Könyvbemutató a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karon

2017. november 22-én rendezte meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kara Gombos Katalin: „Az Európai Unió jogrendszere és közjogának alapjai” című könyvének bemutatóját. Az Európai Köz- és Magánjogi Tanszék tanszékvezetője által írt kötet a Wolters Kluwer Kiadó gondozásában jelent meg. Annak részleteiről a rendezvényen Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke tartott igen érdekfeszítő, az uniós integráció jelenlegi helyzetét is értékelő előadást.

Az előadás kitért a kötet legfontosabb szerkezeti egységeire, így az európai integrációtörténet, az EU intézményrendszere, valamint az uniós jogalkotás és döntéshozatali rend, az alapjogi jogvédelem és az uniós polgárság egyes tematikus egységeire. Elnök Úr megemlítette a szuverenitás-transzfer, valamint az uniós jog elsőbbségét érintő dilemmákat, és a tagállami alkotmánybíróságok szerepét, valamint a Emberi Jogok Európai Egyezménye és az uniós jog felemás viszonyát is. A rendezvény levezetőjeként Bóka János az Európai Köz- és Magánjogi Tanszék docense a továbbiakban az európai integráció jelenlegi helyzetét érintő témakörökről kérdezte az Alkotmánybíróság elnökét, így az Európai Unió Bírósága és a tagállami alkotmánybíróságok közti dialógus hiányáról a nemzeti identitás kérdésében, valamint a többsebességes integráció koncepciójáról.

A rendezvény végén Takács Tibor a Wolters Kluwer Kiadó képviseletében ismertette a Kiadó eddigi történetét a közösségi, majd uniós jogi művek megjelentetése, illetve további terveiket az uniós tematikájú művek terjesztése kapcsán.

 

Fotó: Szilágyi Dénes

 


Címkék: 2017 könyvbemutató