Együttműködési megállapodás a MGIMO Egyetemmel

2017. december 3-6. között az oroszországi Moscow State Institute of International Relations (MGIMO) Egyetem delegációja látogatott el az NKE-re. A látogatás során együttműködési megállapodás aláírására került sor a két intézmény között, illetve a delegáció részt vett a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar által szervezett workshop-on. Az öt főből álló küldöttséget Dr. Vladimir Morozov, az egyetem humánpolitikai rektorhelyettese vezette.

A MGIMO Egyetem az Oroszországi Föderáció egyik vezető egyeteme, amelyet erős nemzetközi identitás, innovációs szellem és globális célok jellemeznek. A 70 éves történelem során egy „diplomáciai iskolából” világszerte elismert egyetemmé vált, amely képes megfelelni a legambiciózusabb oktatási és kutatási kihívásoknak. Az intézmény egyik különlegessége, hogy 53 idegen nyelvet oktatnak, amellyel bekerültek a Guinness rekordok könyvébe is. Az egyetem színvonalas infrastruktúrával és jelentős nemzetközi kapcsolatokkal büszkélkedhet. A MGIMO-n 6000 hallgató tanul, melynek több mint 10%-a külföldi. Az egyetem fő feladatának az olyan szakemberek képzését tekinti, akik képesek hatékonyan reagálni a legösszetettebb nemzetközi problémákra. A delegációt 2017. december 5-én fogadta Prof. Dr. Patyi András, az NKE rektora, Dr. habil. Nyikos Györgyi mb. nemzetközi rektorhelyettes, Prof. Dr. Kis Norbert, az ÁKK dékánja, és Dr. Koller Boglárka, a NETK dékánja. Az NKE rektora az üdvözlést követően kiemelte az egyetem legújabb karának fontosságát: a bajai Víztudományi Kar nemzetközi szinten is napjaink egyik legnagyobb problémájára, a vízhiányra keresi a megoldást képzéseivel, és amely nagyon fontos eleme lett az NKE-nek. Patyi András emellett az NKE-n folyó négy doktori képzésről is beszélt, amelyhez a tervek szerint egy ötödik is csatlakozni fog a nemzetközi kapcsolatok témájában. Dr. Nyikos Györgyi, nemzetközi rektorhelyettes jelezte, hogy számos lehetőséget lát kutatási együttműködések kialakítására, illetve felhívta a figyelmet arra, hogy az együttműködésben megvalósítandó tevékenységek finanszírozására pályázati forrásokat is igénybe lehet venni és ezzel élni kell.

A folytatásban az ÁKK és a NETK vezetői röviden bemutatták a karukat, az ott folyó oktatási és kutatási tevékenységet, illetve kitértek az együttműködési lehetőségekre a mobilitás és a kutatás területén. Az orosz delegáció vezetője, Dr. Vladimir Morozov megjegyezte, hogy örömmel részt vesznek a különféle konferenciákon és kutatásokban, és ők is várják az NKE képviselőit Moszkvába.

2017. december 4-5-én  a MGIMO delegációja programjának keretében két workshopra is sor került. Az egyik műhelybeszélgetés a regionális integrációs formákat és nemzetközi regionális együttműködési modelleket vizsgálta. Az NKE által, a moszkvai MGIMO Egyetem közreműködésével szervezett "Transzregionalizmus és integrációs modellek" című workshopon előadóként szólalt fel az orosz partner részéről Dr. Vladimir Morozov rektorhelyettes, Prof. Dr. Alexei Voskressenski, Kínai Tanulmányok és Regionális Projektek Központ igazgatója, Dr. Anna Kireeva egyetemi docens és Dr. Ekaterina Koldunova dékánhelyettes. Az egyetem részéről a panelek résztvevője volt Dr. habil. Koller Boglárka dékán, Prof. Dr. Szenes Zoltán, Dr. Szemlér Tamás és Dr. Rada Péter dékánhelyettes. A műhelybeszélgetésen bemutatott tanulmányokból az NKE és a MGIMO együttműködésében közös tanulmánykötet készül.  

A „Jó gyakorlatok és innováció az idegennyelv-oktatásban” című workshopon Prof. Dr. Irina Mazaieva,  az MGIMO Angol Nyelvi Tanszékének vezetője, Jakusné dr. Harnos Éva, a NETK Idegen Nyelvi és Szaknyelvi Központjának vezetője, valamint Budai György, a központ nyelvtanára bemutatták és megvitatták az idegen nyelv- és a szaknyelvoktatás területén kialakult új elméleteket és módszereket, valamint a nyelvtudásmérés intézményes kereteit és azok fejlesztésének lehetséges irányait.

Fotó: Szilágyi Dénes