Elsőéveseknek

Tisztelt Első Éves Hallgatónk!

 

Beiratkozással kapcsolatos információk

 

A képzésére, valamint a 2018/2019. tanév őszi félévére történő beiratkozás

időpontja 2018. augusztus 23.

alapszakos hallgatók részére: 9.00

mesterszakos hallgatók részére: 13.00

helyszíne a Ludovika Kampusz (Budapest, Ludovika tér 2.), II. emelet 234-es terem.

 

A felvételt nyert jelentkezőnek a felvételi határozatban szereplő szakra, munkarendre kell beiratkoznia. A beiratkozáson kötelező a részvétel.

A beiratkozásra feltétlenül hozza magával:

–      alapképzésre történő beiratkozás esetén eredeti érettségi bizonyítványt és egy másolati példányát;

–      mesterképzésre történő beiratkozás esetén eredeti főiskolai/egyetemi oklevél és egy másolati példányát;

–      nyelvvizsga bizonyítvány(ok) eredeti és egy másolati példányát;

–     3 hónapnál nem régebbi büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt (csak eredeti példányt áll módunkban elfogadni);

–      személyazonosításra alkalmas igazolványt (személyi igazolvány /útlevél) és egy másolati példányát;

–      lakcímkártyát és egy másolati példányát;

–      a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet (TAJ) igazoló hatósági bizonyítványt és egy másolati példányát;

–      adóazonosító jelét tartalmazó adóigazolványt és egy másolati példányát;

–      bankszámlaszámot (bank pontos megnevezése, bankszámlaszám);

–      1 db igazolványképet, amelynek hátoldalán fel van tüntetve a név és a születési dátum;

–       támogatott hallgatók közszolgálati ösztöndíjszerződést 4 eredeti példányban / önköltséges hallgatók képzési szerződést 4 eredeti példányban (kari honlapról - netk.uni-nke.hu - letölthető 2018. augusztus 6-től - Hallgatóknak/Elsőéveseknek menüponton belül);

–       Neptun rendszerből nyomtatott, majd kitöltött és aláírt beiratkozási lapot egy példányban

(A Központi Tanulmányi Hivatal mellékelt tájékoztatója szerint).

 

Hallgatói szerződésminták:

Közszolgálati ösztöndíjszerződés (közszolgálati ösztöndíjasok részére)

Hallgatói képzési szerződés (önköltséges képzésben részt vevő hallgatók részére)

 

A beiratkozás napján tájékoztatást kap a tanulmányai sikeres elvégzéséhez szükséges információkról valamint a Neptun.net rendszer használatáról.

 

A 2018/2019. tanév I. félév beosztása

 

Regisztrációs hét:                                2018. augusztus 21. - 2018. szeptember 2.

Szorgalmi időszak:                               2018. szeptember 3. - 2018. december 14.

A nappali munkarenden az oktatás szeptember 3-án „A” héttel kezdődik.

Vizsgaidőszak:                                     2018. december 15. - 2019. január 25.

 

Hallgatói jogviszony

A hallgatói jogviszony az első félévre történő beiratkozással jön létre. Az első évfolyamra történő beiratkozást követően a hallgatónak minden félévben bejelentkezési kötelezettsége van.

A karra történő beiratkozás feltétele a felvételt rögzítő felvételi határozat, vagy az átvételt engedélyező határozat. A büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítvány.

Felhívjuk figyelmét, hogy aki felvételt nyert, de nem iratkozik be, annak hallgatói jogviszonya nem jön létre, ezáltal a regisztrációs időszak végén az elektronikus nyilvántartási rendszerből törli az Intézmény.

A hallgatói jogviszony szünetelése (passzív félév)

A jelenleg hatályos szabályzatok értelmében az első félév szüneteltetésére nincs lehetőség.

A hallgató ABBAN AZ ESETBEN tekinthető az ELSŐ félévben aktív hallgatónak, ha:

  • a beiratkozási kötelezettségének eleget tett (beiratkozási lap kitöltése, szerződés kitöltése, megjelölt dokumentumok leadása stb.);
  • a NEPTUN rendszerben rendelkezik végleges egyéni tanrenddel, amely tartalmazza a minimális tanegység felvételét;
  • egyéb, a félév aktívvá tételéhez kapcsolódó kötelezettségének eleget tett (pl.: önköltség megfizetése), a NEPTUN rendszerben aktív félévet regisztrált az aktuális félévre.

Az önköltség befizetése

Az önköltség összegéről és befizetésének módjáról szóló tájékoztató megtalálható a http://netk.uni-nke.hu honlapon Hallgatóknak/Hallgatói pénzügyek menüpont alatt.

Pénzügyekkel kapcsolatos kérdései esetén a Gazdasági Osztályhoz fordulhat, elérhetőségük a kari honlapon szintén megtalálható.

 

Esélyegyenlőség

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem valamennyi karán fogyatékosügyi koordinátorok segítik a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányi előmenetelét. 

A Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar fogyatékosügyi koordinátora: Volenszky Hajnalka, volenszky.hajnalka@uni-nke.hu

https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/eselyegyenloseg

 

Kollégium

A 2018/2019-ess tanév kollégiumi felvételi eljárással kapcsolatban keressék a pályázati felhívását az Egyetem honlapján (http://uni-nke.hu) a Hallgatóknak/Kollégium menüponton belül. A pályázatra a netpun.net rendszeren keresztül lehet jelentkezni a pályázati kiírásban megjelölt időszakban.

A képzéssel kapcsolatos minden további aktuális információt megtalál az egyetem (http://uni-nke.hu), illetve a Kar (http://netk.uni-nke.hu) honlapján, valamint kérdései esetén forduljon bizalommal a Tanulmányi Osztályhoz.