Tüzérségi lőgyakorlaton vettek részt a Nemzetközi- és Európai Tanulmányok Kar nemzetközi biztonság- és védelempolitikai szak másodéves hallgatói

2018. május 31-én nyílt 11 másodéves nemzetközi biztonság- és védelempolitikai BSc-s hallgató számára, hogy megtekinthessék a NKE HHK KVKI Műveleti Támogató Tanszék tüzér szakirányának a MH Bakony Harckiképző Központ kőröshegyi figyelőjénél D-20-as ágyú-tarackokkal végrehajtott közvetlen irányzású lövészetét.

Dr. Forgács Balázs százados úr a Hadtudomány II. kurzus keretében rendszeresen szervez gyakorlati foglalkozást BVA-s hallgatóknak az NKE Zrínyi Miklós Egyetemi Campuson, ahol a HHK szakcsoportjainak oktatói tartanak előadásokat a Magyar Honvédségnél rendszeresített tüzér-, harckocsizó- és lövészalakulatoknál rendszeresített eszközökről, az alegységek felépítéséről és feladatairól. Ez az idei foglakozáson résztvevő hallgatók esetében is így történt, ahol a hallgatók nagy része kiemelt érdeklődést tanúsított a bemutatott tüzérségi eszközök, különösképpen a D-20-as ágyú-tarack iránt.

A szervezést követően a hallgatók május 31-én reggel indultak a Bakony Harckiképző Központ köröshegyi lőterére, ahol a szervezők már várták őket. Egy rövid tájékoztatást követően el is kezdődött a lövészet, ahol a hallgatók élesben, szinte testközelből tekinthették meg a D-20-as ágyú-tarack működését, valamint a tüzérek tevékenységét, feladatait. A tüzér szakirányú honvédtisztjelöltek több, mint 80 repesz-romboló gránáttal hajtották végre tűzfeladataikat. A lövegek tűzereje és hanghatása mély benyomást tett a BVA-s hallgatókra. Az egyértelmű audio-vizuális hatás mellett ez az éleslövészet remek lehetőséget nyújtott a hallgatóknak, hogy működés közben is szemügyre vegyék a Magyar Honvédség haditechnikai eszközeit, illetve hogy megtapasztalhassák, miként működik egy összehangolt katonai gépezet, amelyben nem csak a végrehajtás, de a szervezés és a kiértékelés is nagy szerepet játszik. Megtekinthettük továbbá, hogy milyen összetett feladatot hajtanak végre testvérkarunk hallgatói, akikkel a jövőben akár együtt is dolgozhatunk. Az ilyen gyakorlati alkalmak segítenek igazán kontextusba helyezni az elméleti kurzusokon elhangzottakat, továbbá a tapasztalatokat remekül fel lehet használni későbbi tanulmányaink során és után. Ehhez nagy segítség volt, hogy a hallgatóknak lehetőségük volt a gyakorlat alatt több honvéddel is beszélgetni, akik készségesen válaszoltak minden kérdésre és osztották meg saját tapasztalataikat. Ezen kívül érdekes dolgokat tudhattunk meg magáról a lőtérről, a tüzérek kiképzéséről, gyakorlatairól és eljárásaikról. A fentiek összessége egy izgalmas és kifejezetten hasznos élményt nyújtott a BVA-s hallgatóknak, melyet sosem fognak elfeledni.

A tanulmányi út létrejöttéért külön köszönet illeti meg Magyar Gergely százados urat, Dr. habil. Koller Boglárkát, a Nemzetközi- és Európai Tanulmányok Kar dékánját, Dr. Pohl Árpád ezredest, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánját, Prof. Dr. Szenes Zoltán nyá. vezérezredest, Dr. habil. Molnár Anna tanárnőt, Dr. Forgács Balázs századost, valamint Dr. Szabó Tibor alezredes urat, aki a körös-hegyi lőtéren katonai pályafutása utolsó éleslövészetét vezette nyugállományba vonulása előtt. Neki a résztvevő csoport nevében szeretnénk békés, ám aktív nyugdíjas éveket kívánni.