Hallgatóknak

2015. február 1-jével megalakult a Nemzeti Közszolgálati Egyetem legfiatalabb kara. A Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar az egykori Nemzetközi Intézet alapjain, annak szervezetének és oktatási portfóliójának kibővítésével jött létre. Az új Kar vezetése azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a szakmai kiválóság mellett egyben hallgatóbarát kart építsen. Tálas Péter, a Kar alapító dékánja beiktató beszédében erre a közös meggyőződésre utalt:

„Az elmúlt évtizedek során meggyőződésemmé vált, hogy valóban nagy és jelentős eredményeket csak azok tudnak elérni, magas színvonalú minőségi munkát tartósan csak azok képesek végezni, akik szeretik munkájukat, akik örömüket lelik abban a tevékenységben, amit hivatásul választottak. Dékánként arra szeretnék törekedni, hogy a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar valamennyi oktatója, kutatója, munkatársa, hallgatója örömét lelje abban, amit csinál – az oktatásban, kutatásban, tanulásban.”

(Dr. Tálas Péter, 2015. 01. 30.)