Záróvizsgához és kibocsátó ünnepséghez szükséges dokumentumok

Tisztelt Záróvizsgázók!

 

Kérni szeretném Önöket, hogy a záróvizsgájuk után szíveskedjenek a Tanulmányi Osztályt felkeresni a záróvizsgával kapcsolatos adminisztráció elvégzése miatt.

Jelen oldalról letölthetik az oklevélen szereplő adatok egyeztetéséhez szükséges nyomtatványt, s kérjük, hogy ezt az iratot a záróvizsga időszak kezdetéig hiánytalanul kitöltve legyenek szívesek leadni a Tanulmányi Osztályon. Az adatlapot olvashatóan, nyomtatott betűvel töltsék ki, mivel ez alapján állítjuk ki az oklevelüket.

Az oldal alján található Egyetem elhagyási lapot három példányban legyenek szívesek kitölteni, s az azon felsorolt egyetemi szervezeti egységekkel aláírattatni (Könyvtár, Pénzügy, stb.), majd azt a záróvizsga időszak kezdetéig leadni a Tanulmányi Osztályon.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzését a Tanulmányi Osztály állapítja meg, amiről külön értesítést küld a Neptun rendszeren keresztül, viszont a végbizonyítvány kiállításáról szóló igazolást csak hallgatói kérésre bocsátja ki. Egyúttal felhívjuk a figyelmüket arra, hogy hallgató a végbizonyítvány megszerzését követően bocsátható záróvizsgára.

 

Sikeres záróvizsgájukhoz sok sikert kívánunk!

Tisztelettel,

NETK Tanulmányi Osztály

University leaving form
Word letöltése
Egyetem elhagyási lap.docx
Word letöltése
Nyomtatványoklevél kitöltéshez -NIG.docx
Word letöltése
Nyomtatványoklevél kitöltéshez -NETA.docx
Word letöltése
Data provision for degree certificate - IPUS.docx
Word letöltése
Nyomtatványoklevél kitöltéshez -BVA.docx
Word letöltése
Nyomtatványoklevél kitöltéshez - NKK.docx
Word letöltése