Szakmai gyakorlat

Tájékoztató a szakmai gyakorlat rendszeréről

 

A szakmai gyakorlat az adott szakhoz tartozó képzési és kimeneti követelmény által előírt gyakorlati felkészítés. A Karon minden képzéshez tartozik kötelező szakmai gyakorlat. A szakmai gyakorlat célja, hogy a megszerzett elméleti tudást a gyakorlatban is alkalmazni lehessen, a hallgatók betekintést nyerjenek a közigazgatás világába, a mindennapi munkafolyamatokba.

Főbb tudnivalók:

·         A szakmai gyakorlat minden hallgató számára kötelező.

·         A szakmai gyakorlat teljesítése az abszolutórium (végbizonyítvány) feltétele.

·         Azon hallgatók, akik nem teljesítik, záróvizsgára nem bocsáthatóak.

·         Azon hallgatók, akik a szorgalmi időszakban teljesítik a szakmai gyakorlatot, nem kapnak felmentést a tanórák látogatása alól.

·         Lehetőség van egyénileg, vagy az Egyetem segítségével gyakorlati helyet választani.

 

Elérhetőségek:

netk.szakmaigyakorlat@uni-nke.hu

 

Szakmai gyakorlati referens:

Tischler Zoltán

(személyes egyeztetésre a központi email címen egyeztetett időpontban van lehetőség)

 

A szakmai gyakorlat teljesítésének folyamata:

·         A szakmai gyakorlatot biztosító fogadó szervvel ki kell töltetni a Befogadó nyilatkozatot 1 eredeti példányban és eljuttatni a szakmai gyakorlati referens (továbbiakban: referens) részére legkésőbb a szakmai gyakorlat tervezett kezdését megelőző 4. hétig. Az engedélyezést követően Neptun üzenetben kap értesítést a hallgató.

·         Szakmai gyakorlatot csak az engedélyezett befogadó nyilatkozattal lehet megkezdeni.

·         Vannak olyan fogadó szervek melyek csak együttműködési megállapodás keretében fogadnak hallgatókat. Ha ezt igényli a szerv és még nincsen az Egyetemmel ilyen megállapodása, akkor a hallgató jelezze a szakmai gyakorlati referens részére.

·         A fentiektől eltérően azon szakokon, ahol 6 hét vagy annál hosszabb a szakmai gyakorlat időtartama a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint az együttműködési megállapodást meg kell kötni. Azaz, ha a szakmai gyakorlat időtartama megfelel a fentieknek, mindenképpen szükséges a Kormányrendelet szerinti megállapodás, akkor is, ha a szerv nem igényli ennek megkötését. Amennyiben az adott szervnek még nincsen az Egyetemmel ilyen megállapodása, akkor a szakmai gyakorlati referensnél kérvényezze ezen megállapodás elindítását. A megállapodás ellenőrzés és egyeztetés után visszaküldésre (aláírás miatt) kerül a szerv részére.

·         Azon hallgatóknak, akiknek a mintatantervben szerepel szakmai gyakorlat tantárgy, azoknak a Neptun rendszerben fel kell vennie a Szakmai gyakorlat című tantárgyat abban a félévben, amikor igazolni tudja annak teljesítését.

·         A gyakorlat elvégzését követően a fogadóintézmény kitölti a szakmai gyakorlat igazolásáról szóló formanyomtatványt 2 eredeti példányban.

·         Amennyiben a szakmai gyakorlatot munkatapasztalattal szeretné a hallgató kiváltani, akkor a szakmai gyakorlat munkatapasztalattal való kiváltásáról szóló formanyomtatványt kell 2 eredeti példányban, kitöltve leadni a kari kreditátviteli és validációs bizottságnak címezve.

 

Ezen igazolások leadási határideje:

Regisztrációs időszak utolsó napja.

Dokumentumok

Befogadó nyilatkozat:

A dokumentumot a szakmai gyakorlat megkezdése előtt a fogadó szervvel kell kitölteni és eljuttatni az egyetem részére.

Igazolás és értékelés a szakmai gyakorlatról3 évnél nem régebbi

A szakmai gyakorlat befejezését követően a fogadó szervvel kell kitöltetni és eljuttatni az egyetem részére. Ez a dokumentum szolgál a gyakorlat igazolására.

Támogató nyilatkozat:

Pályázatokhoz, speciális szakmai gyakorlatokhoz a szakmai gyakorlati referens által kiállított ajánlás a hallgatói szakmai felkészültségéről.

Kérelem - szakmai gyakorlat munkatapasztalattal történő kiváltása:

Ezt a dokumentumot kell beadni, ha a volt vagy a jelenlegi munkaviszonyt akarjuk elfogadtatni szakmai gyakorlatnak.

A szakmai gyakorlat hossza, teljesítési ideje szakonként:

Szak

Tagozat

Gyakorlat eltöltésének ideje

Gyakorlat időtartama

Nemzetközi igazgatási BA

Nappali

6. félévben

10 hét

 

Levelező

6. félévben

10 hét

Nemzetközi biztonság- és védelempolitikai BSc

Nappali

4. félévet követően

8-10 hét

Nemzetközi közszolgálati kapcsolatok MA

Nappali

4. félévben

12 hét

 

Levelező

4. félévben

12 hét

Nemzetközi biztonság- és védelempolitikai MSc

Nappali

2. félévet követően

3 hét

Nemzetközi tanulmányok MA

Nappali

 

8 hét

Gyakran ismételt kérdések:

Hol érdemes tölteni a gyakorlatot?

Érdemes időt szánni a megfelelő gyakorlati hely keresésére.

Az alábbi kérdések segíthetnek: Vidék vagy Budapest?, Központi vagy helyi igazgatás?, Milyen tantárgy csoport érdekli?, Mivel szeretne foglalkozni?, Hol szeretne elhelyezkedni? stb.

Nem tudok gyakorlati helyet választani, mit tegyek?

Fogadóóra keretében lehetőség van a szakmai gyakorlati referens segítségével feltérképezni a megfelelő gyakorlati helyet.

Mi a szakmai gyakorlat menete?

Több opció is lehetséges:

  1. Szakmai gyakorlati hely kiválasztása => Befogadó Nyilatkozat => Szakmai Gyakorlat => Igazolás
  2. Szakmai gyakorlati hely kiválasztása=> Együttműködési megállapodás/Hallgatói munkaszerződés megkötése
  3. Munkatapasztalattal rendelkező hallgatóknál: Kérelem a szakmai gyakorlat munkatapasztalattal történő kiváltására

Az, hogy az adott hallgatóra melyik opció érvényes, a szakmai gyakorlati referens segít kiválasztani, amennyiben szükséges.

Kapok-e fizetést a szakmai gyakorlatért?

Ez a fogadó intézménytől, szervezettől függ. 6 hét vagy annál rövidebb időtartamú gyakorlatért nem kötelező fizetést adniuk.

Ha dolgoztam a közigazgatásban, elfogadják-e?

Igen, ha bármikor a gyakorlati időt meghaladó munkaviszonnyal rendelkezett beszámítható gyakorlatnak. A Kérelem - A szakmai gyakorlat munkatapasztalattal történő kiváltására című formanyomtatvány beadásával.

Dolgozom, de nem a közigazgatásban, mit tegyek?

Amennyiben a munkavégzés szorosan kapcsolódik a képzés ismeretanyagához, az egyetemi tanulmányokhoz vagy a szakdolgozathoz, befogadható a közszférán kívüli munkavégzés is, ezt minden esetben a szakmai gyakorlati referenssel egyeztetni kell.