Hadsereg és katonai stratégia Kínában

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karának Kínai Közigazgatás-, Gazdaság- és Társadalomkutató Központja Hadsereg és katonai stratégia Kínában címmel kutatóműhely-beszélgetést szervezett 2017. december 8-án.

A kutatóműhely-beszélgetés előadói a Kínai Közigazgatás-, Gazdaság- és Társadalomkutató Központ Ludovika Kutatócsoportjának kutatói és meghívott szakemberek voltak: Bartók András, Kiss Roland tart. főhadnagy, Kisvári Tamás alezredes, Krajczár Gyula, Kusai Sándor, Dr. P. Szabó Sándor, valamint Prof. Dr. Szenes Zoltán ny. vezérezredes.

A kutatóműhely-beszélgetés résztvevői foglalkoztak a kínai külpolitika aktuális kérdéseivel, deklarált céljaival, majd ezzel összefüggésben a kínai katonai stratégia és szerepvállalás lehetséges irányaival, áttekintették a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg működésének alapvető jellemvonásait, egyes haderőnemek fejlődését, a hadügy irányítási és működési sajátosságait, továbbá a hadsereg reformfolyamatának politikai vonatkozásait, folyamatát. A workshop keretében a kutatók értekeztek még egyebek mellett a hozzáférést gátló, területmegtagadó védelmi koncepcióról és ennek gyakorlati megvalósításáról, különös tekintettel a csendes-óceáni hatalmi egyensúly kérdéskörére.  

A workshop lezárását a kínai hadseregről és katonai stratégiáról adott átfogó, globális és aktuális kutatói összegzés adta meg, mely a világ legnagyobb nemzeti haderőivel összevetésben értékelte a kínai haderő jelenlegi státuszát és átalakulásának, fejlesztésének eredményeit (méret, struktúra, képességek, ambíciószint tekintetében).


Címkék: rendezvény