SzűkítésMinden Címke 100


bejegyzések

Esélyek és lehetőségek a Brexit után

  • fokep
  • img 3771
  • img 3790
  • img 3804
  • img 3807
  • img 3853
  • img 3895
  • img 4135
  • img 4165
  • img 4182
  • img 4212
  • img 4292
  • img 4299
 • Előző
 • Következő

Továbbra sem lehet tudni, hogy Nagy-Britannia mikor és milyen módon hagyja majd el az Európai Uniót és a Brexit lehetséges következményei kapcsán is számos kérdés nyitott még. Ezekről is szó volt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott konferencián, ahol a brit kilépés forgatókönyveit és hatásait elemezték a szakemberek.

„A brexit után már egy másik fajta Európában kell gondolkodnunk”- mondta előadásában Dr. habil. Koller Boglárka. A Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar (NETK) dékánja szerint jelenleg elég speciális Nagy-Britannia helyzete, hiszen még teljes jogú tagja az európai közösségnek, de már kifelé tekinget az unióból. A szakember elmondta, hogy a britek mindig is a saját képükre szerették volna formálni az EU-t, és sokszor csak eszközként tekintettek az uniós tagságra. Koller Boglárka előadásában bemutatta a Brexitről szóló referendumhoz vezető folyamat legfontosabb lépéseit, így szólt például a skótok függetlenségi népszavazásáról vagy David Cameron szerepéről. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a volt brit miniszterelnök – mint az á la carte-típusú unió támogatója-  sem számított a Brexit sikerére, inkább belpolitikai motivációk vezették ezzel kapcsolatos politikáját. Elhangzott az is, hogy a Cameront a kormányfői székben követő Theresa May, hivatalba lépése után egyből eloszlatta a kételyeket afelől, hogy magát a folyamatot vissza lehetne-e fordítani. Kimondta, hogy ki fognak lépni az unióból, ennek egyik jele volt az is, hogy a soros EU-elnökségről is lemondtak. Koller Boglárka Juncker bizottsági elnököt is idézte, aki szerint, amíg a britek nem indítják el a kilépési folyamatot, a brüsszeli adminisztráció nem tárgyal velük. A meghatározó uniós országok államfőit azonban már megkereste a brit miniszterelnök, aki szeretné országa számára az unióból származó előnyöket minél jobban megtartani. Az előadáson szó volt a londoni felsőbíróságnak a napokban hozott ítéletéről, amely kimondta, hogy a brit kormánynak nincs joga parlamenti jóváhagyás nélkül aktiválni a Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyét, azaz az unióból való kilépést. A brit kormány a döntés ellen azonban fellebbezett, és tartani akarja magát az eredeti menetrendhez, azaz legkésőbb 2017. március végéig elindítaná a brit EU-tagságot megszüntető folyamatot. Előadásában a NETK dékánja rávilágított a Brexit nemzetközi dimenzióira is, így például az orosz elnök és a megválasztott amerikai elnök megnyilvánulásaira is, amelyek inkább a Brexit mellett foglaltak állást.

„A Brexitet támogató kampány legfontosabb témája a szuverenitás kérdése volt”- mondta előadásában Dr. habil. Arató Krisztina. Az ELTE Politikatudományi Intézet igazgatóhelyettese a politikai mítoszok és ellenmítoszok kapcsán beszélt a britek kilépésről. Elhangzott, hogy a szuverenitás mellett az euroszkeptikusok olyan érveket hoztak fel a Brexit mellett, mint például az unió nem demokratikus működése és cselekvőképtelensége. Emellett sokszor hangoztatták azt is, hogy a kilépéssel a brit gazdaság jobban jár és a sokszor értelmetlen uniós szabályokat sem kell majd betartaniuk. De érveltek az unió bevándorlás-politikája ellen is, valamint az uniós közös költségvetésbe befizetendő pénzeket is soknak ítélték. Arató Krisztina szerint a Brexit is azt bizonyítja, hogy egy új törésvonal van kialakulóban a globális és a lokális (európai/nemzeti) érdekek között Európában.

„A Brexitről szóló referendum célja elsősorban a belpolitikai küzdelmek befolyásolása volt”- hangsúlyozta előadásában Kaszap Márton. A NETK tanársegédje elmondta, hogy a népszavazás eredménye közvetlen belpolitikai következményekkel is járt: lemondott a kormány, a Munkáspárt teljesen meggyengült, a konzervatív párt és a Brexit -párti UKIP pedig megerősödött. Az előadásban szó volt arról, hogy a brit uniós tagsági feltételek újratárgyalása – a referendum előrehozása miatt - rövid ideig tartott, és eléggé felszínes is volt. Az előadó megjegyezte, hogy a konzervatív párton belül is voltak törésvonalak, a londoni főpolgármester például négy hónappal a referendum előtt döntötte el, hogy a kilépés mellett kampányol majd.

Kaszap Márton szerint érdemes lenne mélyebben is elemezni azt, hogy mi vezetett végül a britek döntéséhez. Mivel Nagy-Britannia egyes régiói jelentősen leszakadóban vannak, ez értelmezhető egyfajta segélykiáltásként is a szegényebb térségekben élők részéről. Születtek olyan szociológiai értelmezések is, amelyek szerint a vidéki, alacsony képzettségű és idős emberek döntötték el a népszavazást, de Kaszap Márton szerint óvatosan kell kezelni ezeket az elemzéseket. Ugyanakkor az elgondolkodtató, hogy Nagy-Britannia olyan térségei is a kilépés mellett szavaztak nagyobb arányban, amelyek az elmúlt években haszonélvezői voltak az uniós fejlesztési forrásoknak.

A Brexit jogi lehetőségeit elemezte előadásában Dr. Bóka János. A NETK dékánhelyettese szerint bár jogi előzménye nincs az unióból való kilépésnek, erre az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkelye lehetőséget ad. Elmondta, hogy ezt annak idején azért fogadták el az uniós törvényhozók, mert ezzel akarták kifogni a szelet az euroszkeptikusok vitorlájából, de senki nem gondolta igazából, hogy ezt a rendelkezést valaha is használni fogják. A törvénycikk egyetlen feltételül azt szabja, hogy a kilépésnek összhangban kell lennie a tagállam alkotmányos követelményeivel, amelyet adott esetben az Európai Unió Bírósága vizsgálhat. Az európai közösségből való kilépésnek vannak formális szabályai, ilyen például az, hogy a szándékot az Európa Tanács számára hivatalosan is jelezni kell, de ennek nincs konkrét határideje. Bóka János szerint ez az úgynevezett átmeneti időszak több jogi problémát is felvet Nagy-Britannia számára, hiszen amíg nem jelzik kilépési szándékukat, teljes jogú tagként például nem folytathatnak kereskedelmi tárgyalásokat. A briteknek külön meg kell majd állapodniuk az unióval a kilépés szabályairól, amelyről az Európai Tanács minősített többséggel dönt. Bóka János elmondta azt is, hogy a kilépés jogilag akkor történik meg, ha a kilépési megállapodás hatályba lép vagy két év eltelik a szándék bejelentése óta. Véleménye szerint, ha a britek a kilépési szándékot hivatalosan is bejelentik, onnan kezdve már nincs visszaút, legfeljebb, ha majd egyszer újra kérik felvételüket az Európai Unióba. De akkor is át kell esniük a szokásos felvételi procedúrákon. A dékánhelyettes úgy látja, hogy a kilépést jogi értelemben lehetővé tevő uniós alapszerződés csak a szabályozás illúzióját jelenti, az igazi döntés továbbra is a politikusok kezében van. Mindez azonban tovább növeli a bizonytalanságot, amely ebben a helyzetben a legrosszabb megoldást jelenti.

„Az EU érdeke is az lenne, hogy a britek a Brexitet követően is valamilyen formában megmaradnának az uniós belső piacon”- mondta előadásában Prof. Dr. Halmai Péter akadémikus. A NETK tanszékvezetője elmondta, hogy britek gazdaságilag sokat profitáltak az uniós tagságból, például ezalatt az idő alatt megduplázódott az ország GDP-je. A Brexit legközvetlenebbül a kereskedelem területét érinti majd, ezért is fontos a britek számára, hogy továbbra is működhessenek a belső piacon. Különösen igaz ez a pénzügyi szolgáltatások területére, amelyben különösen meghatározó a szerepük az unión belül. „Minél függetlenebb szabályozási konstrukciót választanak, annál nehezebben fognak hozzáférni a belső piachoz”- hangsúlyozta Halmai Péter.

A tanszékvezető a lehetséges modellek között említette az EGT tagállamok működési mechanizmusát, a kétoldalú szerződések tömegével operáló svájci példát vagy a vámunió lehetőségét. Szerinte azonban az sem kizárt, hogy egy új modell születik meg a Brexit hatásra. A rövid távú következmények közzé sorolta a növekvő kereskedelmi költségeket, a GDP csökkenését, az üzleti beruházások visszaszorulását. Hosszabb távon tovább zsugorodhat a kereskedelem volumene és a pénzügyi szereplők kitelepülésével is számolni kell. Halmai Péter megjegyezte, hogy Nagy-Britanniában a gazdaság nem növekedett volna éves szinten másfél százalékkal a gazdasági bevándorlók nélkül. Az akadémikus szerint a politikai populizmus is hozzájárult a Brexit bekövetkezéséhez, aminek azonban ára van. A várható gazdasági visszaeséssel kapcsolatos előrejelzések alapján ez egy körülbelül 5 ezer fontos adót jelent majd a brit választópolgároknak. 

„A pénzügyi szolgáltatások várható visszaesésének jelentős továbbgyűrűző hatása lesz a brit gazdaságban” – mondta előadásában Dr. habil. Elekes Andrea. A NETK egyetemi docense szerint az árukereskedelemmel szemben a pénzügyi szolgáltatások kereskedelme területén jelentős többletet mutat évek óta Nagy-Britannia. A Brexit miatt azonban olyan következményekkel kell szembenéznie, mint például a pénzügyi szolgáltatások fejlesztésének visszaszorulása, aminek következtében a nagy szolgáltatók elkezdenek más uniós tagországokba költözni. Hasonló jelenségek várhatóak a biztosításokat kezelő cégek tekintetében is, valamint a pénzügyi szakemberek is kezdenek távolodni a szigetországtól.

„A Brexit inkább rontja az EU nettó haszonélvezőinek pozícióját, így az uniós központi költségvetés várható változása miatt hazánk is rosszabbul járhat”- fogalmazott a rendezvényen Dr. Szemlér Tamás. A NETK egyetemi docense elmondta, hogy Nagy-Britannia az EU egyik nagy nettő befizetője, de komoly kedvezményeket is kapott az elmúlt évtizedekben. Kilépésükkel valószínűleg változik majd a közös uniós költségvetés nagysága, de reményei szerint ez jó alapot jelent majd a szerkezet átgondolására.

Várhatóan az európai uniós források is csökkenek majd a Brexit hatására Dr. Kutasi Gábor szerint. A Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docense elmondta, hogy a britek kilépése miatt Magyarország növekedési előrejelzései is csökkentek valamelyest. A szakember a brit munkaerőpiac kapcsán beszélt arról, hogy jelenleg mintegy 80 ezer magyar vállal munkát a briteknél, akik csak akkor térnének haza, ha jelentősen – mintegy duplájára- emelkednének a magyarországi nettó bérek. Erre azonban szerinte nincs igazán esély.

Szöveg:Szöőr Ádám

Fotó:Hervai Laura

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: Brexit, NETK, 2016

Az NKE NETK oktatójának angol nyelvű publikációja és előadása Prágában

rethinking v4 s eurozone dilemmas

November 9-én a prágai Európa-házban került sor a prágai Association for International Affairs koordinálásával, a Konrad-Adenauer-Stiftung támogatásával készített “Rethinking V4’s Eurozone Dilemmas after the UK Referendum” c. tanulmány bemutatására. Az anyagot a négy visegrádi ország öt szakértője készítette el; a Magyarországról szóló rész szerzője (és a rendezvényen előadója) Dr. Szemlér Tamás, az NKE NETK Nemzetközi Gazdasági és Közpolitikai Tanulmányok Tanszékének egyetemi docense volt.

A tanulmány teljes szövege elérhető az alábbi címen:

http://www.amo.cz/wp-content/uploads/2016/11/AMO_Rethinking-V4s-Eurozone-Dilemmas-after-the-UK-Referendum.pdf


2016. november 15.


Gyűlöletbeszéd, mint jelenség és kezelési lehetőségei

pb029611

November 2-án, az ETT soron következő tudományos diákköri ülésen meghívott előadónk Pál Gábor volt, aki „Gyűlöletbeszéd, mint jelenség és kezelési lehetőségei” címmel tartott előadást. Nyilvánvalóan ez egy olyan téma, amelyről talán nem is tudjuk, hogy érdekel minket, de mégis nap mint nap találkozunk vele, főleg a közösségi média területén. Mindannyiunknak van olyan ismerőse, aki akár a Facebookon, akár más felületeken nem tudja megállni, hogy naponta – vagy akár napjában többször is – hosszabb lélegzetvételű bejegyzésekben ossza meg a véleményét aktuál politikai kérdésekről, a kormányról, az Európai Unióról, vagy akármiről, amiben éppen kivetnivalót talál és ezt egy adott embercsoportra sértő módon teszi. Ezeknek a bejegyzéseknek a megírása, de az elolvasása és a véleményezése is veszélyes és ingoványos terep: erről beszélt nekünk Pál Gábor a legutóbbi EU műhely keretében.

Az előadó sokat foglalkozott ezzel a témával, nekünk azonban egy egy órás előadás keretén belül kutatásainak csak egy kisebb szeletét tudta bemutatni, bár ezt igyekezett a lehető legteljesebb mértékben megtenni, és egy komplex, átfogó képet adni a gyűlöletbeszéd jelenségéről. Bevezetésként elmondta, hogy a magyar nyelvben és terminológiában gyakorlatilag csak 1993-94 körül jelent meg ez a kifejezés a gyűlöletre uszító beszédek leírására. Nincs ezzel másképp a többi nemzet sem, a gyűlöletbeszéd, mint fogalom egy viszonylag újkeletű dolog, ez azonban nem jelenti azt, hogy a megfelelő alternatívái ne léteztek volna már az „ősidők” óta. Magyar vonatkozásban például megemlítésre került a Csemegi-kódex, az első olyan  magyar törvénykönyv, amely átfogó büntetőjogi szabályozást tartalmazott. Ebben a törvénykönyvben találkozhatunk a „gyűlöletre izgatás” szókapcsolattal, amelynek egy része tulajdonképpen lefedi a ma használt gyűlöletbeszéd kifejezés jelentését.

pal gabor

Pál Gábor

Pál Gábor a hazai politikatudomány egyik jól ismert szakembere. Tanulmányait az ELTE-ÁJK Politikatudományi Intézetében, illetve Politikatudományi Doktori Iskolájában végezte. Dolgozott már többek között az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjában, illetve a Nemzeti Közigazgatási Intézetben. Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense és az ELTE óraadó munkatársa. A gyűlöletbeszéd témakörének kétségtelenül egyik legnagyobb szakértője, számos ehhez kapcsolódó tanulmányt és előadást jegyez, valamint doktori disszertációját is ezen témából írta.

Ezután próbáltuk meghatározni a fogalom jelentését adó tényezőket. Pál Gábor elmondása alapján a gyűlöletbeszéd valami olyasmi, ami nem egy az egész emberiség, illetve egy adott személy, hanem egy meghatározott embercsoport ellen irányul, stigmatizáló jellegű, és egyben elősegíti és legitimálja az adott csoporttal szembeni ellenséges érzelmeket. A gyűlöletbeszéd megítélésével kapcsolatban számtalan dilemma áll fenn. Létezik olyan megközelítés, amely szerint az ilyen beszédmód nem jó ugyan, de önmagában talán még nem jelentene veszélyt; az erőszakkal való viszonya azonban már kétségre adhat okot. Ezzel foglalkozó kutatók meglátásai alapján a gyűlöletbeszéd hatféle módon állhat kapcsolatban az erőszakkal. Lehet, hogy a gyűlöletbeszéd jó, mert helyettesíti az erőszakot? Mert ahelyett, hogy tettlegesen  lépnének fel az adott embercsoport ellen, csak szidják őket? De lehet, hogy pont kiváltja az erőszakot? Mert annyit beszélnek róla, hogy végül meg is teszik? A legérdekesebb aspektus talán az Allport-skálán alapuló folyamat-koncepció, az ún, gyűlölet-piramis modell. Ez nem mást jelent, mint azt, hogy a gyűlöletbeszéd tulajdonképpen csak az első apró lépcsőfok a népirtáshoz vezető úton. Amint elfogadottnak tekintjük a gyűlöletbeszédet, egy szinttel feljebb, már a tettek mezéjre léphetünk, és végül olyannyira elfajulhat a helyzet, hogy az egész embercsoport kiirtására is sor kerülhet. Gondolhatnánk, hogy ez egy nagyon szélsőséges és valóságtól elrugaszkodott nézet, azonban mindannyian tudjuk, hogy hasonlóra a történelem során nem is egyszer volt példa.

Az előadás mindenkiben sok kérdést vetett fel, így hallgatói részről nem egy problémafelvetés érkezett, ami elég szokatlan jelenség. A téma kapcsán beszéltünk a közösségi média hatásairól, „Brüsszelről”, Hitler Németországáról és a náci ideológiáról. Az előadás kapcsán felmerült kérdésekből legalább annyit tanultunk, mint magából az előadásból. Olyan problémák kerültek felszínre, amelyek mindannyiunkat foglalkoztatnak, és amelyek nem elhanyagolhatók a társadalomtudományok szempontjából sem. Hogy vajon a gyűlöletbeszéd a demokrácia ára, vagy a demokrácia átka? Ez talán már a mi dolgunk lesz, hogy kiderítsük.

  • pb029616
  • pb029611
  • pb029630
  • pb029626
 • Előző
 • Következő

Elismerések és doktoravatás a tudomány ünnepén

  • fokep
  • dsc8692 2
  • dsc8719 2
  • dsc8743 2
  • dsc8804 2
  • dsc8894 2
  • dsc8946 2
  • dsc8949 2
  • dsc8965 2
  • dsc8968 2
  • dsc8986 2
  • dsc9041 2
  • dsc9056 2
  • dsc9069 2
  • dsc9161 2
  • dsc9170 2
  • dsc9177 2
  • dsc9184 2
 • Előző
 • Következő

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából tartott ünnepi szenátusi ülést az NKE. A Széchenyi Díszteremben rendezett eseményen összesen 34-en kaptak egyetemi kitüntetést, valamint 4 habilitált- és 7 PhD-doktort is avattak.

Az ünnepi szenátusi ülést a testület elnöke, Prof. Dr. Patyi András nyitotta meg, aki beszédében megemlékezett gróf Széchenyi Istvánról, aki birtokai egyévi jövedelmét ajánlotta fel a Magyar Tudományos Akadémia megalapítására. Az NKE rektora szólt „a legnagyobb magyar” édesapjáról, Széchényi Ferencről is, aki a Nemzeti Múzeum és a Nemzeti Könyvtár megalapítása mellett a Ludovika Akadémia létrehozásában is szerepet játszott. Az utóbbi kapcsán Patyi András megjegyezte: több mint 200 évvel ezelőtt is úgy látták a törvényhozók, hogy a rendszerezett tudás, a tudomány az erőnél is hathatósabb fegyver. „Ha a tudományt ünnepeljük, akkor tudományos eredményeinket is ünnepelnünk kell” – utalt a rektor arra, hogy az ünnepi szenátusi ülésen habilitált és PhD-doktorokat avat az intézmény és emellett elismeri mindazon szaktekintélyek munkáját is, akik sokat tesznek a Nemzeti Közszolgálati Egyetemért. Patyi András elmondta azt is, hogy a tudományos eredmény sokféle lehet, de a lényege az, hogy adjon többet annál, mint amit eddig tudtunk az adott témáról, és a használt módszerek legyenek tudományosak. A rektor Arany János Toldi estéje című művére utalva az ész erejére hívta fel a jelenlévők figyelmét. 

A köszöntőt követően került sor az elismerések és címek átadására. Az NKE Szenátusának döntése alapján az Egyetem Díszpolgára címet Finta József Kossuth-díjas építész kapta, akinek tervei alapján épült fel az egyetem Orczy úti kollégiuma és nevéhez fűződik a most épülő új oktatási épület tervezése is. Az ismert szakember a Ludovika Campus beruházás kezdetétől személyesen vett részt az új beépítések városképi illeszthetőségének vizsgálatában és az Orczy-park új központi bejáratának megfogalmazásában.

Az NKE rektorának döntése alapján a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Gyűrűjét Prof. Dr. Masát András és Prof. Dr. Varga Zs. András egyetemi tanárok vehették át. Masát András az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem rektoraként kezdeményezője volt intézménye és az NKE közötti partnerségi megállapodásnak. Ennek révén várhatóan erősödnek majd a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemzetközi kapcsolatai, valamint a két intézmény együttműködése az állam- és közigazgatás-tudomány oktatása, kutatása területén.

Varga Zs. András az alkotmányjog és a közigazgatási jog területén szerzett tudásával és kutatásaival nagyban hozzájárult a közigazgatási jog egyetemi tananyagának megújításához. Az alkotmánybírónak elévülhetetlen érdemei vannak a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen akkreditált államtudományi képzés felsőoktatási elfogadásában. Varga Zs. András kezdetektől támogatta az NKE államtudományi egyetemmé válásának szakmai koncepcióját és mindenkor az egyetemek közötti, a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés megteremtésén fáradozott.

A rendezvényen az NKE Aranyérme kitüntetést Dr. Boldizsár Gábor ezredes, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar hamarosan leköszönő dékánja vehette át, aki egyetemépítő feladatai részeként jelentős szerepet játszott az NKE és a Magyar Honvédség közötti együttműködés kialakításában. Az NKE Szenátusa Egyetemért Emlékérem kitüntetésben részesítette Lamos Imre dandártábornokot, aki folyamatosan segítette a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a jogelőd intézmény szolnoki telephelyén dolgozó, oktató, kutató munkatársak, valamint a hallgatók munkáját. Tiszteletbeli doktori címet ketten vehettek át az ünnepségen: Dr. Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke, az Állami Számvevőszék volt vezetője és Dr. Jávor András, a Magyar Kormánytisztviselői Kar elnöke, volt közigazgatási államtitkár. 

Az NKE Szenátusa Professor Emeritus címet adományozott Prof. Dr. Báthy Sándor ny. ezredesnek, a hazai katonai logisztikai szakemberképzés egyik megteremtőjének és Prof. Dr. Török Gábornak, az NKE Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola törzstagjának. Az eseményen magántanári címet vehetett át Dr. Orosz Zoltán altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnök-helyettese, míg címzetes egyetemi tanári címben nyolcan részesültek. Közöttük van Dr. Szájer József európai parlamenti képviselő, Dr. Szemerkényi Réka washingtoni nagykövet és Prof. Dr. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő is. Címzetes egyetemi docensi címet 11-en kaptak, köztük Dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár, Kun Szabó István vezérőrnagy és Molnár Zsolt ezredes. Rektori kitüntető oklevélben négyen részesültek: Prof. Dr. Kende György ny. ezredes, Szabó Andrea r. százados, Vaszkóné Fehér Katalin és Visi Tibor ezredes. A Visiting Scholar of the National University of Public Service címet Dr. Brian Cawleynek, a vezetőképzés és szervezetfejlesztés nemzetközileg elismert oktatójának és kutatójának ítélte oda az NKE rektora. 

Az ünnepi szenátusi ülésen Prof. Dr. Munk Sándor nyugállományú ezredes, a habilitációt odaítélő Egyetemi Habilitációs Bizottság elnöke mutatta be az egyetem új habilitált doktorait, akik az ünnepélyes fogadalomtétel után a Szenátus elnökétől vették át oklevelüket. Az ünnepségen az Egyetemi Doktori Tanács döntése értelmében összesen hét PhD doktor avatására került sor. Őket Prof. Dr. Padányi József dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos rektorhelyettese, a tudományos fokozatokat odaítélő Egyetemi Doktori Tanács elnöke mutatta be. Ezt követően került sor ünnepélyes fogadalomtételükre, majd doktorrá avatásukra. Az avatottak nevében Dr. Koller Boglárka habilitált doktor mondott válaszbeszédet. A Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar dékánja elmondta, hogy öröm és büszkeség is van a frissen avatottakban, hiszen teljesítették a maguk által kijelölt célt. „Ez azonban csak egy állomás, azon az egész életre szóló úton, amit hivatásnak nevezünk”- fogalmazott Koller Boglárka. Hozzátette, hogy a megszerzett tudásukkal a következő nemzedékek boldogulását is szeretnék segíteni. Elmondta azt is, hogy a kutató munkájának természetes velejárója az érdeklődésből fakadó izgatottság mellett a kételkedés is. „Nem kell megijedni tőle, sőt érdemes ebből merítkezni”- fogalmazott.

Az ünnepi szenátusi ülést követő fogadáson az NKE új díszpolgára, Finta József mondott pohárköszöntőt. Elmondta, hogy közösségi létezés nélkül nincs ember, szolgálat nélkül pedig nincs erkölcs. „Az építészi szakmának is a közösség szolgálata a feladata” – hangsúlyozta a Kossuth-díjas építész. Beszédében nagyon izgalmas egyetemnek nevezte az NKE-t, amelynek épülő campusa szerinte a legszebb lesz Európában.

Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó: Szilágyi Dénes 

A rendezvényen kitüntetettek és a doktorrá avatottak teljes névsorát itt olvashatja.

Megosztás a Facebook-on


Az NKE NETK oktatójának orosz nyelvű előadássorozata Odesszában

drszemlertamas

Október 19. és 21. között Odesszában, a Dél-Ukrajnai Usinszkij Nemzeti Pedagógiai Egyetem V4-es projekt keretében tartott orosz nyelvű előadássorozatot Dr. Szemlér Tamás, az NKE NETK Nemzetközi Gazdasági és Közpolitikai Tanulmányok Tanszékének egyetemi docense. A felkérés – a kijevi magyar nagykövetség közvetítésével – az egyetem Politikatudományi és Jogi Tanszékéről érkezett; a programot a tanszék egyetemi docense, Svitlana Rostetska szervezte meg.

A három előadásból álló sorozat Magyarország gazdaságának a rendszerváltás nyomán történt átalakulását, hazánk EU-csatlakozási folyamatának legérdekesebb mozzanatait, valamint EU-tagságunk eddigi tapasztalatait mutatta be, kitérve a visegrádi együttműködés szerepére az elmúlt negyedszázadban. A közönség a vendéglátó intézmény oktatói, valamint alap- és mesterképzéses politológus- és történészhallgatói közül került ki; a résztvevők érdeklődését hazánk és a bemutatott témák iránt az előadások végén feltett számos kérdés egyértelműen jelezte.

Az előadássorozatról az ukrán média is beszámolt (hírügynökségi anyag: http://m.prichernomorie.com.ua/odessa/news/education/2016-10-21/191676.php;

televíziós riport: http://www.krug.com.ua/ , ott 21.10.2016. Новости (röviden 00:54-től, hosszabban 13:33-tól).

A vendéglátó intézmény képviselője kifejezte hosszabb távú együttműködési szándékát az NKE-vel, erről hamarosan – novemberi budapesti látogatása során – egyeztetésekre kerülhet sor.

2016. október 28.
 


A Sci-fi politológiája

dsc 4879 2

Az Európa-tanulmányok Tanszék Tudományos Diákköre tavaly februárban tartotta első, alakuló ülését. Azóta hagyománnyá váltak a kéthetente megrendezésre kerülő programok, melynek első felében mindig valamilyen Európai Unióval illetve társadalomtudományokkal kapcsolatos előadásra kerül sor, utána pedig afféle „szellemi alkotóműhelyként” segítjük egymás tudományos munkájának megírását, illetve esetenként a Tudományos Diákköri Konferenciára való felkészülést.

Idei első komolyabb programunk keretében Tóth Csaba tartott előadást A sci-fi politológiája címmel. Tóth Csaba a Republikon Intézettől érkezett hozzánk, és számos politika- és társadalomtudományi kérdéssel foglalkozik.

A téma valami olyasmi, amivel az előadó nem most foglalkozott először, hiszen ezzel kapcsolatban – és ugyanezen cím alatt – már könyve is jelent meg. Nálunk tartott előadásában igyekezett egyszerre több síkon mozogni, és a téma mellett bevonni azt is, hogy mi is egy jó pályamunka vagy tudományos dolgozat megírásának módja. Először ismertette velünk, hogy ezt a témát – a science fiction univerzumok politológiáját – hogyan és hányféleképpen lehet megvizsgálni és értelmezni. 

tothcsaba

Tóth Csaba

Tóth Csaba ugyanannak az egyetemnek volt hallgatója, amelynek most oktatója: diplomáját – politológiából és szociológiából – az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi, illetve Társadalomtudományi Karán szerezte.

Szakmájában rendkívül elismert, gyakran kérik ki tanácsait különböző intézetek és szervezetek, illetve gyakran hívják meg mind hazai, mind pedig nemzetközi konferenciák előadójának.

Jelenleg az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Politikatudományi Intézetében tanít, illetve alapítása óta a Republikon Intézet munkatársa, sőt, egyik alapítója, és jelenleg stratégiai igazgatója.

Speciális területe a pártpolitika és az EU-politika találkozása, illetve mostanában felkapottnak tekinthető témája a különböző science fiction univerzumok berendezkedésének politikatudományi szempontból való vizsgálata.

Ezután az előadás legnagyobb részében a legtöbbünk által a legjobban ismert science fiction univerzumról volt szó: a Star Wars-ról. Bár – főleg mostanában – egyre több hasonló film és sorozat kerül a nagyközönség elé, ez az a klasszikus, amit szinte mindenki látott, de ha nem is látta, akkor is jól ismeri a különböző karaktereket, illetve eseményeket. Tóth Csaba felvázolta nekünk a rendszer működésének hibáit. Állítása szerint ha csak egy kicsit is demokratikusabbak lettek volna ezek a rendszerek, amelyek ezekben a filmekben megjelennek, megelőzhető lett volna a probléma és a katasztrófa, mely aztán végigvonul az egész cselekményen.

A legfőbb probléma, hogy azok nem hallatják a hangjukat, akiknek feltűnik a rendszer hibás volta és egy másik megoldás lehetősége. A Star Wars esetében Padmé az a személy, aki észleli, hogy ha így mennek tovább a dolgok, annak nem lehet jó vége. A gond minden esetben az, hogy nem a kellő helyen kezelik a problémát, nem érzik át a valódi súlyát, nem gondolkodnak el a háttérben húzódó indokokon. Ha sikerült volna bármilyen demokratikus elemet beemelni ezeknek a filmeknek a rendszereibe – például egy demokratikus választást – akkor már elkerülhető lett volna a tragédia. Nyilván így nem lett volna miről szólnia a Star Wars-nak vagy a Star Trek-nek, de mi legalább levonhatjuk azt a következtetést, hogy habár a világ egyik demokratikus rendszere sem tökéletes, mégiscsak ez a lehető legjobb megoldás, hiszen enélkül elképzelhetetlen káosz uralkodna.

Szöveg: Záhoczky Csenge

  • dsc 4879
  • dsc 4891
  • dsc 4897
  • dsc 4908
  • dsc 4914
 • Előző
 • Következő

Létrejön-e a világ legnagyobb szabadkereskedelmi térsége?

  • fokep
  • dsc7008 2
  • dsc7036 2
  • dsc7040 2
  • dsc7048 2
  • dsc7064 2
  • dsc7075 2
 • Előző
 • Következő

A visegrádi országokban magasabb a társadalmi támogatottsága az EU és az USA között tervezett szabadkereskedelmi egyezménynek - derült ki a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar és a Political Capital által közösen szervezett rendezvényen. Az Orczy úti kollégiumban tartott szakmai fórumon a Transzatlanti Kereskedelmi és Beruházási Partnerség (TTIP) részleteiről beszéltek szakértők, akik egyöntetűen úgy látták, hogy kicsi az esély az egyezmény megkötésére. 

A TTIP az EU és az Amerikai Egyesült Államok között a világ legnagyobb szabadkereskedelmi térségét hozhatja létre. A szabadkereskedelmi egyezményről 2013 óta folynak a tárgyalások, aminek eredményétől mindkét fél új munkahelyeket és gazdasági növekedést vár. Az EU és az USA ugyanis 3 milliárd dollár értékben cserél árut és szolgáltatásokat minden nap, és szükség van ennek a kereskedelmi folyamatnak a hatékonyabbá tételére.

Az erről szóló rendezvény megnyitójában Bóka János, a NETK dékánhelyettese arra emlékeztetett, hogy amíg korábban Európában a társadalom örömmel fogadta a szabadkereskedelem kiterjesztését, ma inkább ellenkező tendenciákat lehet tapasztalni a kontinensen. „Az Európai Unió és az Egyesült Államok között tervezett szabadkereskedelmi egyezmény társadalmi megítélése a V4 országokban egyértelműen kedvezőbb, mint Európa nyugatibb felén”- idézte a Political Capital legfrissebb elemzésének egyik következtetését Zgut Edit. A tanácsadó cég külpolitikai elemzője elmondta, hogy térségünkben, Lengyelországban állnak az emberek a legpozitívabban az egyezmény megkötéséhez, de Magyarországon is több mint 50 százalékos a támogatottsága. Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy a társadalommal szemben a politikai szereplők és a média kritikusabb hangokat üt meg a témában. Az elemző szerint az is megfigyelhető, hogy az EU intézményeibe vetett bizalom folyamatos csökkenésével a tervezett egyezmény megítélése is negatív irányba változik. A kerekasztal beszélgetésen szó volt arról, hogy a TTIP nemcsak kereskedelmi, hanem egyben beruházási egyezmény is, amelyben új elemként jelennek meg bizonyos versenyszabályozási kérdések is.

Elekes Andrea közgazdász szerint a TTIP a korábbi szabadkereskedelmi megállapodásokkal szemben figyelembe veszi a gazdasági technológiai fejlődést is, így megfelel a 21. századi normáknak. A NETK egyetemi docense hozzátette, hogy az USA-nak egyértelműen érdeke a megállapodás megkötése, hiszen a korábbi időszaktól eltérően az Egyesült Államokban a kereskedelem kisebb ütemben növekszik, mint a GDP, ezért folyamatosan bővülő piacokra van szüksége az országnak. Akik pedig a munkaerőpiaci oldalról kritizálják a TTIP-t, azok nem látják, hogy az emberek nem a szabadkereskedelem miatt veszítették el állásukat, hanem a termelésben megfigyelhető folyamatos gépesítés és automatizálás miatt.

„Eseti jellegű befektető-védelmi megállapodások eddig is voltak a világban, ezzel az egyezménnyel azonban mindez intézményesülne és közjogi jelleget kapna”- mondta Lattmann Tamás nemzetközi jogász. A NETK egyetemi docense szerint, ha az EU és Kanada között kötendő szabadkereskedelmi egyezmény (CETA) nem jön létre hamarosan, akkor nagy esély van arra, hogy a TTIP is elbukik. Utóbbi kapcsán megjegyezte, hogy mivel annak szövege nem nyilvános, így kevés információt tudhatnak a polgárok a részletekről, ráadásul térségünk kormányai sem nagyon kommunikálnak a témában. Az egyezmény elfogadásához minden uniós országnak ratifikálnia kellene a megállapodást, amire szerinte minimális az esély.

Novák Tamás közgazdász arról beszélt, hogy amennyiben mégis sikerülne tető alá hozni az egyezményt, az sok pozitív eredménnyel járna az EU és az USA számára is. Az egységes szabványok lehetővé tennék azt, hogy például a Magyarországon előállított terméket közvetlenül forgalomba lehetne hozni az Egyesült Államokban. Ráadásul mindez nagy költségcsökkentést tenne lehetővé a cégek számára. A Budapesti Gazdasági Egyetem nemzetközi igazgatója szerint az Európai Unió országaiban 20 évvel ezelőtt akár még választást is lehetett nyerni egy-egy szabadkereskedelmi egyezmény ígéretével, ma már annak felszámolása és elutasítása hozhat hasznot a politikai szereplőknek. Úgy véli, hogy az TTIP esetleges bukása a hitelesség szempontjából is problémát jelenthet az EU-nak, hiszen a deklaráltan egyik legfontosabb külpolitikai célját nem sikerülne ebben az esetben elérnie.


Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: kerekasztal, 2016

Október 23-i megemlékezés

A Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Dékáni Hivatala is megemlékezett a 1956. október 23-ai forradalom és szabadságharc áldozatairól.

A Dékáni Hivatal dolgozói egy rövid dokumentumfilm-vetítéssel emlékeztek az 56-os hősökre, Dr. Koller Boglárka dékán asszony rövid beszéddel emlékezett meg az 56-os események 60. évfordulójáról.

  • dsc 4948
  • dsc 4952
  • okt23 2 680 492 s
 • Előző
 • Következő

XIANGSHAN FORUM 2016

  • xiangshan1
  • xiang2
 • Előző
 • Következő

A kínai szervezők (Kínai Hadtudományi Társaság, Kínai Nemzetközi Stratégiai Tanulmányok Intézete) meghívására karunk két vezető oktatója, Szenes Zoltán egyetemi tanár és P. Szabó Sándor egyetemi docens, idén is részt vett a legnagyobb kínai biztonságpolitikai konferencián.  A helyszínről (Illatos hegy) elnevezett, hetedik alkalommal megszervezett és 2016. október 10-12-én tartott konferencia a biztonsági együttműködés fejlesztésével foglalkozott a nemzetközi kapcsolatok lehetséges új modelljének megalkotása céljából.

A konferencia plenáris ülésein és panel-beszélgetésein négy témát vitattak meg a rendezvény részvevői: 1. Az ázsiai-csendes óceáni térség új biztonsági kihívásai; 2. A katonák szerepe a globális kormányzásban; 3. A tengeri biztonsági együttműködés problémái; 4. Nemzetközi terrorfenyegetések és az ellenük való harc. A rendezvény munkamegosztása szerint a plenáris üléseken állami vezetők, politikusok és a térségi főkatonák tartottak előadásokat (ezért nevezik a rendezvényt fórumnak). Az esemény akadémiai részét a 2-3. napon, párhuzamosan zajló, panelelőadások jelentették, ahol egyetemi tanárok, nemzetközi szervezetek vezetői és szakértők vállaltak aktív szerepet a téma fő kérdéseinek megtárgyalásában. Bár a fórum részvevői a teljes glóbuszt lefedték (Latin-Amerika kivételével), a delegátusok és szakértők többsége a térséget képviselte.

A fórum most is nagy érdeklődés közepette zajlott le: 59 ország (460 fő) és hat nemzetközi szervezet (ENSZ, EU, NATO, ASEAN, Sanghaji Együttműködési Szervezet /SCO/, Ázsiai Kölcsönös Együttműködési és Bizalomerősítő Intézkedések Konferenciája /CICA/) vett részt a rendezvényen, a kínai és nemzetközi média élénk érdeklődése közepette.

A konferencia napirendje, tematikái, vonalvezetése a kínai vezetés tudatos nemzetközi építkezéséről tanúskodik: amíg a 2014. évi konferencia a regionális biztonsági intézményrendszer kérdéseiről tárgyalt, a tavalyi fórum már az ázsiai- csendes óceáni biztonsági architektúrán belüli együttműködés elveiről és módszereiről (dialógus, kooperáció és kölcsönös előnyök) tárgyalt. Az idei rendezvény fő üzenete pedig Kína bejelentkezése volt az új világrend alakításába, a globális biztonsági kormányzás mechanizmusának formálásába.   

A konferencián Szenes Zoltán a Globalizáció és deglobalizáció biztonsági implikációi c. panelben tartott előadást, ahol a nemzetközi biztonságot formáló tényezőkről, kockázatokról és lehetséges jövőbeni forgatókönyvekről beszélt. P. Szabó Sándor pedig a Nagyhatalmi kapcsolatok és a globális stratégiai helyzetkép c. szekció munkájában vett részt. A kínaiak által finanszírozott kari részvétel jól szolgálta az NKE/NETK és a kínai partnerek közötti együttműködés erősítését.

2016.október 19.


A Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar demonstrátorai átvették kinevezésüket

  • img 20161019 151720
  • img 20161019 151800
  • img 20161019 151817
  • img 20161019 151912
  • img 20161019 151919
  • img 20161019 151928
  • img 20161019 151941
 • Előző
 • Következő

A Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar szeptemberben demonstrátori pályázatot hirdetett. A kiváló tanulmányi eredménnyel és kiemelkedő közösségi tevékenységgel rendelkező pályázók által beadott jelentkezések közül az illetékes szervezeti egységek javaslata alapján a Kar dékánja a következő hallgatók részére adott demonstrátori megbízást a 2016/2017 tanévre:

·       Juhász Katalin - Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszék

·       Záhoczky Csenge - Európa-tanulmányok Tanszék

·       Katona Réka - Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék

·       Országh Viktória - Európai Köz- és Magánjogi Tanszék

·       Boncz Bettina - Kínai Közigazgatás-, Gazdaság- és Társadalomkutató Központ

·       Szabó Mátyás - Nemzetközi Jogi Tanszék

A megbízott demonstrátorok részt vehetnek demonstrációk tartásában, segíthetik a tanszékeken folyó oktatási, nevelési és tudományos munkát, valamint az oktatás- és tudományszervezési tevékenységet, továbbá részt vehetnek a tanszékekhez kötődő tudományos rendezvények szervezésében és a hallgatókkal való kapcsolattartásban.

A hallgatók 2016. október 19-én vették át dr. Koller Boglárka dékán asszonytól a demonstrátori megbízásokat.

A demonstrátori megbízást elnyert hallgatóinkak gratulálunk és sok sikert kívánunk az előttük álló feladatokhoz!


Sikeres részvétel a CSDP Olimpián

Október 4.-e és 7.-e között  immáron harmadik alkalommal került megrendezésre az Európai Unió egyik legmagasabb szintű tanulmányi versenye, a Common Security and Defense Policy Olympiad, amelynek idén Szlovákiában, a liptószentmiklósi Milan Rastislav Stefanic Katonai Akadémia adott otthont. Az Egyetem hallgatói először vettek részt a versenyen, két nemzetközi biztonság- és védelempolitikát hallgató diák, és egy honvédtisztjelölt személyében.

Felkészítő tanáruk, Dr. Molnár Anna segítségével Géczi Luca, Al-Agha Cintia Asoum és Göblyös Bence igen sikeresen szerepeltek a versenyen: míg Bence képviselte a HHK-t az esszéíró verseny döntőjében, addig az NETK hallgatója, Asoum az első fordulón 1. helyezést, a döntőben pedig 3. helyezést ért el az EU kibervédelmével foglalkozó pályaművével. Az esszé fordulón felül mindhárom hallgatónak lehetősége nyílt tudását az írásbeli verseny döntőjében is megmérettetni.

Mindhárom hallgatónk élményekkel, tapasztalatokkal és új ismeretségek szerzésével térhetett haza, mi pedig köszönjük nekik, hogy ilyen kimagasló eredménnyel képviselték a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet.


International exchange lecturers at the Faculty of International and European Studies

In September 2016 three new lecturers arrived to the Facuty of International and European Studies in the framework of Fulbright and International Chair Scholarship.

Dr. Šárka Waisová and Dr. Ladislav Cabada take part in the education of the students and conduct researches, and Will Freeman supports the employees of the Faculty by improving their English language skills.

From a short interview it can be seen what motivated them to take part in the international programmes and what cultural differences they have discovered so far between Hungary and their hometown.

dsc 4548 2

Dr. Ladislav Cabada

Please tell a few sentences about yourself

I am the Associate Professor of Political Science and Vice–Rector for Academic Development at the Metropolitan University Prague. I specialize in comparative politics of East Central Europe, regionalism with main focus on Central Europe and Western Balkans, transformation studies and political anthropology.

I studied Political Science at Charles University in Prague and at University of Ljubljana in Slovenia. After finishing my PhD studies I was working ten years at the University of West Bohemia in Pilsen as the Head of Department of Politics and Sociology, later Politics and International Relations and between the years 2005/2009 as the Dean at the Faculty of Arts. After this decade I decided to change my institutional affiliation and went to one of the new private universities with the basic goal to improve the scientific output of the university.

Next to my activities at the Czech universities I am also deeply involved into the cooperation activities of Central European scholars in Political Science. Already before the year 2000 I started to cooperate with the Central European Political Science Association (CEPSA) and since the year 2012 I have been working as the President of CEPSA. Together with Šárka Waisová we established the scientific journal Politics in Central Europe in 2005 and are working as the co/editors.

Regarding my personal life, I have been married for more than ten years, with my wife we have two daughters. We came as a family to Hungary, the older daughter visits the grammar school, the whereas the younger visits the nursery.

Why did you choose to apply for the International Chair Programme?

In the spring of 2016 I was asked by Dr. Boglárka Koller as the CEPSA representative to distibute towards the CEPSA national associations and other scholars the information about the Call for application for the position of International Chair at NUPS. As far as I was also looking for such opportunity, I decided to apply. For every scholar the opportunity to teach and develop research activities abroad are one of the biggest challenges. Next to the general will to work for some time abroad to become aware of different university and to use later the lessons learned and good practice in my work, two specific issues attracted me regarding the application. The first one is Budapest and Hungary. As the President of CEPSA and generally the person interested in Central European affairs, I felt such opportunity as important stimulus for my academic work. Secondly, from the previous period I knew Dr. Boglárka Koller and her work as stimulating and  high academic quality. This was also the reason why  asked in my application to be positioned at the Dept. of European studies she leads.

What subjects will you educate at our University?

I was asked to prepare two regular courses for each semester. In the fall term I offer the lectures in Theories and Methods of Political Science, and Academic Writting where we share the work with my colleague and also International Chair Dr. Šárka Waisová. Both courses are offered for Master students. In the summer term I will offer the course Czechoslovakia and Czech Republic in World Politics. Next to these regular acitivities I take part in teaching regular courses led by domestic teachers, such as EU´s Enlargement Policy and Western Balkans.

What are your expectations from the Programme?

Talking about my expectations, I have to mention the hope to establish new contacts and basis for new networks of scholars in the first place. To spend one year at foreign university opens the floor for much longer cooperation after the expiration of this period. Naturally I also hope to collect data for my further research and publication activities, especially regarding the Hungarian foreign policy and the political partisanship in Hungary. Together with Dr. Šárka Waisová we are also preparing the PhD students group; we hope to invite the PhD student from our domestic universities and establish their connections with the students from NUPS based on the joint research project. I am sure that many other activities come up during my stay at NUPS.

Which countries have you visited so far in the framework of scholarship programmes?

Starting with the longest stay in abroad, I have to mention my one-year scholarship as a PhD student at the Faculty of Social Sciences in Ljubljana/Slovenia, where I teach for at least one week every year since 1999. At the Central European University in Budapest I attended the course in Intercultural citizenship in the year 2000. Repeatedly I was invited as the Visiting Professor to Vechta University in Lower Saxony in Germany and Faculty of Applied Social Sciences in Nova Gorica/Slovenia. In September 2005 I was Korean Foundation Fellow, in February and March 2009 I was a Fulbright fellow within the programme US Foreign Policy Challenges. Last but not least, in summer 2014 I was the research fellow at the Hannah Arendt Institute for the Totalitarism Study in Dresden/Germany. In the frame of Erasmus programme I also teached at the universities in the UK (Salford), Poland (Wroclaw), Austria (Vienna) and Slovakia (Banska Bystrica).

dsc 4540 2

Dr. Šárka Waisová

Please tell a few sentences about yourself

I am an Associate Professor of Political Science at the Department of Politics and International Relations, at the West Bohemian University Pilsen, Czech Republic. My research interest concentrates on international and human security, environmental diplomacy and conflict resolution.

I studied Political Science and International Relations at  Charles University in Prague, at the University Marburg/Lahn and Technical University Dresden, Germany. I have a PhD in Political Science from Palacký University Olomouc. After finishing my PhD studies I was working at Charles University, later on at the University of West Bohemia in Pilsen as the Head of Department of Politics and International Relations.

Since 2008 I also work as the freelance market analyst for private companies. I advised to biggest Czech companies such as Metrostav or Škoda Transportation. Since 2014 I am a member of the advisory board of Czech Diplomatic Academy. This position is named by the minister of foreign affairs.  

During last years I had lectures also outside Czech Republic; I spend for example half a year in Taiwan having lectures at National Taiwan University, at the Department of Politics.

Together with Ladislav Cabada we established the scientific journal Politics in Central Europe in 2005 and are working as the co/editors.

Regarding my personal life, I have been married for more than ten years, with my husband we have two daughters. We came as a family to Hungary, the older daughter visits the Slovak-Hungarian grammar schools, while the younger visits the English nursery.

Why did you choose to apply for the International Chair Programme?

I think, each researcher and university teacher, especially in international relations discipline, should go abroad regularly to collect new experience, to meet new colleagues, to build new relations, to meet new students and last but not least to get new ideas. To have a chance to spend one academic year at NUPS offers me all, that I just mentioned.

What subjects will you educate at our University?

I teach academic writing and I will hold lectures about environmental diplomacy and human security. In the spring semester I would like to teach strategic games and simulations, market intelligence and public diplomacy.

What are your expectations from the Programme?

I hope I will meet new colleagues and new challenges. I hope to build new relations with Hungarian colleagues. This will help us apply jointly for research grants in the future, prepare joint publications and organize joint conferences.

Which countries have you visited so far in the framework of scholarship programmes?

Since I was an MA student, I regularly spend research and teaching time in third-countries. As an MA student I was one year in Germany, later I held Fulbright Fellowship in the United States and Taiwan Senior Fellowship in Taiwan. I spent shorter stays as a researcher in Canada as well as in Slovenia and in Germany. In the last decade I was a member of various international research teams such as Swedish project V-Democracy or Canadian-German research team of security-development nexus. 

dsc 4539 2

Will Freeman

Please tell a few sentences about yourself.

Szia! My name is Will Freeman and I am from Minnesota, a state in the north of the United States. I recently graduated from Tufts University in Boston with a B.A. in Political Science. I am currently working as a Fulbright fellow in Budapest, where I split my time between teaching at NUPS, advising Hungarian students on post–secondary education options at the Education USA Advising Center, and taking courses in the Political Science department of Central European University. My academic interests are in the subject of political theory (more specifically liberalism and its critics and democratic theory). I look forward to getting to know the students, faculty, and staff at NUPS over the course of the year.

Why did you choose Hungary, and our Faculty/University from the offer of the Fulbright Programme?

I chose to work as a Fulbright fellow in Hungary because I wanted to teach at a university, and the Fulbright commission here was unique in offering that opportunity. I am also interested in current debates around European integration and national sovereignty, and Hungary seemed like a good place to gain perspective on these issues. The Fulbright Commission placed me with NUPS, so the decision was somewhat out of my hands. However, I feel that the placement is a good fit because of my academic background in Political Science and my interest in international affairs.

What subjects will you educate at our University?

I will teach an academic writing course for junior faculty and PhD. candidates, a beginner English class for administrative staff, and an intermediate English course for staff.

What are your expectations from the Fulbright Programme?

The Fulbright program has already exceeded my expectations by allowing me to meet a number of Hungarian journalists, historians, and professors. I hope that Fulbright will continue to provide an avenue to meet local academics and learn from their perspectives on your national history, culture, and politics.

What differences have you noticed so far in the culture of Hungary and The U.S.A.?

I have noticed a few differences already between U.S. and Hungarian culture. First, while people from the U.S. tend to speculate often about the future, Hungarians frequently reference the past—especially events in Hungarian history. Second, while different regions of the U.S. are almost like separate countries because of their considerable contrasts in climate, culture, and population, Hungary seems unified by a common national culture and heritage. Lastly, the Hungarian sense of humor strikes me as quite pessimistic, but I very much like it.

What do you think is unique about our Faculty?

The faculty of NUPS seems uniquely strong in its focus on issues of national and regional security. My undergraduate university, Tufts, is known within the U.S. for being strong in this area, as well, so in a way I am reminded of home.

What do you think is unique about Hungary?

Hungary strikes me as unique in that it is truly in the center of Europe—positioned between East and West and marked by the influence of many different cultural and intellectual traditions. It is cosmopolitan, yet also a country with a very distinct character.

Have you experienced any cultural shocks yet?

To be honest, my experience with culture shock has been next to none. I find that Budapest is a very easy, comfortable place to live as a person from the United States. However, I view this as a sign that I need to leave the international bubble of the fifth, sixth, and seventh districts in order to embrace local customs and learn from local people. I believe culture shock is usually a sign that you doing living abroad right!


Október 6-i megemlékezés

A Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar vezetése is megemlékezett az 1848-49-es forradalom és szabadságharc áldozatairól.

1849. október 6-án, a Bécsi forradalom évfordulóján 13 honvédtisztet végeztek ki Aradon, Pesten ugyanezen a napon gróf Batthány Lajos akkori miniszterelnökön hajtottak végre halálos ítéletet.

A nemzeti gyásznapon Dr. Koller Boglárka dékán, Dr. Bóka János Oktatási dékánhelyettes, és Dr. Schwartz Kitti Dékáni hivatalvezető a Batthyány-mauzóleumnál helyezett el koszorút az aradi vértanúk emlékére.

  • dsc 4809
  • dsc 4814
 • Előző
 • Következő

Modul továbbképzés – Ukrán válság

  • ukran
  • ukran4
 • Előző
 • Következő

Az NKE Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kara 2016. szeptember 28-án tartotta a Biztonságpolitika és válságkezelés c. modul továbbképzését, amelynek központi témáját ezúttal Magyarország szomszédjában zajló konfliktus, az ukrán válság komplex problémaköre képezte.

A Kar újabb nagyszabású szakmai rendezvényén 65 hivatalnok vett részt, képviselve szinte valamennyi minisztériumot és kormányzati szervet. Az esemény témájául a migráció mellett az utóbbi időben kissé háttérbe szoruló, ám a magyar biztonságpolitika szempontjából legalább olyan jelentős kérdés, az ukrán válság és aktuális kérdései szolgáltak.

Az ötödik alkalommal megszervezett konferenciát Dr. Szenes Zoltán, a Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszék egyetemi tanára nyitotta meg és vezette le. Elmondta, hogy a továbbképzés a kormánytisztviselő-képzés 8 moduljának egyikét jelenti, amely gyakorlati aktuális biztonságpolitikai kérdéseket vizsgál esettanulmányokon keresztül. A konferencia három kérdéskör mentén tárgyalta az ukrán válságot: történelmi meghatározottságából kiindulva előbb az aktuális kérdések vizsgálatára került sor, majd az érintett nemzetközi szervezetek szerepvállalására is kitértek az előadók.

Az első kérdéskör előadói a válságkezelés problematikáját és a konfliktus kialakulásának, valamint annak fő töréspontjait mutatták be. Dr. Resperger István, az NKE Nemzetbiztonsági Intézet igazgatója felvázolta a válságkezelés fejlődéstörténetét, majd a jövő hadviselésének jellemzőit bemutatva értékelte az ukrán válságot, mint a hibrid háború megnyilvánulási formáját. Dr. Kaiser Ferenc egyetemi docens, az NKE Nemzetbiztonsági Intézet tanszékvezetője felvázolta az ukrán válság kialakulásához vezető folyamatokat, ismertette a keleti és nyugati régiók közti főbb különbségeket, majd részletesen kitért Szevasztopol stratégiai jelentőségére. Az ebédszünet előtti utolsó előadást Ljubov Nepop, Ukrajna rendkívüli és meghatalmazott nagykövete jegyezte. A nagykövetasszony ismertette a válság aktuális állapotát, hangsúlyozva a Minszk – II megállapodás jelentőségét: ez az egyetlen olyan dokumentum, amely lehetővé teszi a válság békés eszközökkel történő megoldását. Kiemelte, hogy Ukrajna ugyanazt szeretné, mint amit ’56-ban a magyarok szerettek volna: „Ruszkik, haza!”. Zárógondolatként megemlítette, hogy két szempontból is szimbolikus jelentősége van annak, hogy ő éppen szeptember 28-án tarthatott előadást a továbbképzésen. Egyrészt a továbbképzés napján került nyilvánosságra a maláj gép lelövése körülményeit vizsgáló nyomozó csoport jelentése, amiből bizonyossá vált, hogy olyan ukrán területről lőtték le a gépet, amelyet nem Ukrajna ellenőrzött. Másrészt azért is szimbolikus, mert éppen 75 évvel ezelőtt, 1941. szeptember 29-30-án, két nap leforgása alatt 34.000-e estek a német mészárlás áldozatául, akik számtalan nemzet állampolgárai voltak – hasonlóan az ukrán konfliktus eddigi mintegy 10.000 halálos áldozatához.

Az ebédszünetet követően folytatódott az aktuális kérdések vizsgálata. Fehér Tibor, a KKM Kelet-Európa és Közép-Ázsia Főosztály osztályvezetője előbb a minisztérium hivatalos álláspontját ismertette, majd személyes tapasztalatairól beszélt, amelyeket az elmúlt években a kijevi magyar nagykövetség munkatársaként szerzett. A következő előadó, Dr. Séra Magdolna nyelvész, az NKE NETK Dékáni Hivatal munkatársa A magyar kisebbség és az ukrán válság c. prezentációjában bemutatta az ország demográfiai, kulturális viszonyait, nyelvi sokszínűségét. Miután felvázolta a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetét, hangsúlyozta, hogy a magyar kisebbség lehet a jelenlegi ukrán decentralizációs folyamatok egyik nyertese, ha kihasználja a jelenleg zajló decentralizációban rejlő lehetőségeket.

A továbbképzés harmadik kérdéskörének, a nemzetközi szervezetek Ukrajnában játszott szerepének vizsgálatát Dr. Molnár Anna tanszékvezető egyetemi docens nyitotta meg Az Európai Unió Ukrajna-politikája c. előadásával, aki bizonyította, hogy az Unió tevékenysége sokkal több, mint csak szankciópolitika. Dr. Remek Éva egyetemi docens Az EBESZ tevékenysége Ukrajnában c. előadásában a nemzetközi szervezet tevékenységi körébe építve értékelte a három EBESZ- misszió ukrán válság megoldásában betöltött szerepét. Végül Prof. Dr. Szenes Zoltán A varsói NATO csúcs és Ukrajna támogatása c. előadásában jellemezte a Szövetség és az egyes tagországok (köztük Magyarország) támogató tevékenységét.   

A továbbképzés végig interaktívan, nagy érdeklődés mellett zajlott. A hallgatóság nagyra értékelte az aktuális témaválasztást, a problémakör sokoldalú bemutatását. A továbbképzés anyaga elérhető lesz a NETK Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszék honlapján.

Szöveg: Dr. Molnár Dóra

Megosztás a Facebook-on


Emlékkötettel köszöntötték a „tanárurat”

„Magyarország Európában, Európa a világban”- ez a címe annak az emlékkötetnek, amellyel Prof. Dr. Gazdag Ferencet, a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar munkatársát köszöntötték 70. születésnapja alkalmából.

Gazdag Ferenc több évtizede tevékenykedik a felsőoktatásban és a tudományos életben. Dolgozott a Magyar Külügyi Intézetben mint tudományos főmunkatárs, de volt főosztályvezető is a Külügyminisztériumban. 1995-től a történelemtudomány kandidátusa, 2005-től a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Megalakulása óta az NKE Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar (NETK) munkatársa, nemrégiben az NKE szenátusa professor emeritus címet adományozott számára.

“Mindannyian, akik itt vagyunk, Gazdag tanár úr kutatói-oktatói szellemi hálózatához tartozunk. Jómagam is az Ő “gyermeke” vagyok” – mondta az emlékkötet bemutatóján Dr. Koller Boglárka egyetemi docens, a könyv egyik szerkesztője. A zsúfolásig megtelt teremben, a NETK dékánja személyes hangvételű beszédében szólt arról, hogy számára Gazdag Ferenc testesíti meg azt a professzor típust, amely sajnos már kihalóban van. „Tőle kapjuk meg azt, amire nekünk a tudományos közegben való fejlődéshez szükségünk van: a véleményeket, sokszor kritikákat munkánkkal kapcsolatban”. Koller Boglárka szerint a most 70. születésnapját ünneplő professzor mindig figyel a fiatalabb kollégáira és tanáccsal látja el őket munkájuk során. „Számomra Ő a „tanárúr”, így egybeírva, kisbetűvel”- fogalmazott a dékán, aki továbbra is számít a karon Gazdag Ferenc aktív munkájára.

A 400 oldalas emlékkötet négy nagy fejezetben mutat be olyan fontos témákat, mint például az európai integráció története, Magyarország múltja és jelene a világban, valamint a jövő nemzetközi perspektívái. „Mivel időben és tartalomban is széles spektrumot fognak át az emlékkötetben helyet kapott tanulmányok, így nem volt olyan könnyű feladat megszerkeszteni azt - mondta a rendezvényen Marsai Viktor egyetemi adjunktus, a kiadvány másik szerkesztője. A NETK Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék munkatársa elmondta, hogy összesen 33 tanulmány kapott helyett az emlékkötetben, amely olyan aktualitásokkal is foglalkozik, mint például az európai integráció jövője.

A könyvbemutató a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15--2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” projekt keretében valósult meg.

Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó: Szilágyi Dénes,  Fülöp Melinda Zsófia

  • dsc9960 2 680 454 s
  • dsc 4550
  • dsc9857 2 680 454 s
  • dsc9868 2 680 454 s
  • dsc9884 2 680 454 s
  • dsc 4581 2
  • dsc9903 2 680 454 s
 • Előző
 • Következő

A pozsonyi EU-csúcs után

  • fokep
  • dsc8361 2
  • dsc8364 2
  • dsc8391 2
  • dsc8408 2
  • dsc8419 2
  • dsc8439 2
  • dsc8440 2
  • dsc8446 2
  • dsc8457 2
 • Előző
 • Következő

Bár történt némi előrelépés néhány kérdésben, a pozsonyi európai uniós csúcstalálkozó után is megmaradtak azok a törésvonalak a tagállamok között, amelyek az elmúlt időszakot jellemezték - hangzott el azon a kerekasztal-beszélgetésen, amelyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar (NETK) szervezett a Ludovika  főépületében. 

Az informális csúcstalálkozó célja az lett volna, hogy az egységet demonstrálja, ehelyett eléggé ellentmondásos nyilatkozatok hangzottak el a csúcstalálkozó értékelésekor. A korábban is tapasztalható törésvonalak azonban továbbra is megmaradtak a tagállamok között – véli Dr. habil. Koller Boglárka. A NETK dékánja és az Európa-tanulmányok Tanszék vezetője szerint a visegrádi négyek által a kvótarendszer helyett javasolt flexibilis szolidaritás sem ad feltétlenül jó, megnyugtató választ a migrációs helyzetre.

A gazdasági kérdések megvitatását hiányolta a pozsonyi csúcstalálkozó témái közül Prof. Dr. Halmai Péter akadémikus. A NETK Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszék vezetője szerint pedig az uniónak most leginkább arra lenne szüksége, hogy a nemrégiben napirendre került rendszerszintű gazdasági reformokat be tudja indítani. Ennek viszont nem sok jelét látta a szakember a hétvégi csúcstalálkozón. Az igen ambiciózus célként megfogalmazott teljes gazdasági unió létrehozásához nagyon sok mindent kellene még tennie az Európai Uniónak, köztük a tagállamoknak is. Példaként hozta a mediterrán periféria országokat (Olaszország, Portugália, Görögország), amelyeknek komoly gazdasági problémákkal kell szembenézniük nap, mint nap. A professzor szerint ráadásul van realitása egy újabb globális krízisnek, így erre is fel kellene készülnie az EU-nak. Kérdésre válaszolva azt is elmondta, hogy azokban az országokban, ahol a termelékenység javulása nélkül növekednek a bérek, a versenyképesség romlani fog.

A kerekasztal-beszélgetés természetes módon a Brexitet, azaz a britek unióból való kilépését is érintette. Prof. Dr. Gazdag Ferenc szerint mindez politikailag veszteség, az integráció egésze szempontjából azonban pozitív folyamat. A NETK Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszékének egyetemi tanára úgy látja, hogy a britek a kezdetektől sokat ártottak az integrációnak. Az európai közös hadsereg létrehozásának gondolata kapcsán megjegyezte, hogy erre már az 50-es években volt próbálkozás, ami azonban végül a franciák miatt meghiúsult. A professzor szerint itt egy fogalmi zűrzavar van, hiszen egy közös hadsereghez közös védelmi miniszter, ehhez pedig közös kormány kellene, aminek létrehozása éppen ellentétes a jelenlegi folyamatokkal. 

Dr. Szemlér Tamás egyetemi docens szerint az elmúlt hetek fontosabb uniós fejleményei alapvetően összecsengenek, tehát mintha megindult volna valami a közös útkeresés irányába. A NETK Nemzetközi Gazdasági és Közpolitikai Tanulmányok Tanszékének oktatója szerint most megvan az a kényszerhelyzet, ami előre viheti a közös ügyeket, de nem biztos, hogy mindenki együtt és egyforma mértékben képzeli ezt el. Szerinte a pozsonyi csúcstalálkozót lezáró dokumentum egy szándéknyilatkozat, amelyet majd később tölthetnek meg igazi tartalommal a tagállamok. 

Dr. Molnár Anna szerint is lehetőség van a továbblépésre, de ő úgy gondolja, hogy a britek kiválásával inkább vesztett az Európai Unió, főleg a biztonság és védelempolitika területén, amiben Nagy-Britannia mindig meghatározó volt. A NETK Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék vezetője szerint a biztonságpolitika kérdése a pozsonyi csúcstalálkozónak is meghatározó témája volt, azonban az európai közös hadsereg felállítására egyelőre kevés esélyt lát. Megjegyezte azt is, hogy ha a tagállamok állampolgárai nem kapnak válaszokat az unió részéről a fontosabb kihívásokra, akkor előbb-utóbb az intézményrendszer iránti bizalmuk is csökkeni fog. 

Dr. Bóka János szerint az EU-ban a hosszú távú politikai tervezés gátja lehet az a függő állapot, amely a Brexit után jellemzi a britekkel való viszonyát a közösségnek. A NETK oktatási dékánhelyettese szerint Magyarország csak akkor lehet igazán meghatározó az uniós döntéshozatalban, ha más országokkal koalícióban képviseli álláspontját. Eddig a visegrádi négyek „vezető hangjaként” ezt el is tudta érni, azonban a pozsonyi csúcstalálkozó után ez a négyes egység szerinte megbomlani látszik. Amíg a magyar miniszterelnök ugyanis inkább negatívan beszélt a találkozó eredményeiről, a másik három ország vezetője inkább elismerően nyilatkozott az ott elhangzottakról.

Az eseményről bővebben az októberi Bonum Publicumban olvashatnak.

Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: kerekasztal, 2016

Hamarosan indul az Erasmus+ pályázati időszak: külföldi ösztöndíj hallgatóknak és munkatársaknak

img 1020xx

Számos lehetőség kínálkozik a hallgatóknak, oktatóknak és munkatársaknak az őszi Erasmus+ pályázati fordulóban, hogy külföldi tevékenységeikhez ösztöndíjban részesüljenek. A programmal nem csupán európai országokba, de az Egyetem ázsiai és afrikai partnerintézményeihez is eljuthatnak a szerencsés pályázók, így többek között Kínába, Azerbajdzsánba vagy Dél-Afrikába.

Pályázni az Erasmus+ Pályázati Portálon keresztül lehet
szeptember 19. – október 4. között.


Hallgatói mobilitás

A hallgatók körében a tanulmányi mobilitás, vagyis az egyetem partnerintézményeinél eltöltött szemeszter a legkedveltebb mobilitási típus. A cserehallgatók tandíjfizetés nélkül folytathatnak tanulmányokat az elnyert intézményben, új szemszögből ismerhetik meg tudományterületük sajátosságait, a tisztjelöltek pedig egészen speciális képzési módszereket tapasztalhatnak meg.

szakmai gyakorlati mobilitás során a kiválasztott hallgatók jellemzően 2-3 hónapot tölthetnek valamely európai intézménynél, amely elismertethető kötelező szakmai gyakorlatként is. Ez az ösztöndíjtípus felsőbb éves, főként mester vagy végzős alapszakos hallgatók számára javasolt, mivel ekkor jobban tudják kamatoztatni már megszerzett tudásukat, illetve a szakmai gyakorlat a diploma megszerzését követő egy évben is elvégezhető.

Időtartam: minimum 2 (szakmai gyakorlati) vagy 3 (tanulmányi) hónap

Támogatás: havi ösztöndíj, Európán kívül + utazási támogatás

Utazás- és programszervezés: önállóan, tanulmányi mobilitás esetén az Egyetem veszi fel a kapcsolatot az elnyert intézménnyel


Munkatársi mobilitás

A munkatársak számára szintén változatos lehetőségek állnak rendelkezésre. Az oktatók körében már ismert az oktatási célú mobilitás, amely során valamely partnerintézménynél tarthatnak előadásokat a programban résztvevők. Az oktatási mobilitás kiemelt jelentőséggel bírhat az intézmények közötti kapcsolatok ápolásában, de emellett jelentősen befolyásolhatja az intézmények közötti hallgatói mobilitások alakulását, miután számos kutatás kimutatta, hogy a hallgatók sok esetben tanári motivációra választanak partnerintézményt.

Az előadók mellett az adminisztratív munkakörben dolgozók is pályázhatnak néhány napos vagy egy-két hetes programokra. Bármely szakterületen szakterület képviselői jelentkezhetnek a tanulmányi ügyintézőktől a pénzügyi referensekig, az egyetlen kitétel az intézményhez fűződő munkaviszony. Az érdeklődők rövidebb nyelvi képzéseken, ún. international week rendezvényeken, workshopokon, networking eseményeken vagy egyszerű intézményi látogatásokon is részt vehetnek. Az ún. képzési célú mobilitás során a kiutazó munkatársnak kell kiválasztania a számára megfelelő programok, illetve felvennie a kapcsolatot a célintézménnyel. Európai országok esetén nem szükséges az intézmények közötti megállapodás, csupán az intézmény fogadókészségére van szükség. Az international week programok egy gyűjtőoldalon keresztül is elérhetőek: http://staffmobility.eu/staff-week-search

Időtartam: átlagosan 2-14 nap
Támogatás:   napidíj+utazási támogatás
Utazás- és programszervezés:

önállóan

            

Pályázati felhívás és bővebb információ:

A hallgatók és munkatársak egyaránt kereshetik a kari Erasmus+ koordinátorokat bővebb tájékoztatásért. Elérhetőségek és további részletek: http://uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/hirek


Sikeresen habilitáltak

  • habil
  • dsc7270 2
  • dsc7275 2
  • dsc7280 2
  • dsc7299 2
  • dsc7305 2
  • dsc7310 2
  • fokep
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem két oktatója is sikeresen teljesítette a habilitációs eljárás követelményeit. Dr. Boros Anita az ÁKK Általános Közigazgatási Jogi Intézet egyetemi docense és Dr. Koller Boglárka a NETK dékánja számára ezzel megnyílt az út az egyetemi tanári kinevezés előtt. 

Az NKE Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola témavezetőjeként, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkáraként is tevékenykedő Boros Anita kutatási területe a közigazgatási eljárásjog, a közbeszerzések joga, a közigazgatási jog europanizálódása, valamint a közjog és közigazgatás. Hétfői habilitációs előadásában a közigazgatási és hatósági eljárás újraszabályozásáról beszélt, míg az azt követő vitában a hazai közigazgatási eljárás neuralgikus pontjairól volt szó. Az eseményen jelen volt  Seszták Miklós fejlesztési miniszter, Dr. Mihalovics Péter, az NFM kabinetfőnöke, Dr. Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója, Bogáti János miniszteri biztos, Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke és Rigó Csaba, a Közbeszerzési Hatóság elnöke.

Koller Boglárka a NETK dékáni feladatai mellett az Európa-tanulmányok tanszék tanszékvezető docense, valamint az NKE Közigazgatás-tudományi és az ELTE Politikatudományi Doktori Iskolák témakiírója is. Kutatói munkájában az Európai integráció történetével és elméleteivel, az uniós kormányzással és szakpolitikákkal, a differenciált integrációval és a nemzeti szupra-, és szubnacionális identitások összefüggéseinek vizsgálatával foglalkozik. Szerdai habilitációs előadásában az Európai Unióban megjelenő differenciált integráció különböző formáiról szólt, míg az azt követő vitában az EU kihívásai és az arra adott lehetséges válaszok kerültek szóba.

A habilitáció, illetve a habilitálás a PhD-tudományos fokozatot követő cím megszerzését jelenti. Az a folyamat, amelynek során a doktori fokozattal rendelkező oktató nyilvános előadásokon tesz tanúbizonyságot oktatói rátermettségéről, szakmai és tudományos tevékenységéről és előadókészségéről. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Nemzeti Felsőoktatási Törvényben, valamint az Egyetem Alapító Okiratában foglaltak alapján a társadalomtudományok, valamint a műszaki tudományok tudományterületeken ítél oda habilitált doktor (Dr. habil.) címet. A habilitált doktor cím az Egyetemi Habilitációs Bizottság elnökéhez benyújtott kérelem alapján lefolytatott habilitációs eljárás eredményeként nyerhető el. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 28.§[1] szerint az egyetemi tanári kinevezés előfeltétele a habilitáció vagy azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlat.

A habilitációval kapcsolatban további részletek az egyetem honlapján olvashatóak:

http://uni-nke.hu/kutatas/habilitacio

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: habilitáció, 2016

Európai köz- és magánjogi jogesetgyűjtemény könyvbemutató

  • 20160914 171255
  • 20160914 172718
  • 20160914 170951
  • 20160914 174115
 • Előző
 • Következő

Az Európai Köz- és Magánjogi Tanszék és egyben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karának első önálló kötetét, az Európai köz- és magánjogi jogesetgyűjteményt 2016. szeptember 14-én mutatták be a közönségnek.

A könyv egy sajátos fúzió, hiszen a szakirodalomban egyedülálló módon a köz- és a magánjog területéről is tartalmaz jogeseteket és ezáltal komplex betekintést enged az Európai Unió működésébe.

A többes funkció magában rejti a könyv sokrétű felhasználási lehetőségét, hiszen a hallgatók haszonnal forgathatják mind a közjogi, mind a magánjogi aspektusokat hangsúlyozó tárgyak esetén, az előadásokon és a szemináriumok során egyaránt.

A kötet alapvető koncepciója, amit a szerzők rendkívül fontosnak tartottak kiemelni, hogy egy, kifejezetten a nem joghallgatók számára is könnyen használható gyűjteményt készítsenek. Szerkezetileg az esetek után a jegyzeteknek kihagyott oldalakon az olvasó rögzítheti a kérdéseit, észrevételeit.

A kötet 3 egységből áll, amelyet az egyes fejezetek szerzői mutattak be. Az első részben Dr. Simonné  Dr. Gombos Katalin docens, kúriai bíra 'Az uniós jog doktrínái és az előzetes döntéshozatali eljárások' témakörében hoz jogeseteket az Európai Bíróság gyakorlatából, azokat az alapvető eseteket ismertetve, amelyek a hallgatók számára nélkülözhetetlen ismeretanyag részét képezik.

 Dr. Bóka János docens tollából született a Fogyasztóvédelem az Európai Unióban c. rész, amelyben a szerző kifejtette, hogy mindannyian fogyasztók lévén, rendkívül fontos, hogy ezen területre is legyen a hallgatóknak rálátása. A fejezetben Bóka János a legfrissebb jogeseteket ismerteti és egy átfogó ábrával igyekszik elkalauzolni a fogyasztóvédelem útvesztőiben.

Dr. Nagy Barna Krisztina tanársegéd asszony írta a 3. fejezetet, amely a Társasági jogi jogesetek az Európai Bíróság gyakorlatából, különös tekintettel a székhelyáthelyezésre valamint az aranyrészvényre címet viseli, olyan klasszikus eseteket feldolgozva mint a Centros, a Daily Mail vagy az Überseering ügyek.

A kötet szerkesztője Prof. Dr. Papp Tekla tanszékvezető egyetemi tanár, az eseményt Dr. Kiss Amarilla, a tanszék munkatársa moderálta.


Megkezdődött a tanév az NKE-n

  • dsc6578 2
  • dsc6412 2
  • dsc6491 2
  • dsc6501 2
  • dsc6503 2
  • dsc6510 2
  • dsc6516 2
  • dsc6523 2
  • dsc6527 2
  • dsc6551 2
  • dsc6565 2
  • dsc6376 2
  • dsc6584 2
  • dsc6625 2
 • Előző
 • Következő

Ötödik tanévét kezdte meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, amely szeptember 5-én tartotta tanévnyitó ünnepségét a Ludovika Főépület kápolnájában. Az állami és egyetemi vezetők részvételével megtartott rendezvényen az elsőéves hallgatók eskütétele mellett professor emeritusi címek átadására is sor került. Az idei tanévben több mint 1800 fiatal kezdi meg tanulmányait az intézményben.

Boross Péter volt miniszterelnök, Polt Péter legfőbb ügyész és Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke. Néhányan azon volt és jelenlegi állami vezetők közül, akik megtisztelték jelenlétükkel az NKE immáron ötödik tanévnyitó ünnepségét.

Az államtudományi képzési területnek ez az első tanévnyitója - hangsúlyozta ünnepi beszédében Prof. Dr. Patyi András. Az NKE rektora szerint ez magában foglalja az államtudományi és közigazgatási felsőoktatást, amely a köztisztviselői és kormánytisztviselői életpályára készít fel. Az intézmény képzési rendszerének emellett fontos oszlopai a rendészeti, a katonai, a nemzetbiztonsági, valamint a nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatás. Utóbbi a közszolgálat nemzetközi feladatainak ellátására és diplomáciai feladatokra készíti fel a hallgatókat. A rektor elmondta, hogy az alap és mesterszakokon több mint 1800 új hallgató kezdi meg a tanévet, de hamarosan csatlakoznak hozzájuk a doktori és a posztgraduális képzésben résztvevők is.

Patyi András beszédében szólt arról is, hogy 180 évvel ezelőtt épült meg az NKE Ludovika Főépülete, amelyben csak később, 1872-ben kezdődött meg a honvéd tisztképzés. Ehhez ugyanis a magyar alkotmányos rend helyreállítására volt szükség- tette hozzá a rektor. Elhangzott, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a végrehajtó hatalommal foglalkozó felsőoktatási intézmény, amelynek képzései közvetlenül a haza szolgálatára készítik fel a hallgatókat. „Nekünk erről szól minden percünk”- fogalmazott az NKE rektora. Patyi András hangsúlyozta, hogy a végrehajtó hatalom működése és működtetése értékelvű és értékközpontú tevékenység, amelynek lényegét a törvények végrehajtása jelenti. Ez azonban Egyed István egykori jogtudós szavaival élve nem lehet gépies és sablonos. „A végrehajtás központi eleme a szolgálat, és az erre jelentkező hallgatók megbecsülése mindennél előrébb való”- mondta a rektor, aki szerint ez a fajta szolgálat egyáltalán nem népszerűtlen a fiatalok körében, amit jól mutatnak a felvételi statisztikák is.

Patyi András beszédében kitért arra, hogy az idei tanév a Közigazgatás- és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) jegyében is telik az egyetemen. Az intézmény két nagy projektben önállóan, több projektben pedig konzorciumi partnerként vesz részt. „Olyan fejlesztéseket jelent ez, amely túlmutat az NKE határain” –fogalmazott Patyi András, aki hozzátette: a magyar állam, a magyar közszolgálat versenyképességének fejlesztését célzó programokhoz elsősorban a tudásvagyon gyarapításával tud az intézmény hozzájárulni.

„Salus universitatis suprema lex esto, azaz Az egyetem üdve legyen a legfőbb törvény!”- ezekkel a szavakkal nyitotta meg az NKE ötödik tanévét Patyi András rektor.

„Addig lehetünk magyar emberek, ameddig létezik magyar állam”- hangsúlyozta ünnepi beszédében Simicskó István. A honvédelmi miniszter szerint csak egy erős állam képes megtartani nemzeti értékeit. A tárcavezető úgy látja, a mai világban különösen fontos tisztában lennünk kultúránkkal, hagyományainkkal. Simicskó István küzdősportbeli múltját felidézve emlékeztetett arra, hogy mindig kell egy mester és legalább egy tanítvány ahhoz, hogy valami továbbéljen. „Ha ilyen sokan akarják a hazát szolgálni, mint ahányan tanulnak az NKE-n, akkor van értelme, hogy dolgozzunk és küzdjünk”- fogalmazott a miniszter. Simicskó István szerint, akik ezt az intézményt választották, bizonyságot tettek a haza iránti elkötelezettségükről, a magas fokú hazaszeretetükről. „Mindig, mindent adjunk oda a hazának, ez a legfontosabb tanítás”- fogalmazott a tárcavezető. Hozzátette, hogy Magyarország az európai keresztény civilizáció erős pillére és csak akkor van jövőnk, ha erős államot építünk. „Önök lesznek az erős magyar állam pillérei!”- fordult a jelenlévő hallgatókhoz a miniszter.

A tanévnyitó ünnepségen fogadalmat tettek az elsőéves hallgatók, akik emlékszalagot kötöttek a kari és az egyetemi zászlókra. A rendezvényen professor emeritusi címet vehetett át Patyi András rektortól Prof. Dr. Bleszity János nyugállományú tűzoltó altábornagy, a Katasztrófavédelmi Intézet volt igazgatója, és Prof. Dr. Gazdag Ferenc, az NKE Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszék oktatója.

Bleszity János a katasztrófavédelem szakterületének nemzetközileg elismert kutatója. A felsőoktatásban 1980-tól szolgál, egyik megteremtője a hazai felsőfokú tűzvédelmi szakemberképzésnek. Oktatói tevékenységében kiemelt szerepet játszott az új képzések alapítása és indítása. A rendészettudományok és a katonai műszaki tudományok meghatározó egyéniségének kutatási területe a katasztrófavédelem, a tűzvédelem. Gazdag Ferenc oktatói munkásságának kiemelt eredménye a biztonságpolitikai tanulmányok megalapozása. Oktatói és kutatói munkája több szálon is kötődik a politikatudományi és a hadtudományi kutatásokhoz. Kutatási területei az európai és magyar kül- és biztonságpolitika, az európai integráció, valamint Franciaország története.

Az NKE új professor emeritusaival a Bonum Publicum későbbi számaiban olvashatnak majd interjút.

Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: tanévnyitó, 2016