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar, valamint a NKE bármely BSc, MSc, BA és MA képzésében részt vevő hallgatói,

amennyiben megfelelnek a jelen felhívásban és mellékleteiben megfogalmazott valamennyi feltételnek. Továbbá pályázhatnak más felsőoktatási intézmények azon hallgatói is, akik a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar valamely tudományos diákkörének célkitűzéseivel megegyező tudományterülettel foglalkoznak, valamint az ily módon jogosultságot szerző külhoni magyar egyetemista és főiskolás önképzőkörösök.

Az Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciára magyar és angol nyelvű pályamunkával is lehet nevezni. A magyar anyanyelvű hallgatóknak idegen nyelvű pályamunka esetében is szükséges az angol mellett magyar nyelvű rezümét benyújtani, és előadásukat magyarul (vagy legalább részben magyarul) kell megtartaniuk. A külföldi, nem magyar nyelvű felsőoktatásban tanuló hallgatók pályamunkájukat angol nyelven is benyújthatják. A nem magyar anyanyelvű hallgatók rezüméjüket is angolul kell, hogy beadják, és angolul kell előadásukat megtartaniuk. A nem magyar anyanyelvű hallgatók nevezését az ITDK rendezői felé külön is jelezni szükséges.

További részletek:

https://netk.uni-nke.hu/kutatas-es-tudomanyos-elet/tudomanyos-diakkor/itdk/itdk-2018-osz


Címkék: ITDK ITDK 2018 ősz