Vendégprofesszorok az NKE Kína Központbjában

2018. április 26-án „Vendégprofesszorok az NKE Kína Központban” című rendezvénysorozatunk keretében Dr. Chen Changwei, a Pekingi Egyetem Yenching Akadémiájának dékánhelyettese tartott angol nyelvű előadást „Kína, a világkormányzás és a nemzetközi rend” címmel.

Előadásában először áttekintette Kína és a legfontosabb hagyományos nemzetközi szervezetek viszonyát, a Bretton Woods-i intézményrendszer és a washingtoni konszenzus alapjait, elemezte a globális gazdaságban és a világkormányzásban tapasztalható alapvető változásokat, trendeket, illetőleg Kína szerepét mindebben. A professzor bemutatta, hogy Kína miként törekszik egyrészt a világ meghatározó multilaterális szervezeteinek reformjára, megváltoztatására, valamint – ezzel párhuzamosan – új, jelentős multilaterális szervezetek létrehozására, fejlesztésére. Figyelemre méltó összevetést nyújtott egyebek mellett a Nemzetközi Valutaalap, a Világbank, az Ázsiai Fejlesztési Bank, továbbá a BRICS országok által létrehozott Új Fejlesztési Bank működési modellljéről. Kitért továbbá olyan, Kína világhatalmi törekvéseivel kapcsolatban megkerülhetetlen szakmai témakörökre, mint az „Egy övezet, egy út” kezdeményezés vagy a Globális Délhez kapcsolódó kínai jelenlét és szerepvállalás. Előadásának lezárásaként lehetséges forgatókönyveket vázolt fel és értékelt arra vonatkozóan, hogy Kína milyen stratégiát követ(het) és vajon át fogja-e alakítani a gazdasági válság utáni világ nemzetközi politikai és gazdasági rendjét.

Az előadás után számos izgalmas kérdésfelvetés érkezett a közönség soraiból, további közös gondolkodásra inspirálva a jelenlévőket pl. a digitális gazdaság vagy a haderő kapcsán – összefüggésben az előadás alapvető gondolatmenetével, vagyis Kína integrációs és hatalmi lehetőségeivel és törekvéseivel a nemzetközi színtéren.

Az előadást megelőző napon Chen Professzor az NKE NETK Kínai Közigazgatás-, Gazdaság- és Társadalomkutató Központhoz kapcsolódó – a „Lehetőségek és kíhívások a magyar-kínai politikai és gazdasági kapcsolatok területén” c., KÖFOP-2.1.2. pályázati kutatási projekt szervezeti keretét adó – Ludovika Kutatócsoport kutatóival közös szakmai találkozón, kerekasztal-beszélgetésen vett részt, mely szintén lehetőséget nyújtott a fenti szakmai témák részletes megvitatására, a kutatói álláspontok és vélemények kölcsönös megismerésére, megosztására.