EU Karrier lehetőségek

Miért érdemes az EU-nál dolgozni?

Alakítsa velünk együtt Európa jövőjét!

Izgalmas, új karrierre vágyik? Dinamikus, pörgős munkakörnyezetben szeretne dolgozni? Mindezt megtalálhatja az Európai Uniónál! Az uniós intézmények és ügynökségek inspiráló, kihívásokkal teli munkaköröket kínálnak leendő munkatársaiknak. Az EU az élet minden területéről várja a jelentkezőket. Aki az Uniónál helyezkedik el, biztos lehet abban, hogy sokszínű, multikulturális közegben végzi majd munkáját. Arra is lehetősége lesz, hogy kamatoztassa nyelvtudását, a legtöbb uniós álláshely betöltéséhez ugyanis legalább két hivatalos uniós nyelv ismerete szükséges. Felvételét követően nyelvtanfolyamokon is részt vehet, ahol továbbfejlesztheti nyelvi készségeit. Az újonnan felvett uniós alkalmazottak mindegyike segítséget kap ahhoz, hogy választott pályáján kiteljesítse magát. Minden sikeres jelentkező versenyképes jövedelemre számíthat.

Az Európai Unió karrierlehetőségek széles választékát kínálja pezsgő életű, gazdag kultúrájú székhelyein – Brüsszelben, Luxembourgban és Strasbourgban –, illetve Európa-szerte működő ügynökségein és a világ más országaiban működtetett küldöttségein.

Nemzetközi munkakörnyezet

Az EU intézményeinél 28 ország polgárai állnak egymással napi kapcsolatban. Ez a nemzetközi, többnyelvű munkakörnyezet érdekes és változatos közeget biztosít munkatársainknak. Lehetőség van Európa valamelyik másik városában működő uniós ügynökségnél vagy a világ más részén, uniós küldöttségnél is dolgozni.

Munkahelyi mobilitás

Nem egy életre szóló állást kínálunk, hanem egy életen át tartó, folyamatosan megújuló szakmai pályafutást. Belső munkahelyi mobilitási programunknak köszönhetően munkatársaink bizonyos időközönként állást válthatnak a különböző uniós intézmények és szervezeti egységek között.

Jelentkezési tudnivalók

Az európai intézményekben vagy szervekben betölthető állások esetében a jelentkezési eljárás attól függ, hogy milyen típusú az Ön által kiválasztott állás betöltésekor megkötendő szerződés. A munkaszerződések típusai a következők (a szabadúszó munkát nem számítva): állandó szerződés, határozott időre szóló szerződés és ideiglenes szerződés. Létezik emellett szakmai gyakorlat is. Ebben a szakaszban részletes információkkal szolgálunk arról, hogyan lehet jelentkezni az egyes munkaszerződések szerinti állásokra vagy szakmai gyakorlatra az EU-nál.

Mindegyik szerződéstípus esetében meghatározott kiválasztási eljárás lefolytatására kerül sor. Azt tanácsoljuk, feltétlenül tájékozódjon az eljárás egyes szakaszaira vonatkozó határidőkről, ellenőrizze, hogy rendelkezik-e a pozíció betöltéséhez előírt összes fontos képesítéssel, nézzen utána, hogy kell-e számítógépes feleletválasztós tesztet kitöltenie, és/vagy értékelőközpontban számot adnia képességeiről és ismereteiről. Ha már tájékozódott a különböző kiválasztási eljárásokról, próbára teheti tudását a honlapunkon található próbatesztek  segítségével, és annak is utánaolvashat, milyen egyéb képzési lehetőségeket, illetve segítséget vehet igénybe. Sok sikert kívánunk!

A kiválasztási és a felvételi eljárás szereplői

Miután kiválasztotta, hogy melyik pozícióra kíván jelentkezni, olvassa el a versenyvizsga-felhívást, amelyben minden fontos információt megtalál a jelentkezéssel kapcsolatban. Az állandó és a határozott időre felvett munkaerő kiválasztását az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal végzi (EPSO). Ez azt jelenti, hogy az internetes jelentkezéstől kezdve az értékelőközpontban tett vizsgákig bezárólag az EPSO felügyeli és vezényli le a kiválasztási eljárás teljes hosszát. Ha kérdése merül fel az eljárással kapcsolatban, az EPSO segíthet Önnek.

Valamennyi kiválasztási eljáráshoz külön vizsgabizottság  tartozik. Ez a bizottság választja ki a pályázókat az egyes szakaszokban és állítja fel a sikeres pályázók végső listáját.  A vizsgabizottság uniós tisztviselőkből áll. Az EPSO gondoskodik arról, hogy minden egyes vizsgabizottság betartsa az eljárás szabályait. A felvételi eljárásban közreműködnek az uniós intézmények humánerőforrással foglalkozó egységei is. Ezeknek a szervezeti egységeknek a feladata a sikeres pályázók felvétele, azaz ők döntenek arról, hogy egy adott álláshelyre kit vesznek föl az EPSO tartaléklistájáról. Az intézmények a kiválasztott jelentkezőket behívják felvételi elbeszélgetésre, és ha az interjú sikeresnek bizonyul, állást ajánlanak nekik.

Ha uniós intézményben keres állást, legelőször is tájékozódjon a lehetséges szerződéstípusokról. Bár állandó tisztviselői állásokat is kínálnak az intézmények, adott esetben egy határozott idejű szerződés jobban megfelelhet az Ön céljainak és igényeinek. Akármelyik szerződéstípust választja is végül, kérjük, tartsa szem előtt, hogy a kiválasztási eljárás, amelyben előreláthatólag részt kell vennie, több hónapig is eltarthat.

Bérek és juttatások

A tisztviselők havi alapilletménye a pályafutásukat megkezdő titkárok és irodai alkalmazottak (AST/SC 1) esetében a legalacsonyabb, mintegy 2300 euró, míg a négy évnél hosszabb szolgálati idővel rendelkező legfelső besorolási fokozatú (AD 16) tanácsosok esetében a legmagasabb, hozzávetőlegesen 16 000 euró. Az egyes besorolási fokozatokon belül a tisztviselőket a teljesített szolgálati idő függvényében öt fizetési fokozatba sorolják. Az uniós tagországokban számított inflációt és a fizetések vásárlóerejét alapul véve az alapilletményeket évente kiigazítják.

Azok a tisztviselők, akik hazájukat azért hagyták el, hogy uniós intézményben vállaljanak munkát, külföldi munkavégzési támogatásra jogosultak, mely az alapilletményük 16%-át teszi ki.

Családi helyzetük függvényében a tisztviselők családi támogatásokban is részesülnek. Ezek közé tartozik a háztartási támogatás, az eltartott gyermek után nyújtott támogatás, az iskoláztatási támogatás és az óvodai támogatás.

Az uniós köztisztviselők fizetése jövedelemadó-mentességet élvez abban az országban, ahol dolgoznak. Ahelyett, hogy az államkasszába adóznának, fizetésüket közvetlen közösségi adó terheli, amely egyenesen az EU költségvetésébe kerül vissza. A közösségi adó progresszív adónem, összege az adóköteles jövedelem 8–45%-át teszi ki. 2014 és 2023 között ezenfelül egy úgynevezett „szolidaritási adó” is levonásra kerül a tisztviselők illetményéből.

Hogyan lehet pályázni?

Az uniós intézmények nyílt versenyvizsgák segítségével választják ki azokat a pályázókat, akiknek később határozatlan idejű szerződést kínálhatnak. A versenyvizsgákat ezen a honlapon teszik közzé. Az első tesztsorozat, amelyre a pályázókat meghívják, az alkalmasságukat és a készségeiket felmérő számítógépes pszichometriai teszteket tartalmaz. Azokat a pályázókat, akik ezeken a teszteken megfelelnek, meghívják az értékelőközpontba, ahol munkával kapcsolatos feladatokat kell kis csoportokban elvégezniük, miközben legalább két értékelő figyeli mindegyik pályázót. A feladatok során az uniós intézményekben végzett munkához leginkább szükséges készségeket mérik fel. Ezek általában a következők: elemző- és problémamegoldó készség, kommunikációs készség, minőségi és eredményes munkavégzés, tanulási és fejlődési képesség, szervezőkészség és az elvégzendő feladatok rangsorolásának képessége, munkabírás és rugalmasság, együttműködési képesség, valamint a diplomások esetében vezetői készség.

A versenyvizsgát sikerrel teljesítők neve tartaléklistára kerül. Üresedés esetén az intézmények erről a listáról választják ki, kinek küldenek felvételi ajánlatot. A versenyvizsgákat tehát nem egy-egy konkrét álláshely betöltésére írják ki: a cél tartalékállomány létrehozása üresedések esetére.

A versenyvizsgák változó formát öltenek aszerint, hogy milyen szakmai profilú tartalékállományra van szükség.

Az eljárás versenyvizsga-felhívással indul, amely tartalmazza a profillal, a pályázati feltételekkel és a kiválasztási eljárással kapcsolatos valamennyi részletes tudnivalót.

A kiválasztási eljárás lefolytatása a felhívás közzétételétől számítva általában 5–9 hónapot vesz igénybe.

A tartaléklistára azok neve kerül fel, akik az értékelési szakaszban a legmagasabb pontszámot szerzik. Őket az uniós intézmények behívhatják állásinterjúra.

Az általános versenyvizsgák esetében a tartaléklisták általában 1 évig, a többi profil esetében pedig változó időtartamra érvényesek. A tartaléklisták érvényessége meghosszabbítható.

Elérhetőség és Link:

https://epso.europa.eu/home_hu

http://europa.eu/epso/doc/traineeshipsguide_en.pdf

https://epso.europa.eu/apply/job-offers_hu

Szakmai gyakorlat:

https://epso.europa.eu/job-opportunities/students-and-graduates_hu#tab-0-1

https://europa.eu/european-union/about-eu/working/graduates_en

Diplomások:

https://epso.europa.eu/job-opportunities/students-and-graduates_hu#tab-0-2

Facebook oldalak:

https://www.facebook.com/eucareersnke/

https://www.facebook.com/EU.Careers.HU/

Gmail:

eucareers.nke@gmail.com