Záróvizsgára bocsátás feltétele, oklevél minősítése

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

a) az abszolutórium megszerzése,
b) bírálaton részt vett szakdolgozat/diplomamunka.

Nem bocsátható záróvizsgára az a hallgató, aki az Egyetemmel szemben fennálló fizetési kötelezettségének
nem tett eleget.

Oklevél minősítése:

Az oklevél minősítését, az alábbiak egyszerű átlaga adja meg:

a) a szakdolgozat (diplomamunka) védésére adott osztályzat;
b) a záróvizsga szóbeli részére adott (több elemből álló vizsga esetén az elemekre adott osztályzatok átlaga egész számra kerekítve) egy osztályzat;
c) a teljesített félévek (két tizedesig kifejezett) tanulmányi átlagainak átlaga:

(SZD + ZV + ((Á1+…+Án)/n) / 3

Az oklevél minősítésének megállapítása az alábbi határértékek figyelembevételével történik, ha a fenti módszer alapján számított érték:

- kitűnő, ha az átlag 5,00
- jeles, ha az átlag 4,51-4,99
- jó, ha az átlag 3,51-4,50
- közepes, ha az átlag 2,51-3,50
- elégséges, ha az átlag legalább 2,00 – de legfeljebb 2,50.

Kiváló eredménnyel végez az a hallgató, akinek oklevél-minősítése kitűnő. Kiváló eredménnyel végez továbbá az is, akié jeles, valamint az összes többi vizsgájának és gyakorlati jegyének átlaga legalább 4,51.