Ösztöndíjak, pályázatok

PÓT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KÜLFÖLDI RÉSZKÉPZÉS TÁMOGATÁSÁRA

 

2018/19. tanév őszi félév

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar dékánja a Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat 23. §-ban foglaltak szerint pályázatot hirdet külföldi részképzés támogatására vonatkozó pályázat elnyerésére a 2018/2019. tanév őszi félévére.

 

A pályázat keretösszege

A külföldi részképzés támogatására vonatkozó ösztöndíj rendelkezésre álló féléves keretösszege a 2018/2019. tanév őszi félévben: 169.456 Ft. 

 

A pályázat benyújtásának feltételei

Külföldi részképzés támogatására pályázhatnak azon hallgatók, akik nyílt - azaz minden hallgató számára szabad jelentkezést biztosító – ösztöndíjjal, legalább 3 hónap időtartamra külföldre utazhatnak. Ilyen pályázat az ERASMUS, CEEPUS, CEMS, illetve minden egyéb lehetőség, amely valamennyi hallgató számára elérhető.

 

A pályázat benyújtása

A pályázati időszak: 2018. július 11. – 2018. július 20.

A pályázatok benyújtásának helye: NETK Dékáni Hivatal (1089 Budapest, Ludovika tér 2. 2. emelet 253. iroda).

Benyújtandó dokumentumok:

- a hallgató által aláírt és kitöltött pályázati űrlap (letölthető a http://netk.uni-nke.hu/hallgatoknak/osztondijak_-palyazatok linkről, vagy a HTJSZ 5/6. számú mellékletéből),

A pályázati adatlaphoz a hallgatónak csatolnia kell azon dokumentumokat, melyek hitelt érdemlően igazolják a pályázati jogosultságot és a pályázati adatlapban foglaltakat. Amennyiben a pályázó a pályázatban olyan körülményt jelöl meg, mely a rendszeres szociális ösztöndíj pályázati adatlapján is szerepel, annak igazolására, valamint a pályázó jövedelmi helyzetének igazolására a HTJSZ 2. számú mellékletében meghatározott dokumentumokat kell csatolni.

A pályázatot egy eredeti példányban kell benyújtani.

 

A pályázat elbírálásának rendje

A Diákjóléti Bizottság a támogatás odaítélésére a pályázati határidőt követő 10 napon belül tesz indokolt döntési javaslatot

A támogatások odaítélése elsősorban szociális alapon történik, a pályázónak a jövedelmi helyzetét a szociális támogatásokhoz hasonló módon kell igazolnia.

Előnyben részesíthetők azok a pályázatok, amikor a külföldi tanulmány folytatása mellett a hallgató az aktív félévet teljesíti.

A támogatások összegének megállapításánál figyelembe kell venni a hallgató részére juttatott ösztöndíj mértékét

 

A formai hibás pályázatok érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülnek.

 

Az eredmények közzétételének várható időpontja: 2018. július 25.

 

Budapest, 2018. július 10.

Dr. Koller Boglárka

dékán

Pontrendszer külföldi részképzés támogatására

Pályázati adatlap külföldi részképzés támogatására

Pót pályázati kiírás külföldi részképzés támogatás

 
F E L H Í V Á S

demonstrátori pályázatra

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kara az alább felsorolt szervezeti egységeiben pályázatot hirdet demonstrátori feladatok ellátására.

 

Demonstrátori pályázatot hirdet:

 • A Nemzetközi Jogi Tanszék egy fő részére;
 • A Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszék  egy fő részére;
 • A Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék egy fő részére;
 • Az Európai Köz- és Magánjogi Tanszék egy fő részére;
 • Az Európa-tanulmányok Tanszék egy fő részére;
 • A Közgazdaságtani és Nemzetközi Gazdaságtani Intézet egy fő részére;
 • A Kínai Közigazgatás-, Gazdaság- és Társadalomkutató Központ egy fő részére
 • Az Idegen Nyelvi és Szaknyelvi Központ egy fő részére.

A Nemzetközi Jogi Tanszék demonstrátorának fő feladatai:

-       kapcsolattartás a tanszék és a tancsoportok, hallgatók között;

-       a tanszék adminisztrációs munkájának támogatása;

-       a tanszék rendezvényeinek előkészítésében való részvétel;

-       a tanszéken folyó oktatási, nevelési és tudományos munka támogatása, illetve az oktatás- és tudományszervezési tevékenység segítése;

-       részvétel a tanszéki értekezleten, módszertani és más rendezvényeken;

-       részvétel a kari és tanszéki tudományos diákkörök munkájában.

 

A Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszék demonstrátorának fő feladatai:

-       kapcsolattartás a tanszék és a tancsoportok, hallgatók között;

-       a tanszék adminisztrációs munkájának támogatása;

-       a tanszék rendezvényeinek előkészítésében való részvétel;

-       a tanszéken folyó oktatási, nevelési és tudományos munka támogatása, illetve az oktatás- és tudományszervezési tevékenység segítése;

-       részvétel a tanszéki értekezleten, módszertani és más rendezvényeken;

-       részvétel a kari és tanszéki tudományos diákkörök munkájában.

 

A Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék demonstrátorának fő feladatai:

-       kapcsolattartás a tanszék és a tancsoportok, hallgatók között;

-       a tanszék adminisztrációs munkájának támogatása;

-       a tanszék rendezvényeinek előkészítésében való részvétel;

-       a tanszéken folyó oktatási, nevelési és tudományos munka támogatása, illetve az oktatás- és tudományszervezési tevékenység segítése;

-       részvétel a tanszéki értekezleten, módszertani és más rendezvényeken;

-       részvétel a kari és tanszéki tudományos diákkörök munkájában.

 

Az Európai Köz- és Magánjogi Tanszék demonstrátorának fő feladatai:

-       kapcsolattartás a tanszék és a tancsoportok, hallgatók között;

-       a tanszék adminisztrációs munkájának támogatása;

-       a tanszék rendezvényeinek előkészítésében való részvétel;

-       a tanszéken folyó oktatási, nevelési és tudományos munka támogatása, illetve az oktatás- és tudományszervezési tevékenység segítése;

-       részvétel a tanszéki értekezleten, módszertani és más rendezvényeken;

-       részvétel a kari és tanszéki tudományos diákkörök munkájában.

 

Az Európa-tanulmányok Tanszék demonstrátorának fő feladatai:

-       kapcsolattartás a tanszék és a tancsoportok, hallgatók között;

-       a tanszék adminisztrációs munkájának támogatása;

-       a tanszék rendezvényeinek előkészítésében való részvétel;

-       a tanszéken folyó oktatási, nevelési és tudományos munka támogatása, illetve az oktatás- és tudományszervezési tevékenység segítése;

-       a tanszék profiljához tartozó témákban kutatási, forrásgyűjtési, elemzési és szerkesztési feladatok;

-       részvétel az Európai Tükör tudományos folyóirat szerkesztőbizottsági munkájában;

-       részvétel a tanszéki értekezleten, módszertani és más rendezvényeken;

-       pályázatfigyelés és a tanszéki kutatási pályázatok összeállításában történő közreműködés;

-       részvétel a kari és tanszéki tudományos diákkörök munkájában.

 

A Közgazdaságtani és Nemzetközi Gazdaságtani Intézet demonstrátorának fő feladatai:

-       kapcsolattartás a tanszék és a tancsoportok, hallgatók között;

-       a tanszék adminisztrációs munkájának támogatása;

-       a tanszék rendezvényeinek előkészítésében való részvétel;

-       a tanszéken folyó oktatási, nevelési és tudományos munka támogatása, illetve az oktatás- és tudományszervezési tevékenység segítése;

-       részvétel a tanszéki értekezleten, módszertani és más rendezvényeken;

-       részvétel a kari és tanszéki tudományos diákkörök munkájában.

 

A Kínai Közigazgatás-, Gazdaság- és Társadalomkutató Központ demonstrátorának fő feladatai:

-       kapcsolattartás a tanszék és a tancsoportok, hallgatók között;

-       a tanszék adminisztrációs munkájának támogatása;

-       a tanszék rendezvényeinek előkészítésében való részvétel;

-       a tanszéken folyó oktatási, nevelési és tudományos munka támogatása, illetve az oktatás- és tudományszervezési tevékenység segítése;

-       részvétel a tanszéki értekezleten, módszertani és más rendezvényeken.

 

Az Idegen Nyelvi és Szaknyelvi Központ demonstrátorának fő feladatai:

-       kapcsolattartás a tanszék és a tancsoportok, hallgatók között;

-       a tanszék adminisztrációs munkájának támogatása;

-       a tanszék rendezvényeinek előkészítésében való részvétel;

-       a tanszéken folyó oktatási, nevelési és tudományos munka támogatása, illetve az oktatás- és tudományszervezési tevékenység segítése;

-       részvétel a tanszéki értekezleten, módszertani és más rendezvényeken.

 

Pályázatot nyújthat be az a hallgató, aki:

·         jelen tanévben teljes idejű képzésben vesz részt az egyetemen;

·         jelen tanévben alapképzés III., kivételes esetben II. évfolyamára, vagy mesterképzésre jár;

·         kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkezik;

·         akinek tanulmányai során minden félévben az ösztöndíj átlageredménye minimum 3,5;

·         a választott szakterület tantárgyából jó (4), vagy jeles (5) eredményt ért el;

·         magatartása, közösségi munkája példás.

 

A jelentkezéshez szükséges pályázat letölthető:  http://netk.uni-nke.hu/uploads/media_items/34-sz-rektori-utasitas-1-melleklete-1-original.original.doc

A pályázatot a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Dékáni Hivatalába kell benyújtani 2018.07.31-án 14:00 óráig a 253. irodában Volenszky Hajnalkánál.

A pályázatokat a kiíró szervezeti egység rangsorolja és ajánlással ellátva küldi meg a döntéshozó dékán részére.

A demonstrátori megbízás 2018.09.01-től 2019.07.01-ig terjedő időtartamra szól, mely nem hosszabbítható, azonban újabb eredményes pályázat elnyerésével megismételhető.

Döntés a pályázati határidő lejártát követő 5 napon belül születik, melyről a pályázókat a kiíró Kar írásban tájékoztatja.

Budapest, 2018. július 06.

Dr. Koller Boglárka

dékán

Pályázati adatlap - demonstrátori

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KÜLFÖLDI RÉSZKÉPZÉS TÁMOGATÁSÁRA

2018/19. tanév őszi félév

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar dékánja a Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat 23. §-ban foglaltak szerint pályázatot hirdet külföldi részképzés támogatására vonatkozó pályázat elnyerésére a 2018/2019. tanév őszi félévére.

A pályázat keretösszege

A külföldi részképzés támogatására vonatkozó ösztöndíj rendelkezésre álló féléves keretösszege a 2018/2019. tanév őszi félévben: 169.456 Ft.

A pályázat benyújtásának feltételei

Külföldi részképzés támogatására pályázhatnak azon hallgatók, akik nyílt - azaz minden hallgató számára szabad jelentkezést biztosító – ösztöndíjjal, legalább 3 hónap időtartamra külföldre utazhatnak. Ilyen pályázat az ERASMUS, CEEPUS, CEMS, illetve minden egyéb lehetőség, amely valamennyi hallgató számára elérhető.

A pályázat benyújtása

A pályázati időszak: 2018. június 12. – 2018. június 26.

A pályázatok benyújtásának helye: NETK Dékáni Hivatal (1089 Budapest, Ludovika tér 2. 2. emelet 253. iroda).

Benyújtandó dokumentumok:

-        a hallgató által aláírt és kitöltött pályázati űrlap (letölthető a http://netk.uni-nke.hu/hallgatoknak/osztondijak_-palyazatok linkről, vagy a HTJSZ 5/6. számú mellékletéből),

A pályázati adatlaphoz a hallgatónak csatolnia kell azon dokumentumokat, melyek hitelt érdemlően igazolják a pályázati jogosultságot és a pályázati adatlapban foglaltakat. Amennyiben a pályázó a pályázatban olyan körülményt jelöl meg, mely a rendszeres szociális ösztöndíj pályázati adatlapján is szerepel, annak igazolására, valamint a pályázó jövedelmi helyzetének igazolására a HTJSZ 2. számú mellékletében meghatározott dokumentumokat kell csatolni.

A pályázatot egy eredeti példányban kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának rendje

A Diákjóléti Bizottság a támogatás odaítélésére a pályázati határidőt követő 10 napon belül tesz indokolt döntési javaslatot

A támogatások odaítélése elsősorban szociális alapon történik, a pályázónak a jövedelmi helyzetét a szociális támogatásokhoz hasonló módon kell igazolnia.

Előnyben részesíthetők azok a pályázatok, amikor a külföldi tanulmány folytatása mellett a hallgató az aktív félévet teljesíti.

A támogatások összegének megállapításánál figyelembe kell venni a hallgató részére juttatott ösztöndíj mértékét

A formai hibás pályázatok érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülnek.

Az eredmények közzétételének várható időpontja: 2018. július 9.

 

Budapest, 2018. június 12.

 

                                                                                            Dr. Koller Boglárka

                                                                                                        dékán

Pályázati kiírás
Pályázati adatlap külföldi részképzés támogatására
Pontrendszer külföldi részképzés támogatására

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

SZAKKOLLÉGIUMI

ÖSZTÖNDÍJRA

2017/18. tanév tavaszi félév

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar tudományos és nemzetközi dékánhelyetteseként a Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat 29/A. §-ban foglaltak szerint pályázatot hirdetek szakkollégiumi ösztöndíj elnyerésére a 2017/18. tanév tavaszi félévére. 

A pályázat keretösszege

A szakkollégiumi ösztöndíj rendelkezésre álló féléves keretösszege a 2017/18. tanév tavaszi félévben: 423 640 Ft.

A pályázat benyújtásának feltételei

Szakkollégiumi ösztöndíjban az Egyetem azon hallgatója részesülhet, aki a Kollégiumi Szabályzat mellékletében meghatározott egyetemi szakkollégium tagja (továbbiakban: szakkollégista). Az ösztöndíj odaítélésének feltétele, hogy a szakkollégista a szakkollégium keretei között aktív tudományos és tanulmányi szervező munkát végezzen, továbbá a szakkollégium vezetője a szakkollégistát az ösztöndíj elnyerésére javasolja, és a pályázatában foglaltakat aláírásával igazolja.

A pályázat benyújtása

A pályázati időszak: 2018. május 8. – 2018. május 22.

A pályázatok benyújtásának helye: NETK Dékáni Hivatal (1089 Budapest, Ludovika tér 2. 2. emelet 253. iroda).

Benyújtandó dokumentumok:

-        a hallgató által aláírt és kitöltött pályázati űrlap (letölthető a http://netk.uni-nke.hu/hallgatoknak/osztondijak_-palyazatok linkről),

A pályázatot egy eredeti példányban kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának rendje

A tudományos és nemzetközi dékánhelyettes és a szakkollégiumok vezetőiből álló döntéshozó testület bírálja el legkésőbb a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő két héten belül.

A pályázat szempontjából az adott karhoz az a szakkollégium tartozik, ahol aktív hallgatói jogviszonyban álló, szakkollégiumi ösztöndíjra pályázó szakkollégistája található.

A döntéshozó testület az ösztöndíjakat a rendelkezésre álló keret erejéig, a pályázók által elért pontszámokkal arányosan osztja ki. A szakkollégiumi ösztöndíj elbírálásához kapcsolódó szempontrendszert a Hallgatói Térítési Juttatási Szabályzat 5/18. számú melléklete tartalmazza.

A formai hibás pályázatok érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülnek.

Az eredmények közzétételének várható időpontja: 2018. június 5.

 

Budapest, 2018. május 8.

 

                                                                                                Dr. Rada Péter

                                                                           tudományos és nemzetközi dékánhelyettes

Szakkollégiumi ösztöndíj pályázati adatlap
Szakkollégiumi ösztöndíj pontrendszer

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI

ÖSZTÖNDÍJRA

2017/18. tanév tavaszi félév

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar tudományos és nemzetközi dékánhelyetteseként a Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat 29/B. §-ban foglaltak szerint pályázatot hirdet tudományos diákköri ösztöndíj elnyerésére a 2017/2018. tanév tavaszi félévére.

A pályázat keretösszege

A tudományos diákköri ösztöndíj rendelkezésre álló féléves keretösszege a 2017/2018. tanév tavaszi félévben: 84 728 Ft.

A pályázat benyújtásának feltételei

Tudományos diákköri ösztöndíjban az Egyetem azon hallgatója részesülhet, akinek aktív tudományos diákköri munkáját a Tudományos Diákköri (a továbbiakban: TDK) titkárok javaslata alapján a kari TDK vezető oktatója és a kari tudományos diákkörökért felelős dékánhelyettes elismeri.

Tudományos diákköri ösztöndíjban részesülhet minden olyan hallgató, aki az alábbi feltételeknek megfelel:

a)      valamely kari TDK regisztrált, aktív tagja,

b)      Kari Tudományos Diákköri Tanács (jelen szakasz alkalmazásában a továbbiakban: KTDT) ügyrendjében meghatározott kötelezettségeinek eleget tett.

A pályázat benyújtása

A pályázati időszak: 2018. május 8. – 2018. május 22.

A pályázatok benyújtásának helye: NETK Dékáni Hivatal (1089 Budapest, Ludovika tér 2. 2. emelet 253. iroda).

Benyújtandó dokumentumok:

-        a hallgató által aláírt és kitöltött pályázati űrlap (letölthető a http://netk.uni-nke.hu/hallgatoknak/osztondijak_-palyazatok linkről),

A pályázatot egy eredeti példányban kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának rendje

A pályázatok elbírálása a KTDT hatásköre. A pályázatok elfogadásához a KTDT tagok minősített többségének szavazata szükséges. A pályázatok elbírálására összehívott KTDT ülésre a kari HÖK gazdasági és szociális ügyekért felelős alelnökét meg kell hívni, aki szavazati joggal vesz részt a pályázatok elbírálásában.

A formai hibás pályázatok érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülnek.

Az eredmények közzétételének várható időpontja: 2018. június 4.

 

Budapest, 2018. május 8.

                                                                                                Dr. Rada Péter

                                                                        mb. tudományos és nemzetközi dékánhelyettes

Tudpmányos diákköri ösztöndíj pályázati adatlap
Tudományos diákköri ösztöndíj szempontrendszer

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PUBLICO BONO ÖSZTÖNDÍJRA

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Hallgatói Önkormányzata ösztöndíjat hirdet Publico Bono elnyerésére.

A pályázók köre

Publico Bono ösztöndíjat olyan tisztjelölt, illetve az Egyetem nem kettős jogállású közszolgálati ösztöndíjas hallgatója kaphat, aki a Hallgatói Önkormányzat Alapszabályban meghatározottak szerinti tisztséget nem visel, illetve nem választmányi tag, és hozzájárult a hallgatói közösségi élet szervezéséhez a

-          diákszervezeti tevékenységével,

-          a kari HÖK bizottsági tagjaként végzett munkájával

-          az Egyetem oktatási és tudományos tevékenységéhez kapcsolódó rendezvényeinek lebonyolításában való részvételével.

Az ösztöndíjban a teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet.

Nem pályázhatnak azok a hallgatók, akik a pályázatukban szereplő tevékenységért más jogcímen már díjazásban illetve jutalmazásban részesültek vagy részesülnek az adott tanulmányi félévben.

A pályázat benyújtása

A pályázatokat a Diákjóléti Bizottsághoz (1083 Budapest, Orczy út 1, Orczy Úti Kollégium F13-as HÖK iroda) kell benyújtani.

A pályázat leadható: 2018. május 17. 15:00-16:00 óráig és 2018. május 18. 12:00-14:00 óráig

Leadandó dokumentumok:

-          A hallgató által aláírt és kitöltött pályázati űrlap (lehetőleg elektronikusan kitöltve!)

-          A pályázatot egy példányban kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának rendje és feltételei:

Hiánypótlásra és fellebbezésre nincs lehetőség.

A pályázó által alá nem írt adatlappal benyújtott pályázat érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül!

Az eredmények közzétételének határideje: 2018. május 28.

Kérdés esetén forduljatok hozzánk bizalommal, és írjatok a szabados.mate@hallg.uni-nke.hu címre.

NKE - NETK – Hallgatói Önkormányzat

Publico Bono pályázati felhívás
Publico Bono pályázati adatlap

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a nemzetközi tanulmányok mesterképzési szakon önköltséges képzésben résztvevő hallgatók ösztöndíjára

 

 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzat 6. § (14) bekezdés h) pontja alapján az Egyetem oktatási rektorhelyettese a társadalomtudományi képzési területen, a nemzetközi tanulmányok mesterképzési szakon önköltséges képzésben résztvevő, tanulmányaikat a 2017/2018. tanévben megkezdő (2017. évi felvételi felsőoktatási felvételi eljárásban felvett) hallgatók részére, tanulmányainak segítése céljából ösztöndíj pályázati felhívást tesz közzé a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat (továbbiakban: HTJSZ) 30/E. § alapján.

A pályázat tárgya az Egyetem nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak önköltséges képzésben résztvevő, tanulmányaikat a 2017/2018. tanévben megkezdő hallgatói számára tanulmányai segítése céljából ösztöndíj pályázat a 2017/18-as és a 2018/19-es tanév első és második tanulmányi félévére.

Az elnyerhető ösztöndíj mértéke nettó 100.000 Ft/tanulmányi félév, mely félévenként utólag, a feltételeknek való megfelelés igazolását követően kerül folyósításra.

A pályázat benyújtásának feltétele és módja: a pályázó az Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak önköltséges képzésén az adott tanulmányi félévre beiratkozott, bejelentkezett hallgatója legyen. Azon tanulmányi félév tekintetében, melyben a hallgatói jogviszony szünetelt, nem nyújtható be pályázat.

Pályázni a hiánytalanul kitöltött pályázati lappal lehet, legkésőbb a pályázat kiírását követő 15 napon belül. (1. számú melléklet).

A határidőn túl benyújtott pályázat elutasításra kerül. A hiányosan benyújtott pályázat esetén hiánypótlásnak helye nincs.

 Az Egyetem a pályázati rendszerben részt venni kívánó hallgatókkal a pályázat időtartamára a felek jogait és kötelezettségeit rögzítő megállapodást köt. (2. számú melléklet)

 A pályázónak minden tanulmányi félévre vonatkozóan külön igazoló lapot kell benyújtania. (3. számú melléklet)

Az igazoló lapot a tárgy tanulmányi félévet követő tanulmányi félév megkezdését, illetve a 2018/2019. tanév második tanulmányi félévére vonatkozóan az oklevél kiadását követő 15 napon belül lehet benyújtani.

 A 2018/2019. tanév második tanulmányi félévére vonatkozóan akkor nyújtható be érvényesen igazoló lap, ha a pályázó a záróvizsgát a 2018/2019. tanév második tanulmányi félévének szorgalmi időszakát követő első záróvizsga időszakban teljes egészében sikeresen teljesíti, és egyben teljesíti az oklevél kiadásához előírt valamennyi feltételt úgy, hogy a sikeres záróvizsga napjától számított harminc napon belül az oklevél kiállítható legyen.

Az igazoló lapot zárt borítékban, „NETA MNK ösztöndíj” megjelöléssel, két nyomtatott példányban kell benyújtani a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar dékánjához a Kar Dékáni Hivatalában (1083 Budapest, Ludovika tér 2.).

Az ösztöndíj elnyerésének feltételei:

a)    a pályázó a pályázat tárgyát képező tanulmányi félévben legalább 3,51-es (súlyozott, halmozott súlyozott vagy egyszerű számtani) tanulmányi átlaggal rendelkezzen, amely a az elektronikus tanulmányi nyilvántartó rendszerben (továbbiakban: Neptun-rendszer)  kerül ellenőrzésre a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Tanulmányi Osztálya által, továbbá

b)    a pályázó eleget tesz az egyetemi Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban foglalt tanulmányi és vizsga kötelezettségeinek, és az ajánlott tanterv szerinti haladási ütemben teljesíti az egyes tanulmányi félévekre előírt kreditek legalább 90 %-át, amely Neptun-rendszerben kerül ellenőrzésre a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Tanulmányi Osztálya által.

Az ösztöndíjra való jogosultság elbírálásának módja:

A HTJSZ 30/E. § (3) alapján a támogatásra javasolt pályázatokat a NETK dékánja terjeszti összesítve – a gazdasági főigazgató egyetértésével – az Egyetem rektora elé, aki dönt a pályázatokról, és intézkedik az ösztöndíj folyósításáról.

Az elbírálás határideje: a benyújtást követően 30 napon belül.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást a NETK Tanulmányi Osztálya (tanulmanyi.netk@uni-nke.hu, +36 1 432 9059) nyújt.

Pályázat - NETA ösztöndíj
Jelentkezési lap
Megállapodás
Szemeszterenkénti igazolólap

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KIEMELT TANULMÁNYI

ÖSZTÖNDÍJRA

 

2017/18. tanév tavaszi félév

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar dékánja a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 10. § (3) bekezdésében foglaltak szerint pályázatot hirdet kiemelt tanulmányi ösztöndíj elnyerésére a 2017/18. tanév tavaszi félévére.

 

A pályázat keretösszege

A kiemelt ösztöndíj rendelkezésre álló féléves keretösszege a 2017/18. tanév tavaszi félévben: 423.640 Ft.

Az ösztöndíj összege és folyósítása

A kiemelt tanulmányi ösztöndíj összege legfeljebb 40 százalékkel haladhatja meg az adott félévben az érintett homogén hallgatói csoportban megállapított legmagasabb tanulmányi ösztöndíj mértékét.

A kiemelt tanulmányi ösztöndíj folyósítása egy félévre szól, és a tanulmányi ösztöndíjjal együtt történik.

A pályázat benyújtásának feltételei

Kiemelt tanulmányi ösztöndíjra az a nem kettős jogállású közszolgálati ösztöndíjas hallgató

pályázhat, illetve az a nem kettős jogállású, rendészeti ösztöndíjas hallgató adhat be kérelmet, aki

a)      teljes idejű alapképzésben (BA, BSc) vagy mesterképzésben (MA, MSc) vesz részt;

b)      tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett;

c)      az utolsó két aktív féléve során legalább 55 kreditpontot megszerzett, és a képzésben eltöltött félévei alapján, az ajánlott mintatanterv szerinti félévének megfelelően nincs elmaradt kötelező és kötelezően választható tantárgya;

d)      az intézményben folytatott tanulmányai során az előző két aktív félévben kiemelkedő, a két félév átlagában legalább 4,31 és tanulmányi félévenként legalább 4,00 tanulmányi átlageredményt ért el (egyszerű tanulmányi átlagként számolva);

e)      kimagasló szakmai és közösségi munkát végez; továbbá

f)       ellene nincs folyamatban lévő fegyelmi eljárás, vagy érvényes fegyelmi büntetés.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesülő hallgató egyidejűleg nem részesülhet kiemelt tanulmányi ösztöndíjban is.

A pályázat benyújtása

A pályázati időszak: 2018. március 19. – 2018. április 3.

A pályázatok benyújtásának helye: NETK Tanulmányi Osztály (1089 Budapest, Ludovika tér 2. 2. emelet 250. iroda) ügyfélfogadási időben

Benyújtandó dokumentumok:

-        a hallgató által aláírt és kitöltött pályázati űrlap (letölthető a http://netk.uni-nke.hu/hallgatoknak/osztondijak_-palyazatok linkről),

-        a pályázat elbírálásához szükséges dokumentumok, igazolások a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj felhívásában foglalt szabályok szerint.

A pályázatot egy eredeti példányban kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának rendje

A kiemelt tanulmányi ösztöndíjra benyújtott pályázatokat a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pontrendszere szerint kell rangsorolni. (ld. http://netk.uni-nke.hu/hallgatoknak/osztondijak_-palyazatok)

A formai hibás pályázatok érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülnek.

Az eredmények közzétételének várható időpontja: 2018. április 19.

Budapest, 2018. március 19.

                                                                                            Dr. Koller Boglárka

                                                                                                        dékán

 

Pályázati felhívás - kiemelt tanulmányi ösztöndíj

Pályázati adatlap - kiemelt tanulmányi ösztöndíj

Kiemelt tanulmányi ösztöndíj eredmények

 

F E L H Í V Á S

időközi demonstrátori pályázatra

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kara pályázatot hirdet a Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék demonstrátori feladatok ellátására.

 

Demonstrátori pályázatot hirdet:

 • A Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék egy fő részére;

A Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék demonstrátorának fő feladatai:

-       kapcsolattartás a tanszék és a tancsoportok, hallgatók között;

-       a tanszék adminisztrációs munkájának támogatása;

-       a tanszék rendezvényeinek előkészítésében való részvétel;

-       a tanszéken folyó oktatási, nevelési és tudományos munka támogatása, illetve az oktatás- és tudományszervezési tevékenység segítése;

-       részvétel a tanszéki értekezleten, módszertani és más rendezvényeken;

-       részvétel a kari és tanszéki tudományos diákkörök munkájában.

Pályázatot nyújthat be az a hallgató, aki:

·         jelen tanévben teljes idejű képzésben vesz részt az egyetemen;

·         jelen tanévben alapképzés III., kivételes esetben II. évfolyamára, vagy mesterképzésre jár;

·         kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkezik;

·         akinek tanulmányai során minden félévben az ösztöndíj átlageredménye minimum 3,5;

·         a választott szakterület tantárgyából jó (4), vagy jeles (5) eredményt ért el;

·         magatartása, közösségi munkája példás.

 

A jelentkezéshez szükséges pályázat letölthető:  http://netk.uni-nke.hu/uploads/media_items/34-sz-rektori-utasitas-1-melleklete-1-original.original.doc

A pályázatot a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Dékáni Hivatalába kell benyújtani 2018.03.19-én 14:00 óráig a 253. irodában Volenszky Hajnalkánál.

A pályázatokat a kiíró szervezeti egység rangsorolja és ajánlással ellátva küldi meg a döntéshozó dékán részére.

A demonstrátori megbízás 2017.04.01-től 2018.07.01-ig terjedő időtartamra szól, mely nem hosszabbítható, azonban újabb eredményes pályázat elnyerésével megismételhető.

Döntés a pályázati határidő lejártát követő 5 napon belül születik, melyről a pályázókat a kiíró Kar írásban tájékoztatja.

Budapest, 2018. március 1.

Dr. Koller Boglárka

dékán

Pályázati lap - demonstrátor

 

 

Pályázati felhívás

Erasmus+ tanulmányi mobilitásra és szakmai gyakorlatra

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora pályázatot hirdet hallgatói tanulmányi mobilitásra és szakmai gyakorlatra a 2018/2019-es tanév mindkét félévére az Egyetem hallgatói számára.

A pályázati időszak:
2018. február 12 – március 8.   12:00

Pályázhatnak:

 • az Egyetem alap-, mester- és doktori képzéseiben résztvevő hallgatói,
 • akik hallgatói jogviszonyban állnak az Egyetemmel nappali vagy levelező tagozaton, valamint a kiutazás évében is aktív státusszal rendelkeznek,
 • tanulmányi mobilitásra való pályázás esetén kiutazásuk idejére legalább két lezárt félévvel rendelkeznek (a pályázás időpontjában elegendő egy lezárt félévvel rendelkezni, szakmai gyakorlat esetén ez nem kitétel),
 • magyar állampolgárok, illetve Magyarországon tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel rendelkező, vagy menekültstátuszú hallgatók.

További információ és link a teljes felhíváshoz

 

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ

2017/18 II. FÉLÉV

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Hallgatói Önkormányzata pályázatot hirdet rendszeres szociális ösztöndíj  elnyerésére.

1. A pályázók köre

Rendszeres szociális ösztöndíjra pályázhatnak a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar aktív jogviszonyú, alapképzésben vagy mesterképzésben, nappali munkarendben tanulmányokat folytató, közszolgálati ösztöndíjas azon hallgatói, akiknek a családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a pályázat beadásának időpontjában érvényes mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230 százalékát.

2. A pályázat benyújtásának határideje és módja

A pályáztatási rendet és az értékelési szempontokat a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat (továbbiakban: HTJSZ), valamint jelen Pályázati felhívás szabályozza. A Rendszeresen szociális ösztöndíjra kizárólag a Neptun-rendszeren keresztül lehet pályázni.

A pályázat benyújtásának kezdete: 2018. február 7.
A pályázat leadásának határideje: 2018. február 28.

Végleges eredmények várható közzétételének ideje: 2018. március 16.

A pályázat leadása a HWEB-en keresztül az ügyintézés menüpontban kezdeményezhető.
A Neptun-rendszerben való pályázás menete sematikusan a következő: HWEB > Ügyintézés > Kérvények > Pályázat rendszeres szociális ösztöndíjra > űrlap kitöltése, mellékletek csatolása > kérvény leadása.

Benyújtandó dokumentumok:

a) pályázati adatlap – a pályázáshoz szükséges adatlapot a Neptun rendszeren keresztül kell kitölteni a jelentkezés leadásakor);

b) a pályázó lakhatási- és szociális körülményeinek, valamint jövedelmi helyzetének, a pályázatban a pályázó által megadott tények, körülmények igazolására alkalmas dokumentumok, és a jelen pályázati felhívásban meghatározottak alapján bekért dokumentumok.

3. A pályázat elbírálásának rendje és feltételei:

-          A Rendszeres szociális ösztöndíj pályázatait a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatban (továbbiakban: HTJSZ) meghatározott pontrendszer szerint kell elbírálni, amely a HTJSZ-el együtt megtalálható a kar hivatalos honlapján: https://www.uni-nke.hu/egyetem/szabalyzatok-dokumentumok/hallgatoi-kovetelmenyrendszer .

-          A pályázatok határidőn túli beérkezése, illetve valótlan adatok közlése, adatok eltitkolása esetén a kérelmek nem kerülnek elbírálásra. Az ilyen pályázatokat érvénytelenné kell nyilvánítani, amely esetben a pályázat elutasításra kerül.

-          A nem a pályázati felhívásban meghatározott módon, valamint az arra nem jogosult által benyújtott pályázat további érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül.

-          Hiánypótlásnak helye nincs. A pályázati határidő lejártát követően újabb igazolások benyújtására vagy a pályázat kiegészítésére nincs lehetőség. A pályázatok a kérelemben foglaltakat alátámasztó dokumentumok (igazolások) hiányában az igazolással érintett tények figyelembevétele nélkül kerülnek elbírálásra.

-          Amennyiben hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázó valótlan adatot közölt, a pályázat további érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül.

-          A pályázó kérelmének beadásával tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a Diákjóléti Bizottságok (a továbbiakban: DJB) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. mellékletének I/B. pontjában felsorolt személyes adatait, igazolásait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályai szerint kezeljék, tárolják és felhasználják az egyéb támogatások elbíráláshoz.

-          Az adatok hitelességének ellenőrzése, vagy a család jövedelmi helyzetének pontosabb felmérése céljából az illetékes kar Hallgatói Önkormányzatának Diákjóléti Bizottsága újabb igazolásokat is bekérhet a szabados.mate@hallg.uni-nke.hu levelezési címről.
A hallgató pályázatában közölt adatokat a pályázat elbírálására jogosult szerv vagy személy vagy az általa meghatalmazott személy ellenőrizheti, akár a pályázó lakóhelyén, akár egyéb dokumentumok bekérésével. A pályázó hallgató pályázatának benyújtásával vállalja, hogy ezen kötelezettségének eleget tesz

-          A hallgatóval szemben fegyelmi eljárás indítható, amennyiben pályázatában valótlan adatokat, tényeket közöl. A hallgatóval szemben – az Egyetem Hallgatóinak Fegyelmi és Kártérítési Szabályzata szerint – fegyelmi eljárás indul, amennyiben pályázatában valótlan adatokat, tényeket közöl.

-         A rendszeres szociális ösztöndíj odaítéléséről a Diákjólétei Bizottság javaslata alapján a Hallgatói Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottsága (továbbiakban: HTVSZÜB) dönt.

4. Jogorvoslat

A HTVSZÜB döntése a közléstől – ennek hiányában tudomásra jutástól – számított 15 napon belül halasztó hatályú jogorvoslattal élhet a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz címzett kérelemmel. A jogorvoslati kérelmet az Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Tanulmányi Osztályán (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) lehet benyújtani. A döntés végleges, amennyiben a fenti határidőn belül a pályázó nem nyújt be jogorvoslati kérelmet, vagy a kérelem benyújtásáról lemondott.

Kérdés esetén forduljatok hozzánk bizalommal, és írjatok a szabados.mate@hallg.uni-nke.hu címre.

                                                                                                  Diákjóléti Bizottság

                                                                                              Hallgatói Önkormányzat

                                                                                Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar

                                                                                        Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Pályázati felhívás

Vállalkozói adatlap

BNO kódok

Szükséges igazolások listája

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KÜLFÖLDI RÉSZKÉPZÉS TÁMOGATÁSÁRA

2017/18. tanév tavaszi félév

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar dékánja a Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat 23. §-ban foglaltak szerint pályázatot hirdet külföldi részképzés támogatására vonatkozó pályázat elnyerésére a 2017/2018. tanév tavaszi félévére.

A pályázat keretösszege

A külföldi részképzés támogatására vonatkozó ösztöndíj rendelkezésre álló féléves keretösszege a 2017/2018. tanév tavaszi félévben: 180.880 Ft

A pályázat benyújtásának feltételei

Külföldi részképzés támogatására pályázhatnak azon hallgatók, akik nyílt - azaz minden hallgató számára szabad jelentkezést biztosító – ösztöndíjjal, legalább 3 hónap időtartamra külföldre utazhatnak. Ilyen pályázat az ERASMUS, CEEPUS, CEMS, illetve minden egyéb lehetőség, amely valamennyi hallgató számára elérhető.

A pályázat benyújtása

A pályázati időszak: 2018. január 2. – 2018. január 19.

A pályázatok benyújtásának helye: NETK Dékáni Hivatal (1089 Budapest, Ludovika tér 2. 2. emelet 253. iroda).

Benyújtandó dokumentumok:

-        a hallgató által aláírt és kitöltött pályázati űrlap (letölthető a http://netk.uni-nke.hu/hallgatoknak/osztondijak_-palyazatok linkről, vagy a HTJSZ 5/6. számú mellékletéből),

A pályázati adatlaphoz a hallgatónak csatolnia kell azon dokumentumokat, melyek hitelt érdemlően igazolják a pályázati jogosultságot és a pályázati adatlapban foglaltakat. Amennyiben a pályázó a pályázatban olyan körülményt jelöl meg, mely a rendszeres szociális ösztöndíj pályázati adatlapján is szerepel, annak igazolására, valamint a pályázó jövedelmi helyzetének igazolására a HTJSZ 2. számú mellékletében meghatározott dokumentumokat kell csatolni.

A pályázatot egy eredeti példányban kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának rendje

A Diákjóléti Bizottság a támogatás odaítélésére a pályázati határidőt követő 10 napon belül tesz indokolt döntési javaslatot

A támogatások odaítélése elsősorban szociális alapon történik, a pályázónak a jövedelmi helyzetét a szociális támogatásokhoz hasonló módon kell igazolnia.

Előnyben részesíthetők azok a pályázatok, amikor a külföldi tanulmány folytatása mellett a hallgató az aktív félévet teljesíti.

A támogatások összegének megállapításánál figyelembe kell venni a hallgató részére juttatott ösztöndíj mértékét

A formai hibás pályázatok érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülnek.

Az eredmények közzétételének várható időpontja: 2018. február 2.

Budapest, 2017. december 19.

                                                                                            Dr. Koller Boglárka

                                                                                                        dékán

Pályázati felhívás - külföldi részképzés támogatására

Pályázati adatlap külföldi részképzés támogatására

Pontrendszer külföldi részképzés támogatására

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PUBLICO BONO ÖSZTÖNDÍJRA

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Hallgatói Önkormányzata ösztöndíjat hirdet Publico Bono elnyerésére.

A pályázók köre

Publico Bono ösztöndíjat olyan tisztjelölt, illetve az Egyetem nem kettős jogállású közszolgálati ösztöndíjas hallgatója kaphat, aki a Hallgatói Önkormányzat Alapszabályban meghatározottak szerinti tisztséget nem visel, illetve nem választmányi tag, és hozzájárult a hallgatói közösségi élet szervezéséhez a

-          diákszervezeti tevékenységével,

-          a kari HÖK bizottsági tagjaként végzett munkájával

-          az Egyetem oktatási és tudományos tevékenységéhez kapcsolódó rendezvényeinek lebonyolításában való részvételével.

Az ösztöndíjban a teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet.

Nem pályázhatnak azok a hallgatók, akik a pályázatukban szereplő tevékenységért más jogcímen már díjazásban illetve jutalmazásban részesültek vagy részesülnek az adott tanulmányi félévben.

A pályázat benyújtása

A pályázatokat a Diákjóléti Bizottsághoz (1083 Budapest, Orczy út 1, Orczy Úti Kollégium F13-as HÖK iroda) kell benyújtani.

A pályázat leadható: 2017. december 7. – 2017. december 8. 17:00-19:00 óráig és

                                  2017. december 11. 17:00-19:00 óráig.

Leadandó dokumentumok:

-          A hallgató által aláírt és kitöltött pályázati űrlap (lehetőleg elektronikusan kitöltve!)

-          A pályázatot egy példányban kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának rendje és feltételei:

Hiánypótlásra és fellebbezésre nincs lehetőség.

A pályázó által alá nem írt adatlappal benyújtott pályázat érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül!

Az eredmények közzétételének határideje: 2017. december 13.

 

NKE - NETK – Hallgatói Önkormányzat

Pályázati adatlap

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

SZAKKOLLÉGIUMI

ÖSZTÖNDÍJRA

2017/18. tanév őszi félév

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar tudományos és nemzetközi dékánhelyetteseként a Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat 29/A. §-ban foglaltak szerint pályázatot hirdetek szakkollégiumi ösztöndíj elnyerésére a 2017/18. tanév őszi félévére.

 

A pályázat keretösszege

A szakkollégiumi ösztöndíj rendelkezésre álló féléves keretösszege a 2017/18. tanév őszi félévben: 452 200 Ft.

 

A pályázat benyújtásának feltételei

Szakkollégiumi ösztöndíjban az Egyetem azon hallgatója részesülhet, aki a Kollégiumi Szabályzat mellékletében meghatározott egyetemi szakkollégium tagja (továbbiakban: szakkollégista). Az ösztöndíj odaítélésének feltétele, hogy a szakkollégista a szakkollégium keretei között aktív tudományos és tanulmányi szervező munkát végezzen, továbbá a szakkollégium vezetője a szakkollégistát az ösztöndíj elnyerésére javasolja, és a pályázatában foglaltakat aláírásával igazolja.

 

A pályázat benyújtása

A pályázati időszak: 2017. november 24. – 2017. december 8.

A pályázatok benyújtásának helye: NETK Dékáni Hivatal (1089 Budapest, Ludovika tér 2. 2. emelet 253. iroda).

Benyújtandó dokumentumok:

-        a hallgató által aláírt és kitöltött pályázati űrlap (letölthető a http://netk.uni-nke.hu/hallgatoknak/osztondijak_-palyazatok linkről),

A pályázatot egy eredeti példányban kell benyújtani.

 

A pályázat elbírálásának rendje

A tudományos és nemzetközi dékánhelyettes és a szakkollégiumok vezetőiből álló döntéshozó testület bírálja el legkésőbb a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő két héten belül.

A pályázat szempontjából az adott karhoz az a szakkollégium tartozik, ahol aktív hallgatói jogviszonyban álló, szakkollégiumi ösztöndíjra pályázó szakkollégistája található.

A döntéshozó testület az ösztöndíjakat a rendelkezésre álló keret erejéig, a pályázók által elért pontszámokkal arányosan osztja ki. A szakkollégiumi ösztöndíj elbírálásához kapcsolódó szempontrendszert a Hallgatói Térítési Juttatási Szabályzat 5/18. számú melléklete tartalmazza.

A formai hibás pályázatok érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülnek.

Az eredmények közzétételének várható időpontja: 2017. december 22.

 

Budapest, 2017. november 24.

                                                                                                Dr. Rada Péter

                                                                           tudományos és nemzetközi dékánhelyettes

 

Pályázati felhívás - szakkollégiumi ösztöndíj

Szakkollégiumi ösztöndíj pályázati adatlap

Szakkollégiumi ösztöndíj pontozási szempontrendszer

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI

ÖSZTÖNDÍJRA

2017/18. tanév őszi félév

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar tudományos és nemzetközi dékánhelyetteseként a Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat 29/B. §-ban foglaltak szerint pályázatot hirdet tudományos diákköri ösztöndíj elnyerésére a 2017/2018. tanév őszi félévére.

 

A pályázat keretösszege

A tudományos diákköri ösztöndíj rendelkezésre álló féléves keretösszege a 2017/2018. tanév őszi félévben: 90 440 Ft.

 

A pályázat benyújtásának feltételei

Tudományos diákköri ösztöndíjban az Egyetem azon hallgatója részesülhet, akinek aktív tudományos diákköri munkáját a Tudományos Diákköri (a továbbiakban: TDK) titkárok javaslata alapján a kari TDK vezető oktatója és a kari tudományos diákkörökért felelős dékánhelyettes elismeri.

Tudományos diákköri ösztöndíjban részesülhet minden olyan hallgató, aki az alábbi feltételeknek megfelel:

a)      valamely kari TDK regisztrált, aktív tagja,

b)      Kari Tudományos Diákköri Tanács (jelen szakasz alkalmazásában a továbbiakban: KTDT) ügyrendjében meghatározott kötelezettségeinek eleget tett.

 

A pályázat benyújtása

A pályázati időszak: 2017. november 24. – 2017. december 8.

A pályázatok benyújtásának helye: NETK Dékáni Hivatal (1089 Budapest, Ludovika tér 2. 2. emelet 253. iroda).

Benyújtandó dokumentumok:

-        a hallgató által aláírt és kitöltött pályázati űrlap (letölthető a http://netk.uni-nke.hu/hallgatoknak/osztondijak_-palyazatok linkről),

A pályázatot egy eredeti példányban kell benyújtani.

 

A pályázat elbírálásának rendje

A pályázatok elbírálása a KTDT hatásköre. A pályázatok elfogadásához a KTDT tagok minősített többségének szavazata szükséges. A pályázatok elbírálására összehívott KTDT ülésre a kari HÖK gazdasági és szociális ügyekért felelős alelnökét meg kell hívni, aki szavazati joggal vesz részt a pályázatok elbírálásában.

A formai hibás pályázatok érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülnek.

Az eredmények közzétételének várható időpontja: 2017. december 22.

 

Budapest, 2017. november 24.

 

                                                                                                Dr. Rada Péter

                                                                        mb. tudományos és nemzetközi dékánhelyettes

Pályázati felhívás - Tudományos diákköri ösztöndíj

Tudományos diákköri ösztöndíj pályázati adatlap

Tudományos diákköri ösztöndíj szempontrendszer

 

 

Kiemelt tanulmányi ösztöndíj rangsor

Kiemelt tanulmányi ösztöndíj - rangsor

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ

2017/2018 I. FÉLÉV

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Hallgatói Önkormányzata pályázatot hirdet rendszeres szociális ösztöndíj és alaptámogatás elnyerésére.

Pályázók köre

Rendszeres szociális ösztöndíjra pályázhatnak a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar aktív jogviszonyú, alapképzésben vagy mesterképzésben, nappali munkarendben tanulmányokat folytató, közszolgálati ösztöndíjas azon hallgatói, akiknek a családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a pályázat beadásának időpontjában érvényes mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 230 százalékát.

Alaptámogatásra való jelentkezésre a hallgatók csak az első bejelentkezésük alkalmával jogosultak!

A pályázat benyújtása

A pályázatokat a Diákjóléti Bizottsághoz (1083 Budapest, Orczy út 1, Orczy Úti Kollégium F13-as HÖK iroda) kell benyújtani.

A pályázat leadható: 2017. október 3-án, 4-én és 5-én 16:00 – 18:00-ig

Leadandó dokumentumok

-         Pályázati adatlap

-         A pályázó lakhatási- és szociális körülményeinek, valamint jövedelmi helyzetének igazolására (jelen pályázati adatlap II.-III.-IV. pontjai) a szükséges igazolások listája által meghatározott dokumentumok (HTJSZ 5/2. számú melléklete).

A Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 18. § (2)-e alapján azon hallgatóknak, akik a 2017/18-as tanév első félévében kollégiumi férőhelyért pályáztak, igazolásaikat pedig hiánytalanul megküldték, csak abban az esetben szükséges az igazolásaikat benyújtaniuk, amennyiben szociális helyzetükben változás következett be. Amennyiben a pályázó él ezen lehetőségével, elfogadja a kollégiumi felvételi eljárásban megítélt szociális pontjait.

HTJSZ 16 § (6) és (7)

A hallgatóval szemben – az Egyetem Hallgatóinak Fegyelmi és Kártérítési Szabályzata szerint – fegyelmi eljárás indul, amennyiben pályázatában valótlan adatokat, tényeket közöl.

A hallgató pályázatában közölt adatokat a pályázat elbírálására jogosult szerv vagy személy vagy az általa meghatalmazott személy ellenőrizheti, akár a pályázó lakóhelyén, akár egyéb dokumentumok bekérésével. A pályázó hallgató pályázatának benyújtásával vállalja, hogy ezen kötelezettségének eleget tesz.

A pályázat elbírálásának rendje és feltételei

A rendszeres szociális ösztöndíj pályázatait a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatban meghatározott pontrendszer szerint kell elbírálni.

A Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat a pontrendszert tartalmazó melléklettel (5/3. számú melléklet) együtt megtalálható az egyetem hivatalos honlapján. (http://uni-nke.hu/egyetem/szabalyzatok_-dokumentumok/hallgatoi-kovetelmenyrendszer)

A pályázó által alá nem írt adatlappal benyújtott, a határidőn túl beadott pályázat érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül.

Végleges eredmények várható közzétételének ideje: 2017. október 11.

Forduljatok bizalommal hozzánk és felmerülő kérdéseiteket az nke.netk.djb@gmail.com vagy a szaboregina0220@gmail.come-mail címre küldjétek el.

                                                                                                     

Diákjóléti Bizottság

Hallgatói Önkormányzat

Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar

Nemzeti Közszolgálati Egyetem