Bemutatkozott a Nemzetközi és Európai Szakkollégium

A néhány hete megalakult Nemzetközi és Európai Szakkollégium 2018. április 26-án tartotta meg első önállóan szervezett rendezvényét. A „Nemzetközi kapcsolatok más szemmel” című workshopon Dr. Rada Péter és Dr. Pásztor Szabolcs, a Nemzetközi és Európai Tanulmányok oktatói saját nemzetközi tapasztalataikról tartottak előadást, majd a beszélgetés során betekintést adtak a nemzetközi kapcsolatok gyakorlati kérdéseibe is. Dr. Rada Pétertől az Egyesült Államokban diplomataként töltött időszakáról és a 2016-os elnökválasztásról tartott előadást, Dr. Pásztor Szabolcs pedig Oroszországba, Kínába, az Egyesült Államokba, és egyes afrikai országokba tett hosszabb-rövidebb útjairól beszélt a helyi sajátosságokat kiemelve. A workshop lehetőséget adott minden résztvevőnek, hogy feltegyék kérdéseiket, hangot adjanak véleményüknek, szakmai vitát kezdeményezzenek.

A Szakkollégium jelenleg 11 tagot számlál, azokat az elkötelezett hallgatókat, akik a tavalyi félévtől kezdve aktívan dolgoztak azon, hogy létrejöhessen egy olyan diákszervezet, ami megfelel az Egyetem és a saját elvárásainknak is. A cél, hogy a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar égisze alatt a hallgatók számára egy jól működő szakmai és közösségi fórum jöjjön létre, ami a jövőben szerves része az Egyetem életének.

A jövőben több különböző rendezvényt tervez a Szakkollégium, mind szakmai, mind közösségi jelleggel. Az első ilyen rendezvény-sorozat, melyet a Szakkollégium a Karral közösen szervez, a Nemzetközi és Európai Szalon, ahol minden alkalommal részt vesz egy-egy meghívott szaktekintély. Közösségi programmal pedig a Szakkollégium részt vesz a Kari Napon, valamint a mostanihoz hasonló workshopokra is lehet számítani különböző témákkal, különböző előadók meghívásával.