Szakmai gyakorlat

Tájékoztató a szakmai gyakorlat rendszeréről

 

A szakmai gyakorlat az adott szakhoz tartozó képzési és kimeneti követelmény által előírt gyakorlati felkészítés. A Karon minden képzéshez tartozik kötelező szakmai gyakorlat. A szakmai gyakorlat célja, hogy a megszerzett elméleti tudást a gyakorlatban is alkalmazni lehessen, a hallgatók betekintést nyerjenek a közigazgatás világába, a mindennapi munkafolyamatokba.

Főbb tudnivalók:

·         A szakmai gyakorlat minden hallgató számára kötelező.

·         A szakmai gyakorlat teljesítése az abszolutórium (végbizonyítvány) feltétele.

·         Azon hallgatók, akik nem teljesítik, záróvizsgára nem bocsáthatóak.

·         Azon hallgatók, akik a szorgalmi időszakban teljesítik a szakmai gyakorlatot, nem kapnak felmentést a tanórák látogatása alól.

·         Lehetőség van egyénileg, vagy az Egyetem segítségével gyakorlati helyet választani.

 

Elérhetőségek:

netk.szakmaigyakorlat@uni-nke.hu

 

Szakmai gyakorlati referens:

Tischler Zoltán

(személyes egyeztetésre a központi email címen egyeztetett időpontban van lehetőség)

 

A szakmai gyakorlat teljesítésének folyamata:

 

1.       Szakmai gyakorlati hely kiválasztása:

A hallgató a kari honlapon tájékozódva, vagy a szakmai gyakorlati referenset felkeresve, esetleg hallgatótársaitól/HÖK-től begyűjtött információk alapján kiválasztja a tanulmányaihoz/szakmai előmeneteléhez illő szakmai gyakorlati helyet.

2.       Pályázás (nem minden esetben):

Ha a szakmai gyakorlati hely megkívánja, akkor a hallgató külön pályázat útján jelentkezik a szakmai gyakorlatra.

Hallgatói mobilitás keretében (legtöbb esetben Erasmus+) végrehajtott szakmai gyakorlat esetén szintén külön pályázati eljárás van.

3.       Szakmai gyakorlat ajánlott tantervben előírttól eltérő félévben történő teljesítése (nem minden esetben, csak hallgatói kérelem/igény esetén):

A tanulmányaikat 2016 szeptemberétől megkezdő hallgatók esetében a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírja, hogy a szakmai gyakorlatot a hallgatóra érvényes tantervben előírt féléven kívül csak a Hallgatói Tanulmányi Vizsga és Szociális Ügyek Bizottságának (a továbbiakban: HTVSZÜB) engedélyével lehet tenni.

 • A szakmai gyakorlat előírt félévtől eltérő félévben történő teljesítését a hallgató kérvényezi a Bizottságnál egyedi kérelem útján.
 • A HTVSZÜB megvizsgálja a hallgató kérelmét és határozatban dönt.
 • A határozat tartalmazza a félév megjelölését, amelyben a hallgató teljesítheti a szakmai gyakorlatát.
 • A határozat kézhezvételét követően a hallgató megkezdheti a szakmai gyakorlat előkészítését és a gyakorlatot.

4.       Támogató nyilatkozat (nem minden esetben):

[a NETK által használt formanyomtatvány megtalálható a letölthető dokumentumok között]

Némely szakmai gyakorlati hely (főként hivatásos szervek, BM, HM) kéri, hogy a hallgató jelentkezéskor nyújtson be egy dokumentumot, amellyel igazolja, hogy az egyetem hallgatója és a képzésében elő van írva a szakmai gyakorlat teljesítése.

A hallgató ezt a kar honlapjáról letölthető támogató nyilatkozat segítségével tudja megtenni az alábbi módon:

 • a hallgató letölti és kitölti a támogató nyilatkozatot;
 • a hallgató benyújtja a támogató nyilatkozatot a TO-n;
 • a TO a szakmai gyakorlati referensen keresztül felterjeszti aláírásra;
 • aláírást (oktatási dékánhelyettes) követően a támogató nyilatkozat visszakerül a TO-ra, aki kiértesíti a hallgatót, hogy elkészült a dokumentum;
 • a hallgató átveszi a támogató nyilatkozatot, majd benyújtja a szakmai gyakorlati helyen.

5.       Befogadó nyilatkozat:

[a NETK által használt formanyomtatvány megtalálható a letölthető dokumentumok között]

A befogadó nyilatkozat elsődleges célja, hogy a hallgató megbizonyosodhasson arról, hogy az általa választott szakmai gyakorlati helyen végzett gyakornoki munka elfogadható lesz kötelező szakmai gyakorlatként a képzésén.

A befogadó nyilatkozatot ajánlott a szakmai gyakorlat megkezdése előtt legalább 30 nappal leadni.

A befogadó nyilatkozathoz kapcsolódó eljárást a hallgató a kar honlapjáról letölthető formanyomtatványon keresztül tudja lebonyolítani az alábbi módon:

 • a hallgató letölti és kitölti a befogadó nyilatkozatot;
 • a hallgató aláíratja a befogadó nyilatkozatot a választott szakmai gyakorlati helyen (általában a fogadó intézmény adott részlegének vezetője, vagy a szakmai gyakorlatot felügyelő személy);
 • a hallgató benyújtja a befogadó nyilatkozatot a TO-n;
 • a TO a szakmai gyakorlati referensen keresztül felterjeszti aláírásra;
 • a szakmai gyakorlati referens – a korábbi szakmai gyakorlatok ismeretében – véleményezi a kérelmet, majd felterjeszti vezetői jóváhagyásra (oktatási dékánhelyettes);
 • aláírást követően a befogadó nyilatkozat visszakerül a TO-ra, aki kiértesíti a hallgatót, hogy elkészült a dokumentum;
 • a hallgató átveszi a befogadó nyilatkozatot.

6.       Szakmai gyakorlat lefolytatása:

Az aláírt befogadó nyilatkozat birtokában a hallgató megkezdi szakmai gyakorlatának teljesítését a választott szervezetnél. A szakmai gyakorlat felügyeletét a gyakorlati helyen a gyakorlatvezető végzi. A gyakorlat folyamán a gyakorlatvezető munkanaplót vezet, amely a szakmai gyakorlati igazolás részét képezi.

7.       Szakmai gyakorlat igazolása:

[a NETK által használt formanyomtatvány megtalálható a letölthető dokumentumok között]

A szakmai gyakorlat zárásaként a hallgató a szakmai gyakorlati helyén kitölteti a szakmai gyakorlat teljesítéséről és értékeléséről szóló igazolást. Az igazolást vagy a szakmai gyakorlati hely illetékes szervezeti egység vezetője, vagy a szakmai gyakorlatot közvetlenül felügyelő személy írja alá.

A dokumentum tartalmazza a gyakorlat időtartamára és teljesítésére vonatkozó igazolást, a gyakornok munkájának minősítését, valamint a munkanaplót.

A teljesítést a hallgató az alábbi módon fogadtatja be az egyetemen:

 • a hallgató benyújtja a kitöltött és aláírt igazolást a TO-n;
 • a TO a szakmai gyakorlati referensen keresztül felterjeszti jóváhagyásra az igazolást;
 • a szakmai gyakorlati referens – a korábbi szakmai gyakorlatok ismeretében, valamint a befogadó nyilatkozat alapján – véleményezi az igazolást, majd felterjeszti vezetői jóváhagyásra (oktatási dékánhelyettes);
 • aláírást követően az igazolás visszakerül a TO-ra.

8.       Szakmai gyakorlat Neptun rendszerben történő rögzítése:

A szakmai gyakorlattal kapcsolatban keletkezett minden dokumentumot (támogató nyilatkozat, befogadó nyilatkozat, igazolás és értékelés a szakmai gyakorlat teljesítéséről) a Tanulmányi Osztály iktat és tárol a későbbiekben.

 • A szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás aláírást/jóváhagyást követően a TO-ra kerül vissza. Az igazolás alapján a tanulmányi ügyintéző rögzíti a szakmai gyakorlatot a tanulmányi rendszerben (neptun).
 • A hallgató képzései fülön belül a szakmai gyakorlat menüpontban az ügyintéző rögzíti a szakmai gyakorlat adatait, amely a későbbiekben a leckekönyv/törzslap nyomtatás során az adatszolgáltatás alapját képezi.
 • Azon képzések esetében ahol a szakmai gyakorlat kredittel van ellátva a tanulmányi ügyintéző a megfelelő féléven rögzíti az aláírást és az érdemjegyet a szakmai gyakorlat tantárgyhoz.
 • Azoknál a képzéseknél ahol csak aláírás köteles (kritérium követelmény) a szakmai gyakorlat ott a tanulmányi ügyintéző az adott féléven rögzíti az aláírást.

 

Dokumentumok

Befogadó nyilatkozat:

A dokumentumot a szakmai gyakorlat megkezdése előtt a fogadó szervvel kell kitölteni és eljuttatni az egyetem részére.

Igazolás és értékelés a szakmai gyakorlatról3 évnél nem régebbi

A szakmai gyakorlat befejezését követően a fogadó szervvel kell kitöltetni és eljuttatni az egyetem részére. Ez a dokumentum szolgál a gyakorlat igazolására.

Támogató nyilatkozat:

Pályázatokhoz, speciális szakmai gyakorlatokhoz a szakmai gyakorlati referens által kiállított ajánlás a hallgatói szakmai felkészültségéről.

Kérelem - szakmai gyakorlat munkatapasztalattal történő kiváltása:

Ezt a dokumentumot kell beadni, ha a volt vagy a jelenlegi munkaviszonyt akarjuk elfogadtatni szakmai gyakorlatnak.

 

A szakmai gyakorlat hossza, teljesítési ideje szakonként:

Szak

Tagozat

Gyakorlat eltöltésének ideje

Gyakorlat időtartama

Nemzetközi igazgatási BA

Nappali

6. félévben

10 hét

 

Levelező

6. félévben

10 hét

Nemzetközi biztonság- és védelempolitikai BSc

Nappali

4. félévet követően

8-10 hét

Nemzetközi közszolgálati kapcsolatok MA

Nappali

4. félévben

12 hét

 

Levelező

4. félévben

12 hét

Nemzetközi biztonság- és védelempolitikai MSc

Nappali

2. félévet követően

3 hét

International Public Service Relations MA

Nappali

3. félévben

4 hét

Nemzetközi tanulmányok MA

Nappali

 

8 hét

 

Gyakran ismételt kérdések:

Hol érdemes tölteni a gyakorlatot?

Érdemes időt szánni a megfelelő gyakorlati hely keresésére.

Az alábbi kérdések segíthetnek: Vidék vagy Budapest?, Központi vagy helyi igazgatás?, Milyen tantárgy csoport érdekli?, Mivel szeretne foglalkozni?, Hol szeretne elhelyezkedni? stb.

Nem tudok gyakorlati helyet választani, mit tegyek?

Fogadóóra keretében lehetőség van a szakmai gyakorlati referens segítségével feltérképezni a megfelelő gyakorlati helyet.

Mi a szakmai gyakorlat menete?

Több opció is lehetséges:

 1. Szakmai gyakorlati hely kiválasztása => Befogadó Nyilatkozat => Szakmai Gyakorlat => Igazolás
 2. Szakmai gyakorlati hely kiválasztása=> Együttműködési megállapodás/Hallgatói munkaszerződés megkötése
 3. Munkatapasztalattal rendelkező hallgatóknál: Kérelem a szakmai gyakorlat munkatapasztalattal történő kiváltására

Az, hogy az adott hallgatóra melyik opció érvényes, a szakmai gyakorlati referens segít kiválasztani, amennyiben szükséges.

Kapok-e fizetést a szakmai gyakorlatért?

Ez a fogadó intézménytől, szervezettől függ. 6 hét vagy annál rövidebb időtartamú gyakorlatért nem kötelező fizetést adniuk.

Ha dolgoztam a közigazgatásban, elfogadják-e?

Igen, ha bármikor a gyakorlati időt meghaladó munkaviszonnyal rendelkezett beszámítható gyakorlatnak. A Kérelem - A szakmai gyakorlat munkatapasztalattal történő kiváltására című formanyomtatvány beadásával.

Dolgozom, de nem a közigazgatásban, mit tegyek?

Amennyiben a munkavégzés szorosan kapcsolódik a képzés ismeretanyagához, az egyetemi tanulmányokhoz vagy a szakdolgozathoz, befogadható a közszférán kívüli munkavégzés is, ezt minden esetben a szakmai gyakorlati referenssel egyeztetni kell.