Átvették oklevelüket a NETK hallgatói

„Az NKE olyan képzésén szereztek diplomát, amely az emberek mindennapjait ezernyi ponton befolyásoló, az európai uniós döntésekben való hatékony magyar részvételt segítheti a jövőben”- mondta Takács Szabolcs Ferenc a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar oklevélátadó ünnepségén. Nemzetközi igazgatási alapszakon 47 hallgató, nemzetközi biztonság- és védelempolitika alapszakon 24, nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterszakon 27, nemzetközi biztonság- és védelempolitika mesterszakon 12, és a International Public Service Relations mesterszakon 9 fő vehette át a mai napon diplomáját.

Prof. Dr. Patyi András köszöntő beszédében úgy fogalmazott, ünnep van ma. Az NKE rektora szerint az egyetem azt igazolja egy ünnepségen az átadott oklevéllel, hogy aki azt átveszi, az megtanult mindent, amit az adott végzettséghez a jogszabályok és az egyetemi szabályzatok előírnak. „A tudásnak és a tanulságnak az ünnepe van ma” - emelte ki. Mint mondta, az NKE képzései közvetlen állami karrierre készítenek fel; a képzések szolgálatorientáltak. „Abban bízva adjuk át oklevelüket, kedves végzős hallgatók, hogy azok a magyar állam működésének nemzetközi és európai uniós dimenziókra készítették fel Önöket”- fogalmazott. „Törekedjenek arra, hogy teljes értékű emberré váljanak, hogy mindig többet tudjanak, mint tegnap és hogy embertársaikat szolgálják”- mondta. Patyi András köszönetét fejezte ki az NKE-n tanult végzős hallgatóknak, az őket felkészítő oktatóknak, a támogató családtagoknak is és az egyetemet fenntartó állami partnereknek.

„A tisztelet mindenek előtt a jelenlévő végzős hallgatóknak szól”- fejtette ki Takács Szabolcs Ferenc. A Miniszterelnökség Európai uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért felelős államtitkára a nemzet és közszolgálat kapcsolatáról elmondta, hogy a nemzet maga a köz, a közszolgálat pedig a nemzet érdekeinek a védelme. „Magyarország esetében ez a magyarok feladata”- hangsúlyozta. Meglátása szerint az európai uniós ügyek már országunk belügyei. A feladatok ellátása újszerű, hatékony struktúrát kíván, ami nem működtethető a megfelelő utánpótlás nélkül. „Ezen a téren jelentős sikereket könyvelhettünk el, melyet az Önök mai diplomaszerzése is alátámaszt”- hívta fel rá a figyelmet. Bár a jövő aggodalomra adhat okot, mint mondta, a történelem arra tanít, hogy a nagy kihívásokból nagy eredmények születnek. Véleménye szerint az Európai Unió működése és jövője most súlyosabb kérdéseket vet fel, mint korábban bármikor. „Amit Önök ehhez hozzá tudnak tenni, az a felelősségteljes, becsületes, szorgalmas munka”- emelte ki. Takács Szabolcs szerint az öreg kontinens egésze néz most szembe egy olyan problémával, amelyet ha nem kezelünk a realitás talaján, akkor beláthatatlan következményekkel járhat. Hozzátette, Európának szüksége van egy új, fiatalos lendületre. „Bízom benne, hogy ezt a feladatot Önök is magukénak érzik”- fogalmazott. Mint mondta, a legfontosabb, hogy békében élhetünk immár történelmi távlatban hosszabb ideje az európai kontinensen. A jövőt illetően a magyar kormány álláspontja kezdettől fogva világos. Az EU-nak vissza kell térnie az erős nemzetállamok közötti együttműködéshez és a kölcsönös bizalomhoz. Az európai népek demokratikus egyenjogúságára alapozva kell építenünk az európai egységet és a jövőbeli békés együttműködést. „Az Európai Unió a 20. század egyik sikertörténete”- hangsúlyozta. Kiemelte, hogy a nemzet építéséhez elengedhetetlen háttérmunkálatok elvégzésére is vállalkoznak mindazok, akik a közszolgálatra adják a fejüket. Végezetül gratulációját fejezte ki a végzős hallgatók felé.

„Nem akármilyen oklevélátadó ez a mai”- kezdte köszöntő beszédét Dr. habil. Koller Boglárka. Az NKE NETK dékánja szerint a jeles nap nemcsak a végzős hallgatók számára fontos, hanem a kar életében is mérföldkő. „Azok a hallgatók, akik a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar indulásakor kezdték meg tanulmányaikat, ma kapják készhez diplomájukat”- mutatott rá. Köszönetet mondott mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy a végzős hallgatók lezárhassák életük egy nagyon fontos szakaszát. „Köszönet illeti szüleiket, amiért gondoskodtak és támogatták Önöket a tanulmányaik során”- fejtette ki. Köszönetét fejezte ki a kar oktatói felé, amiért felkészítették a hallgatókat a megmérettetésre. „Nagyon büszkék vagyunk most Önökre”- szólt a hallgatókhoz. Bizalmát fejezte ki afelé, hogy a hallgatók emlékeznek, milyen elméleti alapokkal és gyakorlati módszerekkel kell hozzákezdeniük egy-egy új nemzetközi politikai esemény, jogalkotás vagy válsághelyzet értelmezéséhez és értékeléséhez. „Higgyék el, munkájuk során nem lesz probléma egy feljegyzést vagy elemzést elkészíteni, meggyőzően tárgyalni vagy a különböző döntési szcenáriókat összeállítani akár a külügyminisztériumban vagy uniós tisztviselőként”- jegyezte meg. „Magabiztosan és könnyen végre fogják tudni hajtani a feladataikat, mert mi erre egyetemi éveik alatt felkészítettük”- hangsúlyozta. Meglátása szerint a most végző alapszakos évfolyamok a kar építésének legfontosabb első éveit tölthették el. „A Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar alig több mint 3 éves, mégis az együtt töltött idő alatt nagyon sok minden megváltozott”- mondta. A tanév eseményeire visszatekintve felidézte, hogy áprilisban végre birtokba vehették a hallgatók a Ludovika Egyetemi Campust. Mint mondta, nincs ma Magyarországon még egy ilyen gyönyörű és minden igényt kielégítő campus, mint a miénk. A felsőoktatási piac visszajelzése alapján a kar jó úton halad. „A 2018-as őszi félévre több mint 1800 tehetséges fiatal adta be a jelentkezését”- fedte fel. A végzős hallgatókat a magyar kül- és Európa-politika alakítóiként jellemezte. „Szükség van Önökre”- mondta. „Hazánknak szüksége van jól képzett diplomatákra, biztonságpolitikai szakértőkre, uniós tisztviselőkre”-tette hozzá. Koller Boglárka arra bíztatta a hallgatókat, legyenek tisztában saját értékeikkel és képességeikkel, bátran vegyék a kezükbe jövőbeli sorsuk és karrierjük alakítását. „Legyenek képesek változtatni és újat tanulni”- mondta.

A hallgatók eskütételét az oklevelek átadása követte.

A végzős hallgatók nevében Veres Eszter Adrienn búcsúzott. „Hatalmas megtiszteltetés, hogy Önök előtt állva megköszönhetem mindazt a jót, amit az egyetem nyújtott nekünk”- mondta. Kiemelte, ezek olyan pillanatok, melyeket sosem fognak elfelejteni, mert az egyetemen eltöltött évek örökre meghatározzák életüket. „Mi vagyunk az első végzett alapszakos évfolyam, akik a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karon kezdettük meg tanulmányaikat”- ismételte. Meglátása szerint így lehetőségük nyílt az egyetem oktatóival és dolgozóival. a hagyományokat és a szokásokat maguknak kialakítani. Felidézte mindazon emlékeket, melyek az egyetem részévé tette a hallgatókat. „Ma itt állva már csak mosolyogva gondolunk vissza egy-egy nehezebb vizsgára”- fejtette ki. Köszönetet mondott az egyetem és a kar vezetőségének, a hallgatókért folytatott áldozatos munkájukért. „Kedves családtagjaink és barátaink, ti is nagy szerepet játszottatok abban, hogy idáig eljuthattunk”- emelte ki.

Az oklevélátadó ünnepség keretében Rektori Kitüntető Oklevelet vehetett át Jakusné Dr. Harnos Éva, a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Idegennyelvi és Szaknyelvi Központ adjunktusa egyetemi kiemelkedő oktatói tevékenysége elismeréseként. A díjat Patyi András adta át.

Szabó Mátyás, a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar nemzetközi közszolgálatok mesterképzési szakon végzett hallgatója az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Pro Juventute díj elismerésben részesült, Veres Eszter Adrienn, a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar nemzetközi biztonság- és védelempolitikai alapképzési szakon végzett hallgatója Egyetemi Közösségi díjat vehetett át,  Losonczi Krisztián, a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar nemzetközi igazgatási alapszakon végzett hallgatója pedig az Egyetemi Szakmai díjat érdemelte ki aktív szakmai tevékenységével. Számukra az elismeréseket Kosztrihán Dávid, az EHÖK elnöke adott át.

Szöveg: Fecser Zsuzsanna

Fotó: Szilágyi Dénes