Záróvizsgához és kibocsátó ünnepséghez szükséges dokumentumok

Tisztelt Záróvizsgázók!

 

Kérni szeretném Önöket, hogy a záróvizsgájuk után szíveskedjenek a Tanulmányi Osztályt felkeresni a záróvizsgával kapcsolatos adminisztráció elvégzése miatt.

Csatoltan küldjük az oklevélen szereplő adatok egyeztetéséhez szükséges nyomtatványt, s kérjük, hogy ezt az iratot azáróvizsga napján hiánytalanul kitöltve legyenek szívesek leadni a Tanulmányi Osztályon. Az adatlapot olvashatóan, nyomtatott betűvel töltsék ki, mivel ez alapján állítjuk ki az oklevelüket. 

A szintén mellékelten küldjük az Egyetem elhagyási lapotmely dokumentumot három példányban legyenek szívesekkitölteni, s az azon felsorolt egyetemi szervezeti egységekkel aláírattatni (Könyvtár, Pénzügy, stb.), majd július 1-ig leadni a Tanulmányi Osztályon.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzését a Tanulmányi Osztály állapítja meg, amiről külön értesítést küld a Neptun rendszeren keresztül, viszont a végbizonyítvány kiállításáról szóló igazolást csak hallgatói kérésre bocsátja ki. Egyúttal felhívjuk a figyelmüket arra, hogy hallgató a végbizonyítvány megszerzését követően bocsátható záróvizsgára.

 

Sikeres záróvizsgájukhoz sok sikert kívánunk!

Tisztelettel,

NETK Tanulmányi Osztály

Nyomtatvány oklevél kitöltéshez - BVA
Word letöltése
Nyomtatvány oklevél kitöltéshez - NKK
Word letöltése
Nyomtatvány oklevél kitöltéshez - NIG
Word letöltése
Egyetem elhagyási lap
Word letöltése
University leaving form
Word letöltése