Nemzetközi tanulmányok MA

Nemzetközi tanulmányok mesterképzés 2016/17. tanévtől felmenő rendszerben érvényes mintatanterve

1. Tanóra-, kredit- és vizsgaterv:

2. Előtanulmányi rend

3. Tantárgyi tematikák:

A tantárgyi tematikák a tárgyfelelős szaktanszékeknél, valamint a Tanulmányi Osztályon kikérhetők.