Missziónk: a magyar külpolitikai és közszolgálati elit utánpótlása

 

„A magyar külpolitika célja, kötelessége és feladata Magyarország szuverenitásának és biztonságának megvédése, valamint Magyarország versenyképességének fenntartása és folyamatos javítása” – fejtette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az NKE NETK Kar Napja alkalmából tartott ünnepi megnyitóján.

Prof. Dr. Patyi András köszöntőjében kiemelte, hogy a NETK és az Európai Unió ünnepnapja párhuzamosan május 9. „Egyszerre ünnepeljük magunkat és a tágabb politikai, gazdasági közösségünket.” Május 9. a „szén és acélközösség” megszületésének, valamint a második világháború lezárásának is az időpontja. Ennek a dátumnak így valóságos jelentése van: „Európa a béke kontinense több mint hét évtizede.” A rektor kifejtette, hogy a nemzetközi és az európai elköteleződés mindig is az NKE, valamint a jogelődeinek része volt, így 2014-ben a Fenntartói Testülettel határozatot hoztak a kar létrehozásáról. A NETK 2015-ben jött létre, azóta működése töretlen.

Szijjártó Péter előadásának bevezetőjében megköszönte a kar három éves munkáját, majd bizalmát fejezte ki abban, hogy az intézmény minél több tehetséggel fog szolgálni a magyar diplomácia számára. A tárcavezető kitért a jelenlegi külpolitikai stratégiai célkitűzésekre és aktuális eseményekre. Kiemelte, hogy a világban zajló gazdasági és politikai folyamatok egyaránt felgyorsultak, amelyben hazánknak tartania kell a lépést. Ahhoz hogy megfelelően lássuk országunk súlyát a globális térben, véleménye szerint tisztában kell látni a szerepünket. Erre jelentett megoldást a külgazdaság és a külpolitika összekapcsolása egy minisztériumban négy évvel ezelőtt. Szijjártó Péter úgy vélte, ez a külpolitika "felminősítését" jelentette: nemcsak politikai, hanem gazdasági funkciókat is adtak neki, kimondták, hogy minden külszolgálatban lévőnek kötelessége felismerni és érvényesíteni a magyar gazdasági érdekeket. A tárcavezető álláspontja szerint a „made in Hungary” felfogást fel kell váltania az „invented in Hungary”-nak, azaz nagyobb hangsúlyt kell fektetni a kutatásra és a fejlesztésre, illetve az ágazat támogatására.

A miniszter kiemelte, hogy az EU soha ennyi történelmi kihívás előtt nem állt, hiszen az uniónak egyszerre kell megoldani a migrációs válság, a terrorfenyegetettség, az ukrán háború, az energiabiztonság, valamint a Brexit kérdését. Véleménye szerint nem baj, ha ezekről a témákról vitáznak az unióban, azonban az nagyobb probléma, ha valaki eltér a mainstream állásponttól, azt egyből európaiatlannak nevezik. Szijjártó Péter hozzátette: „a közös cél egy erős Európai Unió.” Azonban Magyarország szerint az erős unió erős nemzetállamokból épül fel. A tárcavezető kifejtette, hogy a migrációs vitában hazánk álláspontja szerint a migráció nem alapvető emberi jog, viszont az igen, hogy mindenki a saját hazájában biztonságban és békében élhessen: ezt garantálni kell mindenkinek.

A következő hétéves uniós költségvetést illetően a miniszter hangsúlyozta, hogy az uniós források alapvető szerződések alapján járnak az egyes tagállamoknak, akik teljesítették a kötelezettségeiket és megnyitották a piacaikat. Rávilágított, hogy ezeket a forrásokat nem nyugat-európai segélyként kell felfogni. Ukrajnával kapcsolatban Szijjártó Péter rávilágított, hogy Magyarország külpolitikája mindig célként határozta meg Ukrajna euroatlanti integrációjának támogatását, azonban az ukrán oktatási törvény megvonja a nyelvhasználati jogot a 12 évnél idősebb magyaroktól az iskolában, valamint az új ukrán törvénytervezetek nyomán a kettős állampolgároktól elvennék az ukrán állampolgárságot. Pedig Ukrajna kötelezettséget vállalt a NATO felé a kisebbségi jogok tiszteletben tartására. „Felháborító, hogy Ukrajna annak a hamis képnek a felfestésével próbálkozik, hogy Magyarország politikáját egy harmadik fél, Oroszország határozza meg, miközben Magyarországot csak a 150 ezer kárpátaljai magyar sorsa érdekli, és nincs orosz vetülete a Kárpátaljához fűződő politikájának” – hangoztatta a miniszter. Véleménye szerint a következő négy évben is a magyar külpolitika célja, kötelessége és feladata Magyarország szuverenitásának és biztonságának megvédése, valamint Magyarország versenyképességének fenntartása és folyamatos javítása. „Sokan vádolnak minket azzal, hogy oroszbarát politikát folytatunk, de ez nem igaz. Magyarország magyarbarát külpolitikát folytat, s fog is a jövőben”-tette hozzá.

Dr. Koller Boglárka beszédében kiemelte, hogy bár vannak vitáink, Magyarország mára felnőtt az Európai Uniós tagsághoz. Véleménye szerint a magyarság alakítja Európát, a barátságok és a konfliktusok mellett is mindvégig kitartottunk az unió identitása mellett: „A magyarok büszkék az európaiságra.” A kar nevében is megjelenő „nemzetközi és európai” jelzők az intézmény fókuszában is irányt mutatnak: „Missziónk, hogy a magyar külpolitika és a közszolgálati elit számára utánpótlást képezzünk.” A dékán ismertette, hogy az elmúlt három évben az NETK helytállt a felsőoktatási piacon, két alap- és négy mesterképzésükre túljelentkezéssel több mint 1800 tehetséges hallgató jelentkezett idén. A karon aktív tudományos hallgatói élet folyik, emellett az oktatók és kutatók a szakterületükön véleményvezérnek számítanak, nemcsak a hazai, hanem a globális térben is.

A Kar Kiváló Oktatója címet Prof. Dr. Fülöp Mihály vehette át a kari polgárok szavazata alapján. „A kiváló oktatókhoz kiváló hallgatók kellenek” – köszönte meg az elismerést. A professzor kifejtette, hogy a kar közös ambíciója, hogy az NETK legyen az ország nemzetközi kapcsolatok, Európa-tanulmányok, valamint a diplomata utánpótlásának vezető intézménye.

A formális ünnepséget a „Kitekintés a világra” előadássorozat követte, ahol személyes, gyakorlati tapasztalataikat mutatták be a kar oktatói, Latin-Amerikától egészen a Nílus végéig. A délután folyamán a kar EU-s döntéshozatali szimulációt rendezett, ahol a hallgatók az európai parlamenti képviselők szerepét ölthették magukra. Kari hagyományoknak megfelelően a rendezvényt közös piknik és tanár-diák focimeccs zárta a Ludovika Egyetemi Campus parkjában.

Szöveg: Podobni István

Fotó: Szilágyi Dénes