Látogatás a War Studies University-n Varsóban

2018. január 30. és február 1. között Dr. Koller Boglárka dékán és Dr. Rada Péter mb. tudományos és nemzetközi dékánhelyettes eleget tett Bogdan Granda, a War Studies University (Akademia Sztuki Wojennej; WSU) Faculty of National Security dékán meghívásának és megbeszéléseket folytatott a két egyetem közötti együttműködés elmélyítéséről Varsóban. A WSU-t a lengyel Védelmi Minisztérium hozta létre 2016-ban a National Defence University átszervezésével, amelynek jogelődjei története a 18. századra nyúlik vissza.  A WSU a legmagasabb szintű katonai akadémia Lengyelországban, amely civil hallgatók számára is szervez képzéseket nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi biztonság témakörökben.

Az NKE és a WSU között eddig is pozitív tapasztalatokat hozott az együttműködés, amelynek keretében diákok és oktatók is évek óta csereprogramokon vesznek részt a partnerintézményben. A kiváló indulási alapnak tekinthető eddigi együttműködésre építve a lengyel fél partnerségi megállapodást tervez kötni az NKE-vel, amelynek célja egy közös (joint degree) mesterszak indítása nemzetközi biztonság és védelempolitika területen, angol nyelven.

A közös képzés beindításán felül a lengyel fél növelni tervezi az oktatói cserekapcsolatok intenzitását is, valamint publikációs lehetőséget kínálnak Security and Defence Quarterly folyóiratukba az NKE oktatói és kutatói számára. Dr. Koller Boglárka dékán szintén bátorította a lengyel felet, hogy publikáljanak az NKE egyetemi folyóirataiban, valamint bemutatta az NKE-t és hangsúlyozta, hogy az együttműködést az NKE valamennyi karának bevonásával kívánják megvalósítani.