Nyelvi kurzusok alóli felmentés

Azon hallgatók számára, akiknek a szakos mintatanterve nyelvi kurzusok - kritérium követelménykét történő - teljesítését írja elő, de már rendelkeznek a képzési kimeneti követelményükben rögzített kimeneti nyelvi követelményekkel lehetőségük van mentességet kérni az előírt nyelvi kurzusok teljesítése alól.

Az egyes képzések az alábbi nyelvi kritérium, valamint kimenti követelményekkel rendelkeznek:

 • (Nemzetközi) biztonság- és védelempolitikai alapszak
  • Nyelvi kurzusokra vonatkozó kritérium követelmény: 5x60 óra; 1. félévtől
  • Kimeneti nyelvvizsga követelmény: két idegen nyelvből - melyből legalább az egyik a NATO hivatalos nyelve - államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga egy olyan nyelvből, melyen a szakmának tudományos szakirodalma van, vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél. 
 • Nemzetközi igazgatási alapszak
  • Nyelvi kurzusokra vonatkozó kritérium követelmény: 2x60 óra idegennyelv, 2x60 óra szaknyelv; 2. félévtől
  • Kimeneti nyelvvizsga követelmény:  az EU valamely hivatalos idegen nyelvén egy államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány és további egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú általános nyelvvizsga-bizonyítvány vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy okirat.
 • Nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzési szak
  • Nyelvi kurzusokra vonatkozó kritérium követelmény: 3x60 óra; 1. félévtől
  • Kimeneti nyelvvizsga követelmény: egy államilag elismert angol felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány mellett egy államilag elismert komplex felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány az EU bármely hivatalos nyelvéből vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve okirat.

Az NKE elismerési, kreditárviteli és validációs szabályzat 7. § alapján a nyelvi kurzusok teljesítésére vonatkozó kritérium követelmények kiváltására validációs eljárás keretein belül van lehetőség.

Az eljárás elindításához a szükséges formanyomtatvány az oldal alján érhető el, amelyet a NETK Tanulmányi Osztályán (Budapest, Ludovika tér 2. II. emelet 250.) kell leadni.

A kérelemhez csatolni kell a nyelvtudást igazoló dokumentumok másolatát, valamint a leadáskor szükséges az eredeti dokumentumok bemutatása is.

A kérelemeket a validációs eljárás keretén belül a NETK Kari Kreditátviteli és Validációs Bizottsága bírálja el.

Nyelvi kurzusok - felmentési kérelem
PDF letöltése